Categorie archief: Politiek

Afscheidsspeech

 

Gemakshalve kunt u deze speech op het tweede scherm volgen – op michielmulder.nl vindt u een ondersteunende powerpointpresentatie.

Afscheid nemen bestaat niet.
Dat zong Marco Borsato.
Ik ga wel weg maar verlaat je niet.
Erg toepasselijk. Verbonden met de PvdA en de stad blijf ik toch wel. Het is verleidelijk te denken dat een positie van tweede opvolger bovendien met zich meedraagt dat je er toch wel weer in komt. Toch moet men voorzichtig zijn met dergelijke conclusies. Als ik iets zelf heb ondervonden de afgelopen maanden is – wat je eigenlijk wel weet – dat politiek toch hoogst onzeker is. Daarom beschouw ik dit toch maar gewoon als wat het is, een afscheidsspeech.
Tot zover Marco Borsato.

Volgende sheet.

Mijn afscheid kan moeilijk losgezien worden van de opmars van de Democraten uit 1966. Deze cover van intermediair dateert van 6 april 2006, waar u mij gebroederlijk ziet met mensen van de PvdA en van D66, en overigens ook van VVD en GroenLinks. De gedachte was progressief Nederland te verenigen onder de vleugel van Lux Voor, als tegenhanger van de conservatieve krachten waaronder SP en vakbonden, die toen net in een grote demonstratie concessies hadden bedongen bij het kabinet van Balkenende en Zalm.
Mijn raadswerk in onze hoofdstad heeft louterend gewerkt en ik ben dan ook wat anders gaan denken over deze zaken, die ik graag mijn oude vrienden van D66 als advies mee wil geven.

Volgende sheet.

In Tuindorp Oostzaan hebben generaties lang mensen niet alleen hun wijk zien veranderen, maar ook hun werk en de hele wereld zoals die de televisie binnenkomt. Mijn vader preekte in de jaren zeventig nog voor arbeiders van de scheepswerven, die inmiddels al zo’n drie decennia uberhaupt niet meer bestaan. Voor de werknemers is niet iets substantieels teruggekomen als alternatief, voor hun zonen en dochters leidt de banencarroussel die het gevolg is van de door progressieve bewegingen gepropageerde flexibilisering van de arbeidsmarkt, vooral tot baanonzekerheid en tijdelijke of oproepcontracten. De waarde van zekerheid is iets wat je als de twintiger die ik was toen ik de raad in kwam misschien te licht inziet.

Volgende sheet.

De asbestflat van Louweshoek. De schimmelpanden aan de Nieuwe Houttuinen. De renovaties in de Palmstraat, Van der Pekbuurt. Wat merken deze bewoners van progressieve idealen, van vergezichten voor onze maatschappij? Niet zo gek veel. Ze willen gewoon een fatsoenlijke woning en de zekerheid daar te kunnen wonen in veiligheid, geborgenheid en gezondheid. Niet eens zoveel gevraagd. Maar in ons welvarende Amsterdam toch niet zo eenvoudig. Zij kunnen niet zonder een sterke sociale politieke stroming, een waakzame gemeenteraad en daadkrachtige wethouders.

Volgende sheet.

Ik was financieel woordvoerder toen de crisis uitbrak. Uiteindelijk duurt die veel langer en is die veel ernstiger dan menig econoom toen dacht. Amsterdam doet het traditioneel nog wel altijd beter dan landelijk, maar de rode lijn is de werkloosheid en het hoeft geen toelichting wat dit voor de mensen betekent.
Tegelijkertijd zijn de spaargelden die we op de bank aan houden in Nederland de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar ruim 330 miljard euro., hebben we ruim 1,1 biljoen euro gespaard voor ons pensioen, ruim 180% van ons bruto binnenlands product. Dit is veel meer dan enig ander Europees land. Ons totale spaarsaldo bedraagt 26% van ons BBP en is hiermee het hoogste van de hele westerse wereld, op Zwitserland (banktoerisme) en Noorwegen (gas) na. (Bron: CBS, OECD).
Er moet echt een einde aan de crisis komen, want als een crisis te lang duurt worden de wonen te diep en nemen de zogenaamde ‘hysterese’-effecten toe: padafhankelijkheid, erosie van human capital enz.
Zelf had ik nooit kunnen bevroeden dat 6 van mijn 8 raadsjaren bestonden uit crisis in de economie, crisis in de woningbouw….

Volgende sheet.

Deze is natuurlijk onvermijdelijk in mijn afscheidsspeech. (Bouwen, bouwen, bouwen…)

Dank voor de samenwerking en inspiratie in de commissie en met de wethouders Van Poelgeest en Ossel.

Prestaties helemaal niet slecht voor het feit dat het zo’n sterke crisis is. Vergelijk eerdere crisis, toen zaten we nog een aantal jaren lager dan nu en saldeer de sloop die toen ook hoger lag. De stad blijkt nu een spons te kunnen zijn, maar dat zal zij niet eeuwig blijven, althans niet zonder prijs. Een prijs die uiteindelijk betaald wordt met degenen met de laagste woonkansen en de laagste portemonnee. Het hele verdienmodel is aan zijn eind. Vergeet niet dat van de productie in het verleden 80-90% door woningcorporaties gedaan werd. Allemaal met staatsgegarandeerde leningen. Ook in andere landen doen ze ‘gekke’ dingen: Oostenrijk zachtrentende staatsleningen voor de bouw, Frankrijk gratis erfpacht, V.K. direct in hypotheken, Belgie hypotheken voor de laagste betaalde mensen, Canada alle hypotheken uiteindelijk staatsgegarandeerd. Het idee dat woningcorporaties via verkopen enz. weer nieuw gaan bouwen, het zgn. treintjes model: er komt een moment dat die trein tot stilstand komt en dat de prijs voor de toegankelijkheid van alle buurten in de stad te hoog wordt.

Dank.
Hans, maar daarvoor ook Hetti.
Mijn broeders van het eerste uur, waaronder Manon en Emre, voor de zware verantwoordelijkheid met twintig zetels.
…griffie, fractiemedewerkers, wethouders, wethoudersassistenten, bodes…

Een jongetje beschouwt zichzelf toch altijd door de ogen van zijn vader. Zijn worsteling met het predikantschap en zijn achterban in Hindeloopen, ik vertelde u al eerder over deze kwestie toen ik het schuldfetisjisme bekritiseerde, een dergelijke worsteling is mij niet ten deel gevallen. Ik dank mijn partijgenoten die hun vertrouwen in mij hebben gesteld, de huurders, de collectieven van particuliere zelfbouwers, de initiatiefgroepen voor gemeentepanden – voor hun energie en vertrouwen. Ook in mijn huidige functie van eerste a tweede opvolger zal ik er voor hun zijn en wie weet voeg ik mij snel weer in deze banken.
Hoe dan ook is dit geen afscheid, want dat bestaat immers niet.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk, Politiek

Dank!

Het waren mooie dagen, weken, maanden.
Iedereen die meegeholpen heeft verdiend een enorm compliment voor de campagne.

Alle PvdA-stemmers, bedankt!

Bedankt voor degenen die hun stem aan mij persoonlijk hebben toevertrouwd, en de vriendelijke woorden.

Het is nog niet zeker of ik in de raad kom, dat hoor ik morgenochtend als het aantal voorkeurstemmen bekend is.

Pieter, ik zal je inspiratieve leiderschap missen.

Een impressie in foto’s (klik voor galerij)

 

Een reactie plaatsen

20 maart 2014 · 8:14 am

Kaartjes: kavels van de gemeente, transformatieprojecten, lege kantoren

Schermafbeelding 2014-03-17 om 22.48.37

 

1903999_10202947071267714_644660141_n

 

Ik heb bij de wethouder er op aangedrongen dat we duidelijk maken wanneer er grond in erfpacht wordt uitgegeven aan potentiële bouwers. Nu hebben we eindelijk dit hele overzicht: zie het kaartje hieronder. De hele brief met toelichting vind je hier. Ik ga de komende maanden vanuit de raad goed in de gaten houden dat deze kavels ook echt aan bouwers uitgegeven worden! Helpt u mij mee? Laat het me weten als u ergens uw oog op heeft laten vallen en er is niet op de aangegeven datum een tender beschikbaar.

Schermafbeelding 2014-03-17 om 22.48.37

 

 

De afgelopen jaren zijn eindelijk steeds meer transformaties op gang gekomen. Ook steeds meer naar woningen, dat heel de tijd aanvankelijk moeilijk liep. Op dit kaartje zie om welke panden het gaat. De basis werd gelegd met het aannemen van mijn motie waarin drastische stappen werden gezet om ombouw van lege kantoren mogelijk te maken, onder andere het schrappen van regels en het anders omgaan met erfpacht. Waar we zijn nog lang niet klaar. Wij willen ook graag veel meer betaalbare woningen voor jongeren in lege kantoren. Daarover organiseerde ik vorige week deze kluskantoren avond. Ook meeklussen? Meld je aan bij mijn mailinglist of ons facebookgroepje voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

TRAFO 020 KAART TECHTEAM

Verder vindt je hier de kantoren die nog leeg staan en hier alle zelfbouwkavels van de gemeente. Klussen maar! De enige lijst met gemeentepanden die leeg staan is helaas wat verouderd, dat was het antwoord op mijn schriftelijke vragen (zie hier). Ik heb voorgesteld veel eerder de sleutel te geven aan initiatieven voor deze panden, zie hier.

En nu nog: bouwen, bouwen, bouwen!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef sleutel gemeentepanden aan initiatieven!

Vandaag bericht dagblad metro over ons voorstel de sleutel van gemeentepanden snel in handen te geven van initiatieven van Amsterdammers, in plaats van meteen op de veiling te verkopen. Hieronder vind je ons hele voorstel.

 

De sleutel tot gemeentelijk vastgoed  aan initiatieven van Amsterdammers

Een alternatieve vastgoedstrategie

De gemeente heeft door de hele stad veel panden, vaak op prachtige plekken. Veel van deze panden staan leeg. Wij hebben veel moeite gedaan boven tafel te krijgen om hoeveel panden het gaat en waar deze staan. (link ) Het overzicht van leegstaande panden vind je hier

Wij hebben de afgelopen jaren ons nek uitgestoken om de leegstand in lege kantoren te bestrijden. Dit begint te lukken: vorig jaar is 100.000 m2 kantoor getransformeerd, waarvan veel naar woonfuncties. Ook voor leegkomende verzorgingshuizen hebben wij een aanpak voorgesteld: (link)

 

Maar om de leegstand in gemeentepanden is meer mogelijk dan wethouder Van Poelgeest heeft voorgesteld in de vastgoedstrategie. Vaak worden lege panden van de gemeente  verkocht aan de hoogste bieder op een veiling. Wij vinden dit zonde.

Er zijn in Amsterdam zoveel initiatieven van buurtbewoners en collectieven. Die willen wij een plaats geven in gemeentepanden. Daar is echt een andere aanpak vanuit de gemeente voor nodig.

De PvdA Amsterdam strijdt voor een ongedeelde stad, een stad waar jonge mensen hun eerste huis kunnen kopen, en oudere mensen met hulp langer thuis kunnen blijven. Een stad waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht de grote van de portemonnee. Hierin kan de herontwikkeling van leegstaand (gemeente)vastgoed een belangrijke rol spelen. PvdA wil dat de gemeente actief gaat meedenken over de bestemming van haar oude panden. Mensen met plannen en ambitie moeten de ruimte krijgen om lege locaties te ontwikkelen en de gemeente moet met deze mensen aan tafel. Het zijn immers panden van Amsterdam. Laten we ervoor zorgen dat het panden voor Amsterdammers worden.

In dit initiatiefvoorstel doen wij dan ook een voorstel voor een alternatieve strategie voor de ontwikkeling van gemeentepanden. Dit plan moet het makkelijker maken voor buurtbewoners om leegstaand vastgoed op te pakken en in te richten naar de wensen van de mensen die er wonen of willen wonen. Het plan focust zich op specifieke doelen

1. Een right to bid bij leegkomend maatschappelijk vastgoed voor initiatieven van buurtbewoners of andere groepen van Amsterdammers. Dit betekent dat gemeentelijk vastgoed niet meteen op de veiling wordt verkocht. Bij leeg komende gemeentepanden mag de buurt of andere initiatieven van Amsterdammers eerst een bod uitbrengen. Daarmee kunnen Amsterdammers zelf een plan mak­en voor de invulling, bijvoorbeeld gericht op woon­groepen voor ouderen, mensen met een beperking en andere gewenste combinaties van functies voor de buurt. Dit right to bid hoeft niet meteen een recht tot koop te zijn. Het begint met een ‘right to use’: het recht op gebruik. Zie ook het volgende punt!

2. Geef snel de sleutel! Laat buurtbewoners gewoon beginnen. Dit is echt een heel belangrijk punt. Het buurtinitiatief Midwest is hiervan een goed voorbeeld. De buurt heeft als groep de exploitatie van het buurthuis, een oude school, op zich genomen. Midwest biedt nu ruimte aan iedereen die een kantoor, een atelier of een dansruimte nodig heeft. Daardoor worden zowel de buurt als het pand aantrekkelijker.

Definitieve plannen voor de invulling van een pand zullen meestal pas na verloop van enige tijd vorm krijgen en dan uitkomen bij ofwel lange termijn huur of koop. Afhankelijk van de initiatiefnemers zouden hier al vrij snel na aanvang knopen over doorgehakt kunnen worden, maar dat geldt niet voor elk initiatief. Het eisen van zulke keuzes voorafgaand aan het gebruik, vertraagd niet alleen de invulling, maar blokkeert ook mogelijkheden voor groei en diversiteit.

De tijdelijkheid (de sleutel!) in het begin, moet vooral dienen als breekijzer om de invulling van het pand te versnellen. Waak ervoor dat langetermijn contracten (huur of koop) meteen al bij aanvang de hele gang van zaken rond het betrekken van leegstaande panden bemoeilijken.

Dat tonen MidWest en de Lucas Community ook aan. Het begon met een paar initiatiefnemers met een goed idee. De echte community en het concept vormden zich pas nadat de initiatiefnemers andere groepen en individuen om zich heen verzamelden.

Een buurtinitiatief is hiermee ook een goed alternatief voor een professionele leegstandsbeheerder.

3. Pionierskorting. Voor groepen Amsterdammers die hun nek uitsteken om een pand nuttig te gebruiken moet je niet de hoofdprijs vragen. Dit noemen wij de pioniers korting. Mensen nemen immers risico’s en steken er vaak veel tijd in.

4. Probeer vervolgens samen waarde te creëren door samen met de initiatiefnemers ruimte te bieden aan de vraag. Treed als gemeente hier samen met initiatiefnemers als een team op. Woningen, maar ook Kluswoningen, groepen mensen die samen een leegstaand gebouw willen ontwikkelen moet daartoe de ruimte krijgen. Dit is vaak financieel aantrekkelijker dan een duur uitontwikkelde woning waar een projectontwikkelaar al bepaald heeft hoe je huis eruit ziet.  Het belangrijkste blijft echter dat deze woongroepen de kans krijgen om een plan te maken voordat een vastgoedspeculant de locatie wegkaapt. Ook groepen kunnen best in deze functies voorzien en zo een bijdrage leveren aan het tekort aan jongerenhuisvesting of woningen voor ouderen. Er komt veel op onze ouderen af. Ouderen gaan in de toekomst langer (met hulp) zelfstandig thuiswonen. Dit betekent dat we kleine, aangepaste woningen moeten bouwen. Bijvoorbeeld woningen waar de bewoners gemakkelijk met een scootmobiel naar binnen kunnen. Er zijn in de stad een aantal lege scholen en oude verzorgingstehuizen die hier heel geschikt voor zijn. Het aantal dementerenden neemt fors toe. Zij hebben ruimte nodig waar ook mantelzorgers kunnen verblijven. Als er waarde gecreëerd is kun je samen hier afspraken over maken. Het gaat om waarde voor het pand en de buurt, bijvoorbeeld ook doordat plinten aantrekkelijker zijn geworden. Samen waarde creeeren is uiteindelijk ook maatwerk, geen pand en geen buurt is hetzelfde.

5. Zorg dat er een kaart is met de panden op een website en een telefoonnummer erbij van de verantwoordelijke bij de gemeente, dat mensen makkelijk kunnen vinden. Hierdoor vermijd je onnodig ingewikkeld contact tussen gemeente en initiatiefnemers. Ook in dit portal kun je al helder zijn over de voorwaarden over huur of koop van het pand. Sommige panden zijn maar voor beperkte duur beschikbaar, andere langer. Geef ruimte aan een (kleine) groep deskundigen waaronder ambtenaren en maatschappelijk initiatiefnemers om tot een methodiek te komen hoe een goede combinatie te creëren is tussen een leegstaand gemeentelijk pand en een groep mensen met een maatschappelijk idee. Dus geen vaststaand plan.

Hierbij moet de gemeente ook de eigen leegstand goed in kaart brengen en up tot date houden. Hierbij willen wij ook toevoegen de onderbenutting van ruimte en de nog te verwachten leegstand wegens vermindering van het aantal ambtenaren.

Michiel Mulder[1]

Gemeenteraadsfractie PvdA


[1] Ik dank Urban Resort, Lokale Lente, Culturele Stelling van Amsterdam, De Vrije Ruimte voor hun input bij het totstandkomen van dit raadsvoorstel.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Hoge huren

Interessant.

Vanuit D66 keert bij elk debat het fenomeen terug dat zij zeggen meer middeldure huurwoningen  willen voor ‘de verpleegkundige’ en ‘de onderwijzer’.

Zij lijken zich echter niet te beseffen wat de situatie van deze mensen is.

Zo verdient een beginnende leraar op een basisschool 1.700 euro netto per maand. Een verpleegkundige start op 1.600 euro.

De ‘sociale huur’ loopt momenteel tot 699 euro per maand. Middeldure huurwoningen zijn dus altijd meer dan 700 euro.

Dit is met een inkomen van 1.600 of 1.700 euro een onvoorstelbaar groot bedrag. Natuurlijk groei je ook in die functies. Maar ook na tien jaar verdient een leraar op de basisschool nog ruim 2.100 euro netto per maand, en een verpleegkundige ruim 1.900 euro netto per maand. Voor de verpleegkundige correspondeert dit met 31.000 bruto jaar, en dit is nog minder dan de toelatingsgrens voor sociale huur.

Het is dus heel nadelig, juist voor de leraar en verpleegkundige, om minder sociale huurwoningen te willen realiseren, zoals D66 beoogt. Zij hebben die sociale huurwoningen juist keihard nodig.

Daarnaast moeten we zeker meer middeldure huurwoningen bouwen. Daar hebben wij als PvdA flink ons steentje aan bijgedragen: zie hier. Hierbij moeten we er goed op letten dat die middeldure huurwoningen ook echt middeldure huurwoningen zijn en niet meteen heel duur worden. Hiervoor hebben wij de laatste raadsvergadering een motie ingedien, zie hier.

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

We gaan bouwen!

1903999_10202947071267714_644660141_n

Zojuist zijn een aantal belangrijke voorstellen van ons aangenomen in de raad om de woningbouwproductie aan te jagen. Zelf je huis bouwen wordt nu ook mogelijk voor mensen met een gewoon modaal inkomen. Eengezinswoningen voor gezinnen met een modaal inkomen worden bereikbaar doordat we kavels met lage grondprijzen selecteren, een catalogus met goedkope aannemers gaan samenstellen en een starterslening aanbieden. Bij elkaar drukt dit de kosten enorm. Daarnaast is onze motie aangenomen dat we meer middeldure huurwoningen buiten de ring A10 gaan bouwen. Tot slot gaan we iets doen aan de -soms erg hoge- inkomenseisen die beleggers stellen voor deze woningen zodat deze meer in bereik komen van de doelgroep die we voor ogen hebben: mensen met een middeninkomen. Eerder al werd bekend dat het college een flink aantal van onze andere voorstellen gaat uitvoeren zie hier. We gaan dus echt meer bouwen!
Reken even mee hoe een en ander kan werken voor gezinnen die een betaalbare eengezinswoning zoeken. Met modaal inkomen verdien je 34.000 euro en kun je 140.000 lenen bij de bank. Maar met de starterslening is dat 170.000. Er zijn bouwers die voor 100.000 euro een huis kunnen bouwen. Zie bijvoorbeeld mijn eerdere werkbezoek aan deze woningfabriek in Twente. En er zijn plekken in amsterdam waar de grondprijs 40.000 euro bedraagt, aldus de wethouder tijdens het debat. Volgens de grondprijzenbrief komen zelfs lagere prijzen voor namelijk 250 euro per vierkante meter. Voor een woning van 100 vierkante meter is dat dus 25.000 euro. Als we dat allemaal combineren ben je voor zo’n betaalbare eengezinswoning aan maandlasten zelfs minder kwijt dan voor een sociale huurwoning. Je netto maandlast blijft dan namelijk met een annuitaire hypotheek met 10 jaar vaste rente onder de 580 euro. Ook als je dan nog wat opzij zet voor onderhoudslasten ben je minder kwijt dan in een sociale huurwoning, waarvan de huurprijs voor nieuwbouw voor dit type woningen vaak 699 euro bedraagt. Zelf bepalen hoe je huis eruit ziet, in plaats van huren bij een corporatie die alles voor jou bepaald,
Hieronder vind je al onze drie moties die aangenomen zijn vandaag. Een vierde motie regelde dat we teruggerapporteerd krijgen hoe het college de voorstellen uitvoert, zodat we hier vinger aan de pols houden.
Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Actieprogramma Bouwproductie’, betaalbare eengezinswoningen 
Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat naar aanleiding van het initiatiefvoorstel het college van B&W nu op 1 locatie in gesprek is met De Key over het vestigen van goedkope eengezinswoningen in combinatie met een starterslening

–        Dat ook mensen met een inkomen rond modaal kans zouden moeten hebben om in particulier opdrachtgeverschap hun woning te bouwen

–        Dat er woningfabrieken zijn waar voor 90.000 euro eengezinswoningen kunnen worden gebouwd en direct gelevert aan de eindgebruiker

–        Dat in Almere een catalogus is opgesteld van bouwers die tegen zeer lage kosten kunnen bouwen in opdracht van particulieren

–        Dat met een modaal inkomen van 34.000 euro een hypotheekbedrag kan worden geleend van 140.000 euro (aanvullende bestuurlijke reactie)

–        Dat er in Amsterdam grondprijzen zijn voor eengezinswoningen met een marktconforme prijs van zo’n 250 euro/m2 gbo, ofwel 25.000 voor een woning van 100 m2

–        Dat met de starterslening maximaal 30.000 euro renteloos kan worden geleend, welk bedrag in mindering gebracht kan worden op het bij de bank te lenen bedrag

–        Dat het dus financieel haalbaar zou moeten zijn voor Amsterdammers met een modaal inkomen zelf een woning te bouwen in particulier opdrachtgeverschap

Besluit:
I Aanvullend op de reeds lopende projecten twee locaties aan te wijzen waar eengezinswoningen tegen zeer lage kosten kunnen worden gebouwd, zodat deze in het bereik komen van mensen met een modaal inkomen;II Hierbij te betrekken de mogelijkheid om deze woningen in particulier opdrachtgeverschap te realiseren;

III Tegen marktconforme grondprijzen

IV Potentiele zelfbouwers actief te informeren over welke aannemers en andere partijen tegen zeer lage kosten kunnen bouwen

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)A.H. van Drooge (CDA)

 

 

Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Bouw meer middeldure huurwoningen’ 

 

Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat in 2014 op reeds drie locaties contractonderhandelingen lopen voor meer middeldure huurwoningen, te weten op Zeeburgereiland, Weespertrekvaart en Ijburg

–        Dat er de afgelopen jaren meer locaties binnen de ring in aanbouw zijn genomen voor middeldure huurwoningen, maar overwegens weinig locaties buiten de ring

–        Dat er wel investeerders zijn voor middeldure huurwoningen buiten de ring, mits onder de juiste condities.

 

Besluit:
I Aanvullend op de reeds toegezegde locaties, minstens 2 locaties aan te wijzen voor de bouw van middeldure huurwoningen buiten de ring A10 of Noord;II Indien het nodig is hiervoor investeringscondities aan te passen hiertoe een voorstel te doen aan de raad;

 

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)A.H. van Drooge (CDA)

 

Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder, Van der Ree en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Bouw meer middeldure huurwoningen’ inkomenseisen 

 

Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat sommige beleggers en woningcorporaties soms hoge inkomenseisen stellen aan potentiële huurders van middeldure huurwoningen

–        Dat er in de huidige aanpak in de bestaande voorraad en de nieuwbouw geen directe relatie wordt gelegd tussen de huurprijs voor middeldure huurwoningen in projecten en de beoogde doelgroep

–        Dat er momenteel dus geen waarborgen zijn dat middeldure huurwoningen aan huurders met een modaal inkomen ten goede komen

 

Besluit:
I In gesprek te gaan met de aanbieders van middeldure huurwoningen in de bestaande bouw en de nieuwbouw over de inkomenseisen die zij hierbij stellen;II De raad te rapporteren over deze inkomenseisen en de mate waarin deze belemmerend werken voor het ten goede komen van middeldure huurwoningen aan de beoogde doelgroep;

III In deze rapportage opties te schetsen hoe met deze inkomenseisen omgegaan kan worden.

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)D.A. van der Ree (VVD)

A.H. van Drooge (CDA)

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Wij willen bouwen! En een ongedeelde stad

Uit NRC:NRC

(klik om te vergroten)

Uit Parool:

Parool ongedeelde stad

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek