Categorie archief: Lege kantoren

Uitkomsten quick scan mogelijkheden kluskantoor Sloterdijk

Donderdagavond 7 maart om 20.00 uur bent u van harte welkom in het lege kantoor aan de Heathrowweg 5. De eigenaar (Merin) heeft een quickscan laten uitvoeren naar de mogelijkheden om dit pand als kluskantoor om te bouwen: koop met een groep een leeg kantoor en bouw het zelf, naar eigen inzicht, om tot een woning!

Als PvdA hebben wij reeds enkele avonden in potentiele kluskantoren georganiseerd, onder andere in Sloterdijk, Bos en Lommer en Zuidoost, in panden van Merin (voorheen Uni-Invest), Rochdale en AM. Wij willen namelijk graag dat geintereseerden in staat worden gesteld een leeg kantoorpand te kopen en zelf te verbouwen tot kluswoning. Om de mogelijkheden voor het pand aan de Heatrowweg 5 nader te onderzoek heeft Merin een opdracht verstrekt aan het CPO Aanjaagteam.

Donderdagavond 7 maart aanstaande staat de informatie-avond gepland voor belangstellenden voor het pand van Merin (voorheen Uni-Invest) aan de Heathrowstraat 5 te Amsterdam-Sloterdijk. In opdracht van Merin zal het CPO-Aanjaagteam het volgende presenteren:

 

–      Praktijktoelichting over hoe je als particulier een opdrachtgeverscollectief kunt organiseren

–      Mogelijkheden om het bestaande kantorenpand te verbouwen tot woningen en/of werkruimten

–      Een raming van de kosten (vrij op naam) die met de verbouw gemoeid zijn

Pandeigenaar Merin zal zelf ook aanwezig zijn.

De avond begint om 20:00 uur; de deur is open vanaf 19:45 uur.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Kluskantoren!

Het gaat goed met de kluskantoren. Ook wonen in een leeg kantoor? Meld je hier aan.

Binnenkort volgen weer bezoeken aan lege kantoren die potentieel omgebouwd kunnen worden naar woningen. In de volgende nieuwsbrief vindt je alle informatie!

Intussen hebben we ook in de raad niet stil gezeten. Er zijn twee moties raadsbreed aanvaard (zie onder).

De eerste vraagt om kluswoningen in lege gemeentepanden. Wethouder Van Poelgeest heeft bij de volgende kavelmarkt toegezegd 5 panden in de verkoop te doen, die je in een groepje kan kopen.

De tweede motie voorziet in haalbaarheidsstudies voor commerciele panden, waar vraag en aanbod elkaar vinden. Dit kan net het zetje zijn om serieus te kijken of het project kansrijk is en of het dus gaat lukken.

Kortom, klussen maar!

Kijk ook eens op www.kluskantoor.com

 

Onderwerp
 
Motie van het raadslid Mulder aangaande kluswoningen in gemeentepanden

 

 

Aan de gemeenteraad
 
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
 
De raad,
 

Overwegende dat:

 

–        er 120 panden van de gemeente leegstaan volgens de opgave van het college van b&w

–        dat volgens deze opgave voor 20 panden geen plannen zijn

–        dat er veel groepen Amsterdammers zijn die samen een leeg pand willen kopen en verbouwen tot kluswoning

–        dat de gemeente Rotterdam lege panden in de verkoop doet als kluswoning

–        dat de gemeente Den Haag in vergevorderd stadium is om het gebouw “De Binckhorst”, in delen te verkopen aan particulieren als kluswoning, waarbij particulieren hierbij zelf het aantal te kopen vierkante meters aangeven in verschillende prijsklassen

–        dat groepen Amsterdammers die samen een pand willen kopen bij een openbare veiling minder makkelijk slagen dan grote commerciële partijen, aangezien de voorbereidingstijd voor aankoop langer is

–        dat de gemeente graag het bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap wil bevorderen

 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 
–        in overleg met de stadsdelen een aantal leegstaande of leegkomende gemeentepanden te selecteren en te verkopen aan Amsterdammers die in een groep het pand willen ombouwen tot kluswoningen

–        indien nodig een voorstel tot vestiging van een woonbestemming voor te bereiden

 

 

De leden van de gemeenteraad,
 
M. Mulder (PvdA)

 

 

 

Onderwerp
 
Motie van het raadslid Mulder over kluswoningen in kantoren

 

 

 

 

Aan de gemeenteraad
 
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
 
De raad,
 

Gehoord de discussie over de begroting;

 

Overwegende dat:

 

–        er in Amsterdam 1,3 miljoen vierkante meter kantoren leegstaan

–        er volgens de opgave van de wethouder 220 gemeentelijke panden leegstaan

–        er veel behoefte is aan betaalbare woonruimte

–        er Amsterdammers zijn die zelf een kantoorruimte willen kopen in een groepje en zelf verbouwen tot woonruimte op CPO-basis (collectief particulier opdrachtgeverschap)

–        de gemeente graag particulier opdrachtgeverschap wil stimuleren

–        de gemeente Rotterdam lege onderwijsgebouwen aanbiedt aan particulieren als kluswoning

–        voor transformatie van kantoorruimte 2 miljoen euro is gereserveerd in 2013 (p. 198)

 

 

 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 
–        Binnen het budget voor kantoortransformatie de haalbaarheid van transformatie van lege kantoren naar kluswoningen te onderzoeken voor concrete panden, zowel in eigendom van commerciële partijen als gemeentelijke panden.

 

 

 

De leden van de gemeenteraad,
 
 

M. Mulder (PvdA)

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Lege kantoren, Politiek

Uit Parool – Het rijk moet regels schrappen voor kluskantoor

Klik om te vergroten – daaronder platte tekst

Minister! Schrap wat regels en laat ons wonen in kantoren

Leegstaande kantoorpanden zouden heel goed kunnen worden omgebouwd tot goedkope woonruimte, voor bijvoorbeeld starters. Maar dan moet het Rijk wel meewerken. Michiel Mulder en Mei Li Vos kennen wel wat regels die de huidige VVD-minister mag schrappen.

Het lijkt zo simpel. Er staat 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, en er zoeken duizenden mensen naar een betaalbare woning. Een leeg kantoor kan dan uitkomst bieden, tenminste, als je bereid bent zelf te klussen en te verbouwen. De marktwaarde van kantoren is gedaald, zodat je nu op sommige locaties voor 100 vierkante meter kunt kopen voor 50.000 euro. Dat is voor een gezin goed te doen. Dan moet je nog wel verbouwen. Jongeren kunnen 50 vierkante meter kopen voor 25.000 euro, dat is een bruto maandlast bij annuitaire hypotheek van 140 euro. Als je bedenkt dat de gemiddelde kamerprijs voor studenten 400 euro is, dan is het kopen van een stukje oud kantoor veel voordeliger.

Maar niet op alle locaties mag het van het Rijk. Om precies te zijn, een VVD-minister. Eind juni sloot minister van Verkeer en Waterstaat Schultz een convenant af om de leegstand van kantoren te bestrijden. Maar er stond telurstellend weinig in, en al helemaal niet over hoe je een deel van die vierkante meters zou kunnen gebruiken als woonruimte. Er is namelijk een aantal regels vanuit het Rijk die ombouw naar woningen in de weg staat. Lege panden staan soms op plekken waar geluidsnormen gelden. Maar er is geen geluidsoverlast meer. Of de kantoren staan in gebieden waar ´stankcirkels´ gelden, waarbinnen niet gewoond mag worden. Als je er loopt, ruik je niets.

Hiervoor bestaat tegenwoordig wel een oplossing buiten de stad. Afgelopen juni heeft de Tweede Kamer een wet voor de ´plattelandswoning´ aangenomen. Deze wet biedt een oplossing voor bijvoorbeeld gepensioneerde agrariërs die gestopt zijn met hun onderneming. Volgens de wet hebben zij dan een gewone woning, en die zijn niet toegestaan binnen ´stankcirkels´ van bijvoorbeeld een aanpalende varkensboerderij. De wet biedt hiervoor ontheffing, mits de gemeente de woning aanmerkt als ´plattelandswoning´.

Maar dit voorrecht voor het platteland is de stad niet gegund. Dat is niet logisch. Grote steden moeten dezelfde rechten krijgen als plattelandsgemeenten. In Amsterdam wil de gemeente graag dat de leegstaande kantoren worden bewoond, want de goedkope vierkante meters zijn een uitkomst voor al die starters die vanwege de nieuwe regels voor hypotheken maximaal een ton of anderhalf ton kunnen lenen.  Op voorspraak van de PvdA-fractie heeft de gemeenteraad alle regels geschrapt die de ombouw van lege kantoren naar woningen nog belemmeren. Maar de minister houdt nog vast aan de Rijksregels, zodat ombouw soms niet lukt. Als zij de gemeenteraad de bevoegdheid geeft per pand af te wegen of een ontheffing van de starre rijksregels wenselijk is, is dit probleem opgelost. De minister kan dan én de leegstand aanpakken én de starters op de woningmarkt helpen. Maar als zij het niet doet, doen wij het wel na 12 september.

Michiel Mulder is gemeenteraadslid in Amsterdam namens de PvdA

Mei Li Vos is kandidaat-kamerlid voor de PvdA

1 reactie

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Meldpunt wonen in een leeg kantoor

Wonen in een leeg kantoor van de gemeente? Mail mij welk pand je aanspreekt en wat je plan is op mulder020@gmail.com of vul hieronder het formulier in.

 

Naar aanleiding van mijn artikel in Parool dat lege kantoren tegen zeer lage prijzen van de hand worden gedaan en dat dit kansen oplevert voor mensen die daar graag willen wonen en zelf nog verbouwen kreeg ik diverse reacties van mensen die dat zelf zouden willen. Sindsdien ben ik hard bezig het daadwerkelijk te regelen in de vorm van een kluskantoor: je profiteert van de lage vastgoedprijzen van 50.000 euro voor 100 m2 en verbouwd zelf. Kost de verbouwing je een ton, dan kun je dit met een modaal inkomen nog steeds financieren.

Wij hadden reeds een heel interessante avond over de mogelijkheden (zie hier het verslag). Naar aanleiding hiervan verstuurden wij een nieuwsbrief met nuttige tips en contactgegevens (zie hier onze eerste nieuwsbrief). Op 4 september organiseerden wij een tweede avond (zie hier voor onze tweede nieuwsbrief) waarop wij concrete stappen gezet hebben.

Op de hoogte blijven?

Vul hieronder het formulier in als je zelf graag in een leeg kantoor zou willen wonen of werken, bijvoorbeeld als kunstenaar of met een klein bedrijfje, of als je zelf iets in de aanbieding hebt! Of heb je zelf al een initiatiefgroep van een collectief dat een kantoorruimte wil bewonen, of een website die vraag en aanbod bij elkaar brengt? Laat het weten, ik zorg dat in een volgende post en onze nieuwsbrief de kennis verder verspreid wordt!

1 reactie

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Ikea op de woningmarkt

Wij willen het plan van Ikea om ook woningen te bouwen in Amsterdam graag met beide handen aangrijpen. Het biedt goede mogelijkheden woningen te bouwen in lege kantoren, gemeubileerd en al, tegen lage kosten. Niet alleen heeft Ikea zelf vastgoed in Amsterdam, ook lege kantoren van andere partijen, waaronder de gemeente, komen in aanmerking. Combinaties zijn mogelijk met kluskantoren: particulieren kopen een deel van een pand om dit om te klussen naar woningen, Ikea een ander deel om hun Ikea woningen te bouwen, waarbij zij tevens hun interieurs kunnen showen. Wellicht is Ikea zelfs bereid kwantumkortingen te geven voor badkamers en keukens aan deze kantoorklussers.

Om het initiatief van Ikea mogelijk te maken is het nodig dat de gemeente bestemmingen wijzigt. Wij roepen het College van B&W op hieraan mee te werken en met Ikea in gesprek te gaan. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Vaak worden nieuwe partijen door de gemeente met argusogen bekeken, maar wij willen ruim baan geven aan dit initatief van the new kid on the block op de Amsterdamse woningmarkt. Parool besteedde er aandacht aan (zie hieronder).

PvdA Amsterdam steunt plan Ikea
TON DAMEN

AMSTERDAM De PvdA-fractie in de Amsterdamsegemeenteraad is enthousiast over plannen van meubelwarenhuis Ikea om studentenwoningen te bouwen in leegstaande kantoorpanden in Amsterdam.

De partij wil dat het Amsterdams college Ikea ruim baan geeft. De PvdA denkt daarbij aan het snel wijzigen van de bestemming van kantoorpanden. In een brief aan het college stelt de partij voor een concreet voorstel te doen.

Daarnaast zou de gemeente Ikea hulp moeten aanbieden. Daarbij vindt de PvdA dat Amsterdam open zou moeten staan voor de combinatie van ‘kluskantoren’, waarbij particulieren een deel van een pand kopen en Ikea het andere deel en dat gebruikt als ‘showroom’ voor inrichting.

Woordvoerder Michiel Mulder van de PvdA wijst er op dat Amsterdam een groeiend bestand aan kantoren heeft. “Dat biedt goede uitgangspunten tot het vestigen van Ikeawoningen,” aldus Mulder. Mulder vindt het aantrekkelijk dat Ikea met ruimte woekert, en studentenkamers ontwerpt van17,5 vierkante meter. “Ik hoop dat het college dit interessant vindt, in plaats van nieuw en dus eng.”

3 reacties

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Zinderende behoefte aan woningen in lege kantoren

Wat een ongelooflijke ervaring!

Wij hadden 40 stoelen voor bezoekers klaargezet en 6 voor de inleiders/panelleden. Dit in een verder geheel leeg kantoor in bezit van investeringsmaatschappij Uni Invest op kantorengebied Sloterdijk. Slechts 1 hoek van het hele pand (totaal oppervlak 2.400 m2) werd gebruikt door een kunstenaar.

Reden van de avond: bespreken van de mogelijkheid voor particulieren een stuk kantoor te kopen en dit zelf te (laten) verbouwen naar eigen inzicht. Voordeel: de panden staan tegenwoordig sinds recente vastgoeddeals voor zeer lage prijzen in de boeken, dus het biedt betaalbare woonruimte voor mensen die dit nu niet vinden op de Amsterdamse woningmarkt. Eerder maakte ik enkele sommetjes in Parool dat je op deze wijze 100 m2 kunt kopen voor 50.000 euro. Mensen met modaal inkomen hebben dan nog een ton om te verbouwen. Gisteren besteedde nieuwsuur aandacht aan het plan (zie hier).

Reeds voor het aanvangstijdstip waren alle stoelen bezet en het bleef maar binnenstromen. Schattingen liepen uiteen van 150 tot 200 aanwezigen. Ik hield een kleine peiling waaruit bleek dat het grootste deel van hen kwam omdat zij zelf graag in een leeg kantoor wilden wonen. Een klein deel was aanwezig omdat zij professioneel betrokken was: architecten, adviseurs, een enkele projectontwikkelaar. Er was welgeteld 1 vastgoedeigenaar: de gastheer van Uni Invest.

Uni Invest lichtte toe dat zij in principe open staan voor het plan en best een pand willen verkopen aan een groep particulieren die daar vervolgens naar eigen inzicht de ruimte ombouwen tot woning. De verkoopprijs hangt af van de ‘alternatieve mogelijkheid’  die een pand heeft, dat wil zeggen ,voor hoeveel kan men het verhuren als kantoor. Bovendien is zekerheid van belang: gaat de particulier daadwerkelijk de afgesproken prijs betalen. ‘Als ik een miljoen meeneem met een aantal vrienden, kan ik dan dit hele pand kopen?’ vroeg iemand uit het publiek. Een miljoen was te weinig, maar twee miljoen hoefde het ook niet te zijn. Het onderhandelen was daadwerkelijk begonnen.

Menno Kooistra van Leegstand van Zaken lichtte hun activiteiten toe. Het betreft een netwerkorganisatie op zoek naar een pand. Als ze een geschikt pand hebben willen ze particulieren in staat stellen dit om te bouwen naar woningen. Leegstand van Zaken levert de benodigde expertise en begeleiding. Menno waarschuwde dat je het niet alleen voor de lage vierkante meter prijs moet doen, maar wonen in kantoren juist heel bijzondere en prettige lofts op kan leveren, met hoge plafonds en veel buitenruimte. Bas van Rijlaarsdam van DRS Makelaars lichtte de situatie op de Amsterdamse kantorenmarkt toe: waar vindt je goedkope panden (nabij Sloterdijk, Amstel 3 gebied tussen Arena en AMC, Diemen ook) en hoe kom je in contact met een eigenaar? De panden staan niet op funda dus particulieren zullen vaak te laat zijn. Bel gewoon met een groepje geintereseerden een makelaar, luidde het devies.

Vervolgens kwamen de potentiele bewoners aan het woord. Jacco Croon lichtte zijn woonwens toe: hij woont nu in een prima straat maar wil graag met een groepje geintereseerden gezamenlijk een leuk woonmilieu creeeren in een leeg kantoor, compleet met squashbaan. Hij was al bezit met een groepje en er gingen veel handen omhoog van mensen die zich bij zijn groepje wilde aansluiten. Auguste van Oppen zag het parkeerterreintje voor het pand waar we zaten al veranderen in een moestuin. Het dromen kon beginnen. Zijn de dromen realistisch?

Veel aanwezigen hadden vragen over hoe het werkt met bestemmingsplannen en erfpacht. Gelukkig was er veel expertise aanwezig zodat een heel aantal vragen beantwoord kon worden. In principe werkt de gemeente sinds het aannemen van mijn motie mee aan het wijzigen van het bestemmingsplan. Soms kan het niet wegens Haagse regelgeving, maar dan gaan we met alle aanwezigen naar het Plein. Bovendien zijn er genoeg panden in Amsterdam waar het wel kan. Voor erfpachtcontracten geldt dat splitsing in principe mogelijk is en eenvoudig te regelen. Het moment van splitsing kan wel van belang bij: voordat de bank financiering geeft wil men namelijk wel weten of de splitsing geregeld is. Hier heb ik zelf nog wat uitzoekwerk beloofd. Als het niet goed genoeg geregeld is procedureel komen wij met voorstellen ter verbetering.

Na een korte pauze waarin iedereen het pand kon bekijken en doorlopen vertelde architect Hein de Haan over zijn ervaringen met de ombouw van het oude Acta gebouw in studentenwoningen. Voor het Amstel 3 gebied heeft hij een interessant plan om met een woningcorporatie samen te werken. Het werkt nog steeds in de vorm van een collectief van bewoners (CPO) maar via de corporatie wordt ontwikkeld met ‘koopgarant’: de bewoner koopt feitelijk 75% van de waarde van de woning, de corporatie de andere 25%. De bewoner betaalt dus ook maar 75% hypotheeklasten. Hierdoor kunnen prijzen voor de koper zakken tot 150.000 euro, bereikbaar voor mensen met een modaal inkomen. Hein de Haan had tevens een goede suggestie voor het stedenbouwkundig plan van Amstel 3: meer bebouwing toevoegen, waarmee ook een verdienmodel ontstaat.

Jelk Kruk heeft veel ervaring met collectieven en had een aantal heel concrete tips en schetste een goed beeld van de verschillende stappen die je moet zetten om als collectief een stuk kantoor te verwerven. Het begint met het organiseren van een groepje. Wij maakten de afspraak, gezien de belangstelling van de avond, begin september weer een bijeenkomst te houden en dan te kijken  of we concreet groepjes kunnen vormen.

Interessant discussiepunt was de wenselijkheid van het vormen van een groepje in collectief particulier opdrachtgeverschap. Enerzijds is de kans groter dat je dan een eigenaar met een pand vindt die bereid is te verkopen. De eigenaar staat namelijk niet te wachten op het verkopen van allemaal hoekjes en stukjes van zijn kantoor om met de rest te blijven zitten. Bovendien kun je de kosten drukken door investeringen voor het hele pand (zoals installaties) samen te dragen. Anderzijds staan veel mensen niet te wachten op ellenlange vergaderingen met gezamenlijke kopers. Je wil niet teveel gezeur aan je hoofd en juist naar eigen inzicht je kluskantoor inrichten. Een kleine peiling wees uit dat het grootste deel van de aanwezigen best in een groepje wil werken. Er is echter ook een deel dat dit liever individueel doet.

Een aannemer uit Almere kwam nog met de geruststellende ervaring dat je helemaal niet met een 100% gevuld groepje hoeft te beginnen. Bij ‘normale’ ontwikkelaar geeft de bank ook bij 70% verkochte woningen financiering voor de bouw. Zeker in een vroeg stadium kun je best beginnen met een groepje van maar 30% van het uiteindelijke benodigde aantal voor de koop. Degenen die het pionierswerk niet aanspreekt kunnen dan later aansluiten.

Voor een jong stel dat zelfs eerder van vakantie was gekomen om de bijeenkomst bij te wonen zou dat wellicht een goede optie zijn, maar ook Leegstand van Zaken springt in op deze behoefte, door aan de hand van een concreet pand bewoners te zoeken.

Een belangrijke persoonlijke les voor mij was dat er feitelijk groepjes met verschillende intensiteit mogelijk zijn. Voor een bepaalde categorie is het voldoende een groep te vinden die samen de koop wil sluiten en alleen de basale zaken zoals de hoofdingang en trapportaal samen wil regelen. Andere willen juist graag samen dromen uitwerken en veel aandacht besteden aan gezamenlijke ruimtes. Ook m.b.t. prijs kwaliteit wensen is er genoeg mogelijk. Conclusie was dat er in Diemen panden staan met een boekwaarde van 250 euro per m2 en de marktprijzen in Amsterdam Centrum voor lege kantoren makkelijk tot 1000 euro kunnen oplopen. Het hangt dus sterk af van de locatie. Ga je voor een zeer scherpe prijs of meer voor kwaliteit? Beide is mogelijk.

De conclusie?

Alleen al vanwege de opkomst zit er veel potentie in het idee. Het is ook zeker niet kansloos, maar ook niet eenvoudig te realiseren. Er is weinig bekend over de verschillende organisaties, zowel commercieel als niet commercieel die zich bezig houden met vraag en aanbod bij elkaar brengen. Sites als wikaza en pandenmetkansen.nl  kenden tot op heden weinig bekendheid bij de aanwezigen. Groepsvorming lijkt noodzakelijk maar dit kan ook in facebook-pagina achtige setting, verschillende stijlen en intensiteiten zijn mogelijk. De gemeente moet intussen faciliterend optreden door benodigde wijzigingen in bestemming en erfpachtcontracten door te voeren. Paul Oudeman sprak vanuit zijn rol als kantorenloods die namens de gemeente tracht aanbod en vraag bij elkaar te brengen. Hij heeft een kaart met lege gebouwen en gaat een short list maken van panden die in potentie in aanmerking komen voor dit idee. Tevens heeft hij 6 oktober een open kantorendag georganiseerd waarop u lege kantoren kunt bekijken en de eigenaar ontmoeten.

In elk geval komen we begin september weer bij elkaar om te kijken of we meer concrete stappen kunnen zetten. Jelk Kruk gaf wel wat huiswerk op: denk goed na over je woningbehoefte. Hoeveel vierkante meter, wat voor locatie en wat ben je bereid te betalen? Alle informatie en mogelijkheden worden op een rijtje gezet en naar de aanwezigen gemaild. Ook op de hoogte blijven? Meld je aan!

Wat vooral bleef hangen: de zinderende energie van mensen die echt graag in een leeg kantoor willen wonen. Je wordt er door bevangen: ik zal er alles aan doen om deze mensen te helpen in hun woningbehoefte te voorzien.

O ja, en de eigenaar van de twee gevonden steutels aan een ringetje (een zwarte en een blauwe) heeft zich nog steeds niet gemeld…

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Uit Parool: leegstand gemeentelijke panden

N.a.v. de beantwoording van mijn schriftelijke vragen hoeveel gemeentelijke panden leegstaan schreef Parool onderstaand artikel. hier vind je de lijst met lege gemeentelijke panden.

Stad heeft zelf lege kantoren
TON DAMEN

AMSTERDAM Amsterdam maakt zich schuldig aan wat het commerciële verhuurders van kantoren verwijt: het bevorderen van leegstand. Dat zegt PvdA-raadslid Michiel Mulder tenminste.

De stad bezit tientallen lege panden waarvan niemand weet wanneer en hoe ze weer in gebruik worden genomen, aldus Mulder. “Dat is bedenkelijk, want de gemeente heeft een voorbeeldfunctie.”

Mulder stelde in november 2011 schriftelijke vragen. Eind vorige week antwoordde het college dat Amsterdam 120 leegstaande panden in eigendom heeft. De leegstand bedraagt daarmee ongeveer tien procent van het bezit. Negentig van die 120 leegstaande panden zijn in handen van stadsdelen. Mulder concludeert dat bij een groot deel van deze panden op korte termijn nog wel iets gaat gebeuren. “Maar bij meer dan twintig gemeentelijke panden is dat niet zo. Kantoren staan leeg en niemand kan bij benadering aangeven voor hoe lang.”

Wethouder Grondzaken Maarten van Poelgeest, ooit zelf kraker, heeft zijn visie uiteengezet in een brief aan de raad. ‘Er zijn diverse redenen waarom sprake is van leegstand en waarom niet altijd kraakwacht wordt ingezet,’ schrijft hij.

Mulder is daar echter niet tevreden mee. Het eerste argument van Van Poelgeest luidt: ‘Er is sprake van frictieleegstand, de periode tussen twee huurders in.’ Volgens Mulder is dat niet te verdedigen als die periode te lang is.

Verder kan het zijn dat een pand wordt verbouwd of dat binnenkort aan een verbouwing wordt begonnen, schrijft Van Poelgeest. Soms ‘is sprake van (her-)ontwikkeling waardoor om strategische redenen niet opnieuw wordt verhuurd’. Sommige van de panden worden volgens de gemeente ‘al op een andere manier ingezet’ en in een aantal gevallen ‘betreft de leegstand slechts een deel van een pand, zoals een berging’.

Mulder: “Ik ben wel een beetje geschrokken van het feit dat gemeente bij sommige panden geen idee heeft wat ze ermee gaat doen.” Als voorbeeld geldt het schoolgebouw Archimedesplantsoen 100. Daarvan stelt de gemeente: ‘Dependance staat leeg; nog geen plan.’ Antikraak: ‘niet bekend’, en het tijdstip waarop het weer in gebruik wordt genomen: ‘niet bekend’. Mauritskade 98: ‘Kantoorfunctie; op zoek naar nieuwe huurder, weer in gebruik: niet bekend.’

Mulder wil dat de gemeente maatregelen treft om haar leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen. Dat gebeurt al met commerciële panden, onder meer door het bevorderen van het wijzigen van bestemmingsplannen.

Het is bovendien sinds kort ook goed mogelijk, stelt Mulder, kantoren tijdelijk om te bouwen. “In andere steden gebeurt het al. Kantoren worden met investeringen voor een jaar of vijf geschikt gemaakt als huis voor studenten.”

‘Dit is bedenkelijk, want de gemeente heeft een voorbeeldfunctie’

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek