Politiek

Hieronder vind je de voorstellen die ik de afgelopen jaren als raadslid voor de PvdA in Amsterdam deed:

Ombouwen lege kantoren

Door de crisis staan steeds meer kantoren leeg en de nieuwe leegstandswet biedt meer mogelijkheden aan gemeenten. Tegelijkertijd komt er steeds meer ruimtevraag van andere functies doordat de reguliere nieuwbouw stokt. Die zaken willen wij aan elkaar koppelen en van de crisis een kans maken!

Daarom diende ik een raadsnotitie in met 17 voorstellen om lege kantoren om te bouwen voor tijdelijk gebruik en hergebruik door jongeren, studenten, kunstenaars, cafés, uitgaansgelegenheden, dependences van de musea die dicht zijn, enz.

Het voorstel behelst meer inzet op transformatie van kantoorgebouwen door onder andere een meldingsplicht bij leegstand, gevolgd door een gesprek met de gemeente die een lijst gaat beheren van potentiele (tijdelijke) huurders en een acceptatieplicht voor huurders; door te gaan werken met flexibele bestemmingsplannen, bestemmingsvrije zones en door het ‘optoppen’ van lege kantoren met extra verdiepingen toe te staan, zodat belemmeringen voor (tijdelijk) hergebruik worden weggehaald (met het optoppen verdient men geld om de transformatie te betalen). De uitgifte van nieuwe grond aan een investeerder moet gekoppeld worden aan wat deze investeerder doet om bestaande leegstand in zijn portefeuille te bestrijden; de geluidsnormen moeten omlaag bij transformatie en voor beheersorganisaties de via anti-kraak werken moet gelden dat minstens 70% van het gebouw daadwerkelijk wordt gebruikt in plaats van de huidige 20%.

Voor het kantorengebied Amstel III maakte ik samen met college Willemse en lijsttrekker in Zuidoos Marcel La Rose een plan in relatie tot Holendrecht.

Hier vind je het hele voorstel lege kantoren

Hier vind je het voorstel voor Holendrecht en Amstel III gebied

Parool over Holendrecht

Opkoop grond particuliere erfpacht

Ik schrok me een hoedje toen ik benaderd werd door mensen die hun huis willen verkopen, maar waarvan dit niet lukte omdat potentiele kopers geen hypotheek kregen. Reden? Er was sprake van particuliere erfpacht. In de meeste gevallen is de gemeente grondeigenaar en geeft de grond in erfpacht uit. Niks aan de hand. Maar er zijn ook gevallen dat de grond in particuliere handen is en in erfpacht is uitgegeven aan de eigenaar van het huis dat op de grond staat. Banken weigeren sinds 1 januari een hypotheek te verstrekken voor een huis dat op particuliere erfpacht staat.

De beste oplossing is natuurlijk dat banken weer normaal een hypotheek verstrekking. Tot die tijd heb ik voorgesteld dat de gemeente de grond aankoopt en in erfpacht uitgeeft. Dan wordt namelijk wel een hypotheek vestrekt!

Hier het hele voorstel aangaande particuliere erfpacht

Hier vind je het artikel in Parool over ons voorstel

Investeren in de economie van de toekomst

Ik maakte een plan om te investeren in de economie van de toekomst, in de volgende clusters: zorg, transport & logistiek, maak & herstelindustrie, duurzaamheid en de creatieve sector & ict. Deze investeringen moeten zich richten op het leggen van verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Niet vrijblijvend, maar door directe financiele participatie, analoog aan de wijze waarop de uitrol van het glasvezelnet in Amsterdam wordt vormgegeven, alsmede het life science fonds. Het plan dient ter invulling van de ´economische peiler´ binnen het Amsterdamse investeringsfonds (waarin de Nuon-gelden gestort worden).

Het plan besprak ik op een ontbijtbijeenkomst met ondernemers en, toen nog, staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. Ondernemers reageerden erg enthousiast.

Hier vind je het hele plan

Hier vind je een sfeerimpressie van het ontbijtgesprek

Verkiezingsprogramma en financiele bijlage

Ik zat in de commissie die het verkiezingsprogramma schreef en was verantwoordelijk voor het opstellen van een goede financiele bijlage. Op beide ‘producten’ ben ik best trots. Het verkiezingsprogramma is vanuit een vrijzinnig mensbeeld geschreven. Zelf vind ik de belangrijkste twee noties uit het program: dat we mensen beoordelen op waar ze heen gaan, en niet waar ze vandaan komen. En dat we mensen in staat stellen in vrijheid de toekomst te kiezen die bij hen past: vrijheid in verbondenheid, omdat de vrijheid van de één onlosmakelijk verbonden is met de verantwoordelijkheid van een ander. Mensen daadwerkelijk boordelen op waar ze heen gaan geeft hen de vrijheid zich die hoort bij onze stad Amsterdam. Want als we mensen beoordelen op waar iemands wieg staat, iemands groep of iemands uiterlijk of religie, zal hij of zij nooit in staat zijn zijn eigen toekomst te boetseren. Mensen moeten in staat zijn hun eigen groep te kiezen en zich te ontplooien. Dit is de ware emancipatiegedachte. De verantwoordelijkheid die we daarbij hebben is net zo groot als de vrijheid die we hebben: dus mensen met meer vrijheid moeten ook meer verantwoordelijkheid nemen voor de vrijheid van een ander. Dat is voor mij wat nieuwe solidariteit inhoudt.

In het programma wordt het geld eerst verdiend voor het wordt uitgegeven: het hoofdstuk over de ‘Economie van de toekomst’ gaat vooraf.

In onze financiele bijlage wordt vergeleken met veel andere partijen minder geld voor nieuw beleid uitgetrokken. Dit zal namelijk heel moeilijk zijn om waar te maken in de financieel zware tijden waar we voor staan, daar zijn we eerlijk in. De PvdA kiest ervoor maximaal te snijden in eigen vlees: stadhuis, raad en de lasten worden niet verhoogd in ons financiele plan. De solidariteit blijft overeind: we bezuinigen niet op armoedegelden, maar ook niet op onderwijs en veiligheid.

Dit muisje had nog een geestig staartje. D66 kopieerde passages uit onze financiele bijlage, inclusief spelfouten…

Ons verkiezingsprogramma

Hier vind je de hele financiele bijlage

Copy gate

De haven

Ik maakte mij de afgelopen jaren sterk voor de haven. Ik schreef een stuk in Parool waarin argumenten van tegenstanders van de Tweede Zeesluis bij Ijmuiden weerlegde en verzette mij namens de PvdA tegen de komst van de Olympische Spelen in de haven.

Filmpje ‘De haven blijft de haven’

Pleidooi voor de Tweede Zeesluis

Parool over de Olympische Spelen

Parool over woningbouw in de haven

Financiele debatten

Namens de PvdA-fractie voerde ik als financieel woordvoerder menig debat in de raad over financien. Het voert te ver dat hier allemaal samen te vatten in 1 alinea. Een bloemlezing:

Speech slotbeschouwingen: bereikte resultaten

Flippen met vriend De Goede van GroenLinks over bereikte resultaten begrotingsbehandeling 2010

Algemene beschouwingen 2010

Motie voor ‘rust aan het maatschappelijk front’ gedurende de crisis en inbreng bij het Voorjaarsnotadebat

Het debat over de jaarrekening

Slotbeschouwingen 2009

Financiele beschouwingen 2009: voor het eerst over de crisis

Koopzondag en kleine ondernemers

Samen met collega Kaplan streed ik voor opening van de winkels op zondag. Wij dienden vorig jaar een voorstel daartoe in. Het college nam het over het afgelopen raad ging de hele gemeenteraad akkoord! Met haar diende ik ook diverse voorstellen in om kleine ondernemers te steunen.

Zie hier het voorstel aangaande koopzondagen

Hier vind je de andere voorstellen voor kleine ondernemers:

tegen huurverhogingen, hulp bij renovaties en boeteclausule bij wegopbrekingen

1000 woningen voor studenten en young internationals op de Zuidas

Never waste a good crisis! Samen met deelraadslid Marijn van Ballegooijen en de Jonge Socialisten ontwikkelde ik een plan om op de Zuidas 1000 tijdelijke woningen voor studenten en jonge internationals te bouwen. De vraag naar kantoorruimte is drastisch ingezakt door de crisis. Hierdoor zijn geplande bouwprojecten uitgesteld. Wij stellen als fracties in gemeenteraad en stadsdeelraad voor op deze locaties tijdelijk woningen voor studenten en jonge internationals te bouwen.

Hier vind je het hele voorstel

Participatiefonds voor de woningbouw: geen crisisbouw in tijden van bouwcrisis!

Samen met mijn collega Hetti Willemse deed ik een voorstel voor een participatiefonds voor de woningbouw. Ontwikkelaars die in deze tijd van economische crisis geen afzetmarkt vinden voor geplande koopwoningen kunnen die omzetten naar huurwoningen. Door middel van het fonds zal de overheid participeren in het project, tot de woning wél verkocht is.
De stagnatie in de woningbouw begint als de voorverkooppercentages aan toekomstige eigenaren niet worden gehaald. De vraag naar koopwoningen is gezakt, maar die naar huurwoningen is juist toegenomen. Amsterdam blijft een krappe woningmarkt dus zullen huurders op termijn weer willen kopen.
Een participatiefonds kan door middel van een grondprijsfaciliteit. We rekenen dan met een lagere grondprijs als koopwoningen naar huurwoningen worden omgezet. Dat doen we om de ontwikkelaar een zetje in de rug te geven; huurwoningen brengen in de eerste instantie natuurlijk minder op. Op het moment dat de woning verkocht wordt, dan betaalt de ontwikkelaar alsnog het verschil in grondprijs terug.

Inmiddels is het fonds operationeel.

Hier vind je het hele voorstel

Hier vind je bericht in Parool

…verder debatteerde ik met Emile Ratelband bij Pauw en Witteman over zijn uitspraken aangaande homo’s (het debat), zette ik mij in voor het mogelijk maken van staand bier drinken (zie hier) en maakte ik mij met collega Graumans druk om een gokkast die als aanstootgevende kunst zou moeten verdwijnen (zie hier)…

…en maakte ik diverse afleveringen voor PvdA TV en Kredietcrisis TV op Salto, schreef ik een brief aan Bill O’Reilly om hem uit te nodigen in Amsterdam, deed ik diverse voorstellen om de externe inhuur terug te dringen, verdedigde ik de groeistrategie voor Schiphol zoals uitonderhandeld door Alders en zette ik me in voor het akkorderen van de havenvisie door de raad…

De voorstellen die ik deed tot juli 2008:

Voorjaarsnota
Als financieel woordvoerder ben ik namens mijn fractie verantwoordelijk voor de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad. Hierin worden de hoofdlijnen vastgesteld van de begroting voor het volgend jaar. Omdat ik het als de verantwoordelijkheid zie van de raad om tegenwicht te bieden aan de wet van Weber, die zegt dat grote organisaties continu uitdijen, en omdat de ruimte om is vanwege de tegenvaller van de NoordZuidlijn, heb ik bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat voorgesteld. Gelukkig bleek er een zeer grote meerderheid voor in de raad: alleen de tweekoppige D66 fractie stemde tegen.

Dit betekent dat we met name de komende 2 jaar minimaal 20 miljoen euro gaan ombuigen op het gemeentelijke apparaat. Dit moet onder andere komen uit minder inhuur van externen, vermindering overhead, samenvoegen van gemeentelijke diensten, slimmere opbouw van het loongebouw (junior/senior functies) enz.

De uitgaven zijn onder andere sport en cultuur beter toegankelijk maken voor alle jeugd, recidive verminderen door jongeren die uit de gevangenis komen beter te volgen, lerarentekort en tekorten aan agenten en verpleegkundigen daadkrachtig aanpakken, onder andere door goedkope hypothecaire leningen te verstrekken aan deze doelgroepen en bereikbaarheid, bijvoorbeeld door buurtbusjes in te zetten.

De motie

Mijn speech

Gregorius Nekschot

Namens onze fractie stelde ik schriftelijke vragen over de aanhouding van de cartoonist Gregorius Nekschot. Wij maakten ons grote zorgen om de gang van zaken en wilden opheldering van burgemeester Cohen over de handelswijze van de Amsterdamse politie.

De schriftelijke vragen

Op at5

Reactie van GeenStijl op onze actie

Risico’s grote projecten

De gemeenteraad ging akkoord met een aantal die ik namens de fractie deed om het risicomanagement en de controlerende taak bij grote projecten te vergroten. Een aantal onderzoeken, onder andere van de accountant en de Rekenkamer liggen ten grondslag aan de PvdA voorstellen. Het doel is het voorkomen van opnieuw grote kostenoverschrijdingen bij grote projecten en kredieten.
De raad versterkt haar controlerende taak door structureel informatie te eisen over alle grote projecten. Zo zal bij zogenaamde ’scopewijzigingen’ (inhoudelijke wijzigingen van het project) voortaan vooraf toestemming gevraagd worden aan de raad. Nu gebeurt dat achteraf. Ook is afgesproken dat mogelijke mee- en tegenvallers in een veel eerder stadium worden gemeld, zodat de raad hierover kan besluiten.
Op deze wijze trekken wij lessen uit het verleden. Hiermee is de kous nog niet af: wij zullen ons permanent blijven inzitten om onze controlerende taak maximaal invulling te geven.

Uitdagingen van de PvdA aangaande kwesties rond Islam en homosexualiteit

Naar aanleiding van de uitspraken van fractiegenoot Yman Mahrack in De Pers schreef ik samen met haar en mijn mede-fractiebestuursleden een artikel in de Volkskrant, waarin wij betogen dat het feit dat de maatschappelijke breuklijn langs culturele en religieuze lijnen dwars door de PvdA loopt haar kracht zou kunnen zijn, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt:
1. Geloofsovertuigingen zijn een privé zaak.
2. De vrije democratische samenleving is ononderhandelbaar.
3. Er is geen excuus voor het knabbelen aan zwaar bevochten verworvenheden als gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, wit, zwart en alles wat daar tussenin zit.
4. Ononderhandelbaar wil ook zeggen: duidelijk stelling nemen en indien nodig keihard optreden in situaties waar deze verworvenheden onder druk staan.
5. De verantwoordelijkheid die mensen moeten nemen, is even groot als de vrijheid die zij hebben.

Het hele Volkskrantartikel

Trots op titel populisme

In een ingezonden stuk in Trouw brak ik een lans voor het begrip ‘populisme’. Ten onrechte wordt daar in Nederland een heel negatieve connotatie aan gegeven. De gebroeders Grachus in het oude Rome waren de eerste populisten en zouden een lichtend voorbeeld voor sociaal-democraten moeten zijn.
Het artikel in Trouw

Op de bres voor foto’s Sooreh Hera

Namens mijn fractie kwam ik op de bres voor het tonen van de foto’s van Sooreh Hera op ‘Art Amsterdam’, een tentoonstelling in de Rai. We stelden dit aan de orde in de raadscommissie voor kunst. Later organiseerden wij naar aanleiding hiervan onder de bezielende leiding van Anne Graumans een interessant debat over de rol van kunst in de samenleving, de grenzen aan de vrijheid van kunst, en de rol die politici op zich zouden moeten nemen.

Berichtgeving over onze actie in De Pers

Stuk dat ik met Anne schreef over kunst

Mooi Amsterdam

Samen met collega Hetti Willemse schreef ik een raadsnotitie waarin wij pleiten voor mooier bouwen in Amsterdam. ‘Prachtstad voor eens en voor altijd’. Wij doen een aantal suggesties voor een nieuwe Amsterdamse school stijl en een sterkere positie voor de consument. Dit was een vervolg op de eerder verschenen discussienotitie waarin wij foto’s hadden opgenomen van wat wij mooi en lelijk vonden.
Ook een ander initiatief van ons kwam een stap verder: de eerste starterslening werd uitgereikt, waarmee starters op de woningmarkt goedkoop kunnen lenen. En mijn pleidooi voor een leegstandsbelasting op kantoren, om ombouw naar woningen te versnellen, lijkt ook ergens toe te gaan leiden: staatssecretaris Heemskerk gaat het oppikken door middel van een onderzoek.

Een samenvatting en de notitie zelf

De discussienotitie met het fotoverslag

Stadsdeeltarieven

In een artikel in Parool maakte ik mij druk over de tarieven in de stadsdelen, die nogal uiteen lopen op een wijze die ik niet kan uitleggen. Inmiddels is onder leiding van de helaas onlangs afgetreden voorzitter van Oud-West Hans Weevers een goed plan gemaakt om de stadsdeeltarieven eenduidiger op te stellen, zodat ze beter vergelijkbaar te maken en meer geüniformeerd kunnen worden.

Het artikel in Parool

De Westermoskee en scheiding kerk en staat

Inmiddels een jaar geleden hield ik in mijn hoedanigheid van waarnemend fractievoorzitter een speech over de Westermoskee, waarbij een financieringsconstructie via de erfpacht was gekozen. Dit was buiten de raad om gebeurd: toen onze fractie ervan hoorde hebben we via een motie in de raad aangegeven dit niet meer te willen: een overheid hoort met een religieuze organisatie om te gaan zoals zij met alle andere maatschappelijke organisaties omgaat.

De speech en de motie

Redelijkheid van de daken schreeuwen

Met onze fractievoorzitter schreef ik een artikel in De Volkskrant, waarin wij linkse partijen opriepen de redelijkheid van de daken te schreeuwen aangaande culturele en religieuze kwesties, om tegenwicht te bieden aan de rechtse demagogie. Het artikel werd door veel mensen verkeerd begrepen: wij zouden alle problemen rond integratie onder het tapijt willen vegen en de fouten van links in het verleden ontkennen. Hier heb ik van geleerd dat linkse mensen en met name PvdA’ers heel duidelijk moeten zijn over waar zij staan als het gaat om de democratische rechtsstaat en duur verworven vrijheden. De PvdA heeft op dit vlak te zeer de schijn tegen zich, zo ben ik me gaan beseffen. Er was helaas een aantal artikelen van de liefdevolle leden Duyvestijn, Terstall en Van Amerongen nodig alsmede een webmasterscrisis om de consequenties daarvan in zijn volle omvang te beseffen.

Het artikel in de Volkskrant

Begroting en voorjaarsnota 2008

In de vorige begrotingsbehandeling vroegen wij met name om snelle uitvoering van plannen en wij kondigden een ‘solidariteitsoffensief’ aan, met veel plannen waarmee we daadkrachtig ‘er op af’ gaan: snel reageren op signalen als het mis dreigt te gaan met mensen en ingrijpen in een stadium dat het nog kan. Tevens maakten wij geld vrij voor een betere opsporing van illegale bordelen, het tegengaan van illegale onderhuur, meer geld voor armoedebestrijding in de vorm van een tegemoetkoming in de huurlasten en gratis ontbijt of gezonde lunch voor kinderen op school. Dit laatste voorstel leidde ook tot kritiek, maar wij meenden dat kinderen niet de dupe mogen worden van slechte ouders. Tevens werd mijn voorstel om de rekenrente constant te houden aanvaard. Dit is zeer belangrijk gebleken, want inmiddels is de rente fors gestegen en dat zou de gemeente op termijn in financiële problemen gebracht hebben. Het is een beetje technisch verhaal dat ik op onderstaande link uitleg.

Speech financiële beschouwingen

Uitleg rente

Wat deed ik in mijn eerste jaar in de gemeenteraad (maart 2006 tot mei 2007)?

In maart 2006 ben ik gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad. Ik was het eerste jaar woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (zeg maar: woningbouw) en vice-voorzitter van de fractie. Daarnaast zat ik in de rekeningencommissie. Dat is de commissie die de gemeenterekening controleert, zeg maar de kascontrolecommissie bij je voetbalclub.

In mijn hoedanigheid van woordvoerder woningbouw maakte ik mij sterk voor een sterkere positie van de middengroepen op de Amsterdamse woningmarkt, door het initiatief voor een starterslening voor mensen die doorstromen uit sociale woningbouw. En ik initieerde een discussie over ‘Amsterdam prachtstad’ waarin wij aandacht vroegen voor de kwaliteit van wat je bouwt, naast het belang van de kwantiteit. Verder kwam ik met plannen voor de ombouw van lege kantoorpanden, waaronder een leegstandsheffing. Hieronder zijn de plannen nader toegelicht.

Daarnaast zat ik in de verkiezingsprogrammacommissie, dat is de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2007. Het resultaat daarvan kunt u het beste lezen in het programma zelf.

Amsterdam prachtstad en over smaak moet men twisten

Samen met collega Hetti Willemse schreef ik een discussienotitie om het woningbouwdiscours te veranderen, waarin wij meer aandacht vroegen voor de kwaliteit van wat je bouwt: denk na over een nieuwe Amsterdamse school stijl, Amsterdam als toonaangevende architectuurstad én de wensen van mensen meer centraal stellen. Ons pleidooi leverde verschillende reacties op, onder andere werd gewezen in de tegenstrijdigheid van sommige doelstellingen. Wat mij betreft zijn we nog niet uitgepraat.
Ik ben namelijk van mening dat wij politici over smaak móeten twisten, welke stelling ik reeds debiteerde in mijn maidenspeech.
Ik bracht de aandacht voor wát je bouwt ook in praktijk door telkens erg kritisch te kijken naar de welstandscriteria, die niet zelden als hamerstuk werden beschouwd (werd niet over gesproken). Meningmaal heb ik deze geamendeerd teneinde balkons mogelijk te maken: ik streed tegen de ‘fantasieloze blokkendozen’ en het feit dat mensen een buitenruimte moesten ontberen, niet zelden verordonneerd vanuit de gemeente.
Ook heb ik diverse malen aandacht gevraagde voor aanpasbare en aangepaste woningen in woningbouwprojecten, via een amendement op de stedenbouwkundige plannen.

De discussienotitie

De begeleidende speech van het balkonamendement

Het befaamde balkonamendement

Maidenspeech over ‘Overhoeks’: over smaak moet men twisten

Leegstaande kantoorpanden

Samen met collega Sabina Gazic deed ik een aantal voorstellen om de ombouw van lege kantoorpanden naar andere functies te versnellen, waaronder de invoering van een leegstandsheffing, waarvoor wij minister Bos om wetgeving vroegen.

Het volledige voorstel

De motie die in de gemeenteraad werd aangenomen

Het persbericht

De brief aan Bos

Starterslening

Ik nam het initiatief tot een starterslening, waarmee middengroepen die een woning willen kopen en een sociale huurwoning achterlaten een deel van de hypotheek renteloos kunnen lenen. Dit bevordert de doorstroming, er komen meer woningen vrij in de sociale voorraad en middengroepen blijven aan de stad gebonden.

Parool over de starterslening

Afspraken met de woningcorporaties


De afspraken met de woningcorporaties die wethouders Herrema en Van Poelgeest hebben gemaakt heb ik door mijn fractie geloodst, omdat ik denk dat deze per saldo goed zijn voor onze stad en leiden tot meer sociale woningbouw. Evenwel stuurden wij de beide wethouders op pad met een pittige motie waarin wij stelden dat de wethouders de afspraken op onderdelen moesten aanscherpen in de nadere uitwerking en een heleboel andere zaken moeten afspreken in de te sluiten beleidsovereenkomst, zoals het beneden de marktwaarde verkopen van woningen (waarbij ook een lager percentage van het juridisch eigendom verkregen wordt) zodat koopwoningen ook voor middeninkomens bereikbaar blijven.

Het persbericht

De worst van een motie

Actualiteit Hasebroekstraat

Met college Hetti Willemse diende ik een zogenaamde ‘actualiteit’ in in de gemeenteraad. Ons was namelijk gebleken dat in de Hasebroekstraat enkele woningen gesloopt zouden worden zonder goed overleg met de bewoners en tegen de wil van het stadsdeel in. De woningcorporatie was zogezegd in ‘hoger beroep’ gegaan bij de centrale stad, die toestemming had gegeven via het afgeven van een ‘peildatum’. Dit vonden wij een vreemde gang van zaken, met name ook omdat bleek dat een ambtelijke beslissing volstond. Overigens bleek ook de woningcorporatie ongelukkig met de situatie, omdat er veel onduidelijkheid was over wie nou precies welke beslissing wanneer mocht nemen.
Met onze actualiteit hebben we bereikt dat hier meer duidelijkheid overkomt en de toezegging dat dit niet meer zal gebeuren zonder overleg met de gemeenteraad, én ik begreep ook dat het project zelf (de Hasebroekstraat) nu in goed overleg met de bewoners tot een oplossing was gekomen.

Klik hier voor de raadsactualiteit

Postzegelparkjes

Met collega’s Hetti Willemse en Peggy Burke dienden wij een raadsnotitie in op het groen in de buurt op de agenda te zetten, een pleidooi voor dakterrassen en kleine zogenaamde ‘postzegelparkjes’ in de buurt.

De notitie

Een werkbezoekje nav de notitie

Work in progress: recreatie in 2020 en jongerenhuisvesting

We zijn nog bezig met twee interessante projecten over recreatie in 2020 in Amsterdam en jongerenhuisvesting. Aangaande het eerste heeft dit wel al uitgemond in een pleidooi voor een leisure ontwikkeling in de zogenaamde ‘sportdriehoek’ (het voormalig riool water zuiverings terrein in Amsterdam-Noord). Ik begeleid nu twee studenten vastgoedkunde die daar onderzoek naar doen.
Aangaande jongerenhuisvesting hebben we een heel interessante expertmeeting georganiseerd en we zijn nu bezig de bevindingen te vertalen naar concrete voorbeelden.

Vóór mijn kandidaatstelling:

Gedurende vijf jaar heb ik gewerkt voor de fracties van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad. Ik werkte mee aan allerlei leuke plannen, voorstellen, moties, notities en al wat een politicus aan instrumentarium tot zijn beschikking heeft. Met name op het gebied van financiën en economie was ik actief.
Tweede Kamer

BeterBegroting

Met Ferd Crone en Martin van Leeuwen werkte ik de BeterBegroting van de PvdA uit voor het jaar 2004 uit. We kwamen dankzij vernuftige constructies uit op een lager tekort en een hogere economische groei dan in Zalm’s miljoenennota.
Links:

Het pamflet van de BeterBegroting

De BeterBegroting

Het CPB over de BeterBegroting

Het NRC over de BeterBegroting

Werkplan

In het voorjaar van 2004 werkte ik voor de Tweede Kamerfractie een plan uit met een heel aantal maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid. Tijdens het debat naar aanleiding van deze plannen tussen premier Balkenende en fractieleider Bos probeerde Balkenende de PvdA ten onrechte als ouderwets links in de hoek te zetten. In de BeterBegroting kwamen veel van deze maatregelen terug.
Het Werkplan

De Telegraaf over het werkplan

Economische adviesgroep

Reeds gedurende vijf jaar organiseer ik met Ferd Crone elke 1 à 2 maanden een discussieavond met jeugdige economen uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid. De avonden dienen ter advisering van de fractie en ter vermaak van de PvdA-economen. We hadden reeds vele illustere gasten waaronder CPB’ers, DNB’ers, Alfred Kleinknecht, Wim Kok en Wouter Bos. Onlangs organiseerden we met deze groep workshops over de zorgsector. Met Daniel Waagmeester schreef ik het discussiestuk over Zorg en Consument

Zorg & consument

Woonvisie
Omdat ik het niet kan laten schreef ik een integrale visie op het woningmarktbeleid en met namen de financiele aspecten. Hypotheekrente, sociale huur, grondbeleid: vaak worden deze onderwerpen ten onrechte separaat behandeld. Niet door mij!

Woonvisie

Doorrekening verkiezingsprogram
Samen met Ferd Crone en Martin van Leeuwen verzorgde ik de input voor de doorrekening van het verkiezingsprogramma van 2002 door het Centraal Planbureau. Ik maakte mij sterk voor een ‘Earned Income Tax Credit’: een belastingkorting voor werknemers met lage tot modale inkomens. Ik maakte hiervan een mooie tekening die je vindt in de ‘uitgebreide toelichting’. Nog steeds vind je die terug in de PvdA-plannen, maar dan vermomd als ‘werkbonus’. Ook maakte ik mij – met succes – sterk voor breedbandig internet.
Samenvatting
Uitgebreide toelichting
De doorrekening van het CPB

Gemeenteraad

Onderwijshuisvesting

Met Karina Schaapman, Bouwe Olij en Lodewijk Asscher werkte ik aan plannen ter verbetering van de huisvesting. In het eerste financiële debat dat ik voorbereidde kwam ik erachter dat er vrij veel onderwijsgeld op de plank bleef liggen. We startten een eigen onderzoek en uit een eigen enquête en een onderzoek van Rob Oudkerk kwamen de verschillende oorzaken aan het licht. Inmiddels is wethouder Ahmed Aboutaleb de voorstellen uit de notitie aan het uitvoeren.

De onderwijshuisvestingsplannen van de PvdA

De Telegraaf over de onderwijshuisvestingsplannen

Huren middenstanders

Met Simone Veldema, Bouwe Olij en Zati Yurdakul werkte ik plannen uit voor het beteugelen van de enorme huurstijgingen waarmee Amsterdamse middenstanders te maken krijgen. De plannen worden momenteel geïmplementeerd in Oost/Watergraafsmeer, naar aanleiding van een motie van het raadslid Jamari.

De plannen omtrent de huren van middenstanders

De Telegraaf over de huurplannen

Amsterdamse statistieken

Ten behoeve van de scholing van mensen die erover denken zich kandidaat te stellen als (stadsdeel)raadslid organiseerde de PvdA tot twee keer de Annemarie Grewel-leergang. Ik verzorgde de afdeling statistiek. Zie voor een interpretatie van de statistieken mijn weblog van 16 juni.

De sheetjes

Weblog over statistieken algemeen
Weblog over woningmarktstatistieken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s