Afgelopen woensdag was in bij de PvdA te Katwijk, die een avond over wonen had georganiseerd voor geinteresserden in de regio. Samen met Adri Duivesteijn presenteerde ik de nieuwe voorstellen van de werkgroep volkshuisvesting van de PvdA en enige cijfers waaruit de urgentie blijkt.

IMG_20160921_205758.jpg

De hele presentatie kun je hier downloaden:

katwijk-1

Uit de cijfers blijkt een tweedeling in ons land met aan de ene kant krimpgebieden waar woningprijzen dalen, baankansen afnemen en de bevolking wegtrekt. Aan de andere kant de grote steden on de Randstad waar de druk op de woningmarkt de prijzen opdrijft.

In de sociale huursector zien we het aantal scheefwoners dat ‘te goefkoop’ woont sterk afnemen. De ‘dure scheefhuur’ neemt echter sterk toe: het aantal huishoudens met een in verhouding tot hun inkomen te hoge huur is toegenonen van +/- 8 tot +/- 18%. De grootste stijging zat bij de woningcorporaties.

Het aantal woningen van corporaties voor de laagste huurklasse nam af van 500.000 naar 333.000. Het aantal dure woningen >huurtoeslaggrens is in de tussentijd verdubbeld.

Huurder zijn een flink groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan kopers: 37% vs 27% (incl energie). Voor de groep huurders met laagste inkomen (primaire doelgroep) is dit nog een stuk meer: 43% van hun inkomen zijn ze kwijt aan wonen. Dit alles netto dus inclusief effecten van huurtoeslag.

Hieronder gaan grote verschillen schuil. Voor Amsterdam en Den Bosch is dit nader onderzocht. Mensen rond de liberalisatiegrens zijn rond de 40% van hun inkomen kwijt aan huur (excl energie), waaronder veel middeninkomens.

Het gaar niet om kleine aantallen. In Amsterdam heeft een vijfde van de huurders in de primaire doelgroep een huurquote van meer dan 40%. Hier komt voor energie gemiddeld nog zo’n 10% bij.

In Den Bosch bleek dat van de primaire doelgroep bijna 50% een huur heeft die hoger is dan zij op basis van berekeningen van budget instituut Nibud kunnen betalen.

Ook hier gaat het niet om weinig mensen. 30% van het heeft een woonquote (dus incl energie) van 45% of meer. 15% heeft zelfs een woonquote van 55% of meer.

Daarom heeft onze werkgroep een nieuwe visie op wonen ontwikkeld met als speerpunten:
– Een woonquote als huur: nooit meer betalen dan op grond van nibud normen acceptabel is. De huur als % van je inkomen en de wozwaarde gaat eruit.
– Aanbod norm en investeringsfonds voor sociale huurwoningen: gemeenten als Amstelveen mogen zich niet onttrekken van de sociale opgave en er komt weer geld om te investeren.
– Meer zeggenschap voor huurders. ‘recht op zelfbeheer’ en stichtingen worden verenigingen zodat huurders zelf hun bestuur kunnen kiezen. Recht op mede zeggenschap voor grote besluiten net als ondernemingsraden.

De hele visie vind je hier:

Link:

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2016-6/2016-Werkgroep-PvdA-Onze-Waarden-voor-het-Wonen.pdf&ved=0ahUKEwjX27TW2qfPAhUDtBoKHVNvBrcQFggiMAI&usg=AFQjCNG509EnTpf2AsQSgV8GA98wwi-oww

 

 

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Nieuwe huurdersvereniging in Zuid!   

Klik op deze link voor de conceptstatuten.

Maakt u zich ook zo’n zorgen om de huurverhogingen, de verkoop van sociale huurwoningen, het uitblijven van achterstallig onderhoud en uw energierekening?

Donderdagavond 18 september bent u allemaal van harte welkom in Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10 om mee te doen met de oprichting van een nieuwe huurdersvereniging in Zuid. Behalve in het voormalige Zuideramstel en De Pijp is er namelijk geen huurdersvereniging in dit deel van Amsterdam-Zuid. Daarom hebben wij een initiatiefgroep gevormd voor bewoners van de rest van Zuid, waaronder de Olympiabuurt/Stadionbuurt, Schinkelbuurt, Hoofddorppleinbuurt en Concertgebouw- en Vondelparkbuurt. Deze initiatiefgroep roept u van harte op om de derde donderdag van september drie zaken met ons te bespreken en te regelen:

  • Statuten
  • Oprichtingsbestuur
  • Lijst met actieve leden

 

Een huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders in de buurt en is officiële gesprekspartner voor zowel stadsdeel als woningcorporaties. We willen graag goed samenwerken met andere huurdersverenigingen in Zuid, met bewonerscommissies van complexen, met bewonerskoepels van woningcorporaties. En door een effectieve strategie van zowel overleg als actie echt iets bereiken voor huurders in Zuid!

Onderwerpen die wij willen aankaarten zijn onder andere:

  • Huurverhogingen
  • Het verdwijnen van sociale huurwoningen door dure verhuur en verkoop
  • Slecht onderhoud aan panden
  • Samen wegen te zoeken naar een verlaging van de energiekosten

 

Wij zoeken ook nog een goede naam voor de nieuwe vereniging, die dus de huurders in het Westen van Amsterdam Zuid zal vertegenwoordigen. Degene die de beste naam bedenkt ontvangt op de oprichtingsavond een prijs.

 

Doet u mee?

Weet u nog andere huurders die actief willen zijn of potentiële bestuursleden?

 

Zorg dat u erbij bent!

 

Namens de initiatiefgroep,

 

Michiel Mulder

telefoon 06-28643853

email mulder020@gmail.com

 

Dus:

Donderdag 18 september

19.30 uur inloop

20.00 uur start

Huis van de Wijk Olympus

Hygiëaplein 10

 

Oprichtingsvergadering van een nieuwe huurdersvereniging in Amsterdam Zuid

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Bewonersparticipatie

Vandaag is de reactie van het college gekomen op het initiatiefvoorstel van mij en Remine Alberts over bewonersparticipatie. Ben benieuwd wat jullie van de reactie vinden!

Hier vind je de reactie van het college.

Hier vind je het hele voorstel van ons.

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Afscheidsspeech

 

Gemakshalve kunt u deze speech op het tweede scherm volgen – op michielmulder.nl vindt u een ondersteunende powerpointpresentatie.

Afscheid nemen bestaat niet.
Dat zong Marco Borsato.
Ik ga wel weg maar verlaat je niet.
Erg toepasselijk. Verbonden met de PvdA en de stad blijf ik toch wel. Het is verleidelijk te denken dat een positie van tweede opvolger bovendien met zich meedraagt dat je er toch wel weer in komt. Toch moet men voorzichtig zijn met dergelijke conclusies. Als ik iets zelf heb ondervonden de afgelopen maanden is – wat je eigenlijk wel weet – dat politiek toch hoogst onzeker is. Daarom beschouw ik dit toch maar gewoon als wat het is, een afscheidsspeech.
Tot zover Marco Borsato.

Volgende sheet.

Mijn afscheid kan moeilijk losgezien worden van de opmars van de Democraten uit 1966. Deze cover van intermediair dateert van 6 april 2006, waar u mij gebroederlijk ziet met mensen van de PvdA en van D66, en overigens ook van VVD en GroenLinks. De gedachte was progressief Nederland te verenigen onder de vleugel van Lux Voor, als tegenhanger van de conservatieve krachten waaronder SP en vakbonden, die toen net in een grote demonstratie concessies hadden bedongen bij het kabinet van Balkenende en Zalm.
Mijn raadswerk in onze hoofdstad heeft louterend gewerkt en ik ben dan ook wat anders gaan denken over deze zaken, die ik graag mijn oude vrienden van D66 als advies mee wil geven.

Volgende sheet.

In Tuindorp Oostzaan hebben generaties lang mensen niet alleen hun wijk zien veranderen, maar ook hun werk en de hele wereld zoals die de televisie binnenkomt. Mijn vader preekte in de jaren zeventig nog voor arbeiders van de scheepswerven, die inmiddels al zo’n drie decennia uberhaupt niet meer bestaan. Voor de werknemers is niet iets substantieels teruggekomen als alternatief, voor hun zonen en dochters leidt de banencarroussel die het gevolg is van de door progressieve bewegingen gepropageerde flexibilisering van de arbeidsmarkt, vooral tot baanonzekerheid en tijdelijke of oproepcontracten. De waarde van zekerheid is iets wat je als de twintiger die ik was toen ik de raad in kwam misschien te licht inziet.

Volgende sheet.

De asbestflat van Louweshoek. De schimmelpanden aan de Nieuwe Houttuinen. De renovaties in de Palmstraat, Van der Pekbuurt. Wat merken deze bewoners van progressieve idealen, van vergezichten voor onze maatschappij? Niet zo gek veel. Ze willen gewoon een fatsoenlijke woning en de zekerheid daar te kunnen wonen in veiligheid, geborgenheid en gezondheid. Niet eens zoveel gevraagd. Maar in ons welvarende Amsterdam toch niet zo eenvoudig. Zij kunnen niet zonder een sterke sociale politieke stroming, een waakzame gemeenteraad en daadkrachtige wethouders.

Volgende sheet.

Ik was financieel woordvoerder toen de crisis uitbrak. Uiteindelijk duurt die veel langer en is die veel ernstiger dan menig econoom toen dacht. Amsterdam doet het traditioneel nog wel altijd beter dan landelijk, maar de rode lijn is de werkloosheid en het hoeft geen toelichting wat dit voor de mensen betekent.
Tegelijkertijd zijn de spaargelden die we op de bank aan houden in Nederland de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar ruim 330 miljard euro., hebben we ruim 1,1 biljoen euro gespaard voor ons pensioen, ruim 180% van ons bruto binnenlands product. Dit is veel meer dan enig ander Europees land. Ons totale spaarsaldo bedraagt 26% van ons BBP en is hiermee het hoogste van de hele westerse wereld, op Zwitserland (banktoerisme) en Noorwegen (gas) na. (Bron: CBS, OECD).
Er moet echt een einde aan de crisis komen, want als een crisis te lang duurt worden de wonen te diep en nemen de zogenaamde ‘hysterese’-effecten toe: padafhankelijkheid, erosie van human capital enz.
Zelf had ik nooit kunnen bevroeden dat 6 van mijn 8 raadsjaren bestonden uit crisis in de economie, crisis in de woningbouw….

Volgende sheet.

Deze is natuurlijk onvermijdelijk in mijn afscheidsspeech. (Bouwen, bouwen, bouwen…)

Dank voor de samenwerking en inspiratie in de commissie en met de wethouders Van Poelgeest en Ossel.

Prestaties helemaal niet slecht voor het feit dat het zo’n sterke crisis is. Vergelijk eerdere crisis, toen zaten we nog een aantal jaren lager dan nu en saldeer de sloop die toen ook hoger lag. De stad blijkt nu een spons te kunnen zijn, maar dat zal zij niet eeuwig blijven, althans niet zonder prijs. Een prijs die uiteindelijk betaald wordt met degenen met de laagste woonkansen en de laagste portemonnee. Het hele verdienmodel is aan zijn eind. Vergeet niet dat van de productie in het verleden 80-90% door woningcorporaties gedaan werd. Allemaal met staatsgegarandeerde leningen. Ook in andere landen doen ze ‘gekke’ dingen: Oostenrijk zachtrentende staatsleningen voor de bouw, Frankrijk gratis erfpacht, V.K. direct in hypotheken, Belgie hypotheken voor de laagste betaalde mensen, Canada alle hypotheken uiteindelijk staatsgegarandeerd. Het idee dat woningcorporaties via verkopen enz. weer nieuw gaan bouwen, het zgn. treintjes model: er komt een moment dat die trein tot stilstand komt en dat de prijs voor de toegankelijkheid van alle buurten in de stad te hoog wordt.

Dank.
Hans, maar daarvoor ook Hetti.
Mijn broeders van het eerste uur, waaronder Manon en Emre, voor de zware verantwoordelijkheid met twintig zetels.
…griffie, fractiemedewerkers, wethouders, wethoudersassistenten, bodes…

Een jongetje beschouwt zichzelf toch altijd door de ogen van zijn vader. Zijn worsteling met het predikantschap en zijn achterban in Hindeloopen, ik vertelde u al eerder over deze kwestie toen ik het schuldfetisjisme bekritiseerde, een dergelijke worsteling is mij niet ten deel gevallen. Ik dank mijn partijgenoten die hun vertrouwen in mij hebben gesteld, de huurders, de collectieven van particuliere zelfbouwers, de initiatiefgroepen voor gemeentepanden – voor hun energie en vertrouwen. Ook in mijn huidige functie van eerste a tweede opvolger zal ik er voor hun zijn en wie weet voeg ik mij snel weer in deze banken.
Hoe dan ook is dit geen afscheid, want dat bestaat immers niet.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk, Politiek

Dank!

Het waren mooie dagen, weken, maanden.
Iedereen die meegeholpen heeft verdiend een enorm compliment voor de campagne.

Alle PvdA-stemmers, bedankt!

Bedankt voor degenen die hun stem aan mij persoonlijk hebben toevertrouwd, en de vriendelijke woorden.

Het is nog niet zeker of ik in de raad kom, dat hoor ik morgenochtend als het aantal voorkeurstemmen bekend is.

Pieter, ik zal je inspiratieve leiderschap missen.

Een impressie in foto’s (klik voor galerij)

 

Een reactie plaatsen

20 maart 2014 · 8:14 am

Stem PvdA!

Bij deze wil ik alle lezers oproepen morgen op de Partij van de Arbeid te stemmen. Voor de sociale waarden op de woningmarkt en voor het steunen van de initiatieven van Amsterdammers zelf is het essentieel dat de PvdA groot genoeg is om een vuist te maken in het stadhuis en in de rest van de stad. Om radicale oplossingen door te voeren zodat er echt meer gebouwd wordt en woningcorporaties niet de kans krijgen hun onderhoud te laten verslonzen. Ik leg mij niet neer bij de cynici die denken dat de strijd om de sociale waarden op de woningmarkt een achterhoedegevecht is. De liefde voor de sociale huurwoning moet terug bij de woningcorporaties, in het maatschappelijk debat en bij de beslissers. Amsterdam moet Amsterdam blijven en niet gaan lijken op Londen of Parijs waar wonen onbetaalbaar is geworden. Alle buurten van Amsterdam moeten toegankelijk blijven voor alle Amsterdammers, ongeacht hun inkomen. Dat is wat Amsterdam sterk maakt en dat is het Amsterdam waar ik zelf ook in wil wonen. Waar initiatieven van Amsterdammers zelf daadwerkelijk worden gesteund in plaats van gesmoord in ondoordringbare gemeentelijke burelen. Want Amsterdammers kunnen zoveel zelf.

De afgelopen tijd heb ik veel inspirerende gesprekken gevoerd. Met groepen die zelf hun woning willen bouwen. Creatieve mensen met ideeën voor gemeentepanden. Huurders die geen gehoor vinden bij hun woningcorporatie, of zelfs moeten wonen in ongezonde woningen. Mensen die willen wonen in lege kantoren.

Al deze gesprekken sterken mij in de wil daadwerkelijk iets te bereiken voor jullie en door bereikbaar te zijn samen daadwerkelijk verbeteringen door te voeren in onze mooie stad. Mijn stad. Jouw stad.

De strijd voor een sociale woningmarkt en voor een gemeente die helpt in plaats van tegenwerkt voor initiatieven van Amsterdammers zelf kan ik niet alleen voeren. Ik heb daar uw steun bij nodig. Alleen met een sterke PvdA-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam maken we een kans te winnen.

Ik hoop van harte op uw steun op 19 maart!

Afbeelding

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Kaartjes: kavels van de gemeente, transformatieprojecten, lege kantoren

Schermafbeelding 2014-03-17 om 22.48.37

 

1903999_10202947071267714_644660141_n

 

Ik heb bij de wethouder er op aangedrongen dat we duidelijk maken wanneer er grond in erfpacht wordt uitgegeven aan potentiële bouwers. Nu hebben we eindelijk dit hele overzicht: zie het kaartje hieronder. De hele brief met toelichting vind je hier. Ik ga de komende maanden vanuit de raad goed in de gaten houden dat deze kavels ook echt aan bouwers uitgegeven worden! Helpt u mij mee? Laat het me weten als u ergens uw oog op heeft laten vallen en er is niet op de aangegeven datum een tender beschikbaar.

Schermafbeelding 2014-03-17 om 22.48.37

 

 

De afgelopen jaren zijn eindelijk steeds meer transformaties op gang gekomen. Ook steeds meer naar woningen, dat heel de tijd aanvankelijk moeilijk liep. Op dit kaartje zie om welke panden het gaat. De basis werd gelegd met het aannemen van mijn motie waarin drastische stappen werden gezet om ombouw van lege kantoren mogelijk te maken, onder andere het schrappen van regels en het anders omgaan met erfpacht. Waar we zijn nog lang niet klaar. Wij willen ook graag veel meer betaalbare woningen voor jongeren in lege kantoren. Daarover organiseerde ik vorige week deze kluskantoren avond. Ook meeklussen? Meld je aan bij mijn mailinglist of ons facebookgroepje voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

TRAFO 020 KAART TECHTEAM

Verder vindt je hier de kantoren die nog leeg staan en hier alle zelfbouwkavels van de gemeente. Klussen maar! De enige lijst met gemeentepanden die leeg staan is helaas wat verouderd, dat was het antwoord op mijn schriftelijke vragen (zie hier). Ik heb voorgesteld veel eerder de sleutel te geven aan initiatieven voor deze panden, zie hier.

En nu nog: bouwen, bouwen, bouwen!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek