“Het is niet-bestaand geld. Het kan niet en het klopt niet.”

Eerder zette ik al een paar gaten in de D66-begroting voor u op een rij. Vandaag veegt wethouder Van Poelgeest de vloer aan met de financiële onderbouwing van hun plannen. Zie hieronder het interview in Parool.

D66 speelt in verkiezingsprogramma met niet-bestaand geld

BAS SOETENHORST

Geen andere partij zet in haar verkiezingsprogramma de Amsterdamse gemeentebegroting zo op zijn kop als D66. De Democraten willen jaarlijks gemiddeld voor 220 miljoen euro nieuwe investeringen doen. Ter vergelijking: de PvdA voor 36,5 miljoen. Waar haalt D66 het geld vandaan? Ruim 125 miljoen komt uit bezuinigingen op subsidies en het gemeentelijk apparaat. Nog eens 93 miljoen komt uit zaken met betrekking tot wonen en bouwen. Maar de wethouder die hier sinds 2006 mee is belast’ GroenLinkser Maarten van Poelgeest’ veegt de vloer aan met die 93 miljoen. “Het is niet-bestaand geld. Het kan niet en het klopt niet.”

15 miljoen komt van het gemeentelijk apparaat dat is belast met grondzaken.

Van Poelgeest: “De kosten daarvan lagen op 65 miljoen. Vanwege de crisis is er zwaar op bezuinigd. In 2015 gaat het nog om circa 23 miljoen – inclusief de Zuidas’ waar een groot project op stapel staat. Om daar nog eens 15 miljoen op te besparen’ is absurd. Dat kan niet.”

Door jaarlijks 600 minder sociale huurwoningen te bouwen’ denkt D66 18 miljoen extra aan grondopbrengsten te incasseren.

Van Poelgeest: “D66 wil meer ruimte voor middenhuur en redeneert dat de grondprijs voor zulke woningen dertigduizend euro hoger ligt dan bij sociale huur. Dat leidt tot extra inkomsten voor de gemeente. Alleen: het klopt niet. Buiten de Ring is de grondprijs voor middenhuur en die voor sociale huur hetzelfde. Binnen de Ring scheelt het wel wat’ maar gemiddeld is er over de stad hoogstens tienduizend euro per woning verschil. Uitgaande van zeshonderd woningen levert dat 6 miljoen op en geen 18 miljoen.”

Maar zelfs dat geld komt er volgens Van Poelgeest niet: “Vorig jaar zijn 285 sociale huurwoningen gebouwd. Dat geringe aantal was geen reden kavels voor middenhuur en koopwoningen niet aan te bieden. De praktijk is al enkele jaren dat iedereen die grond wil’ wordt bediend. Het schrappen van sociale woningen leidt niet tot meer marktwoningen en dus ook niet tot meer opbrengst. De 18 miljoen is in de praktijk nul.”

D66 zet de vermeende extra’s aan grondopbrengsten in voor ‘structurele’ (jaarlijkse) uitgaven. Maar omdat toekomstige grondopbrengsten nooit honderd procent zeker zijn’ moet er volgens de huidige – met instemming van D66 aangescherpte – regels een ‘incidenteel’ (eenmalig) bedrag uit het fonds komen dat de inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk Grondbedrijf verwerkt (het Vereveningsfonds). “Bij incidenteel geld omzetten in structureel geld is de vuistregel dat je het eenmalige bedrag met vijftien vermenigvuldigt. Dat hangt samen met de rentestand. Hier gaat het om 33 miljoen aan extra inkomsten. Om die jaarlijks zeker te stellen moet je 495 miljoen uit het Vereveningsfonds halen. Dat geld is er niet.”

D66 bespaart nog eens 15 miljoen door kleinere sociale huurwoningen te bouwen.

Van Poelgeest: “Probleem is de gebrekkige doorstroming. Veel grote gezinnen zitten in kleine woningen en staan al jaren op een wachtlijst. Om doorstroming te bevorderen’ moet je voor die groep groter bouwen. Kleinere huishoudens met lage inkomens kunnen wellicht in de bestaande voorraad terecht. Er zijn geen kleinere’ maar grotere woningen nodig.”

D66 rekent op 45 miljoen van woningcorporaties’ die minder sociale huurwoningen bouwen.

Van Poelgeest: “Mede op instigatie van D66 is een landelijke verhuurdersheffing opgelegd aan de corporaties van 1’7 miljard euro. Daardoor hebben de corporaties geen geld.”

“De veronderstelling is dat corporaties meer inkomsten krijgen via hogere huren. Maar doordat er weinig beweging in de markt is en zittende huurders worden beschermd’ leidt dat zeker niet op korte termijn tot hoge extra inkomsten. In het gunstigste geval wegen de extra huurinkomsten pas over zes jaar op tegen de verhuurdersheffing. Al het overtollige geld is door Den Haag afgeroomd. Je kunt niet twee keer hetzelfde innen.”

Ook hier wendt D66 volgens Van Poelgeest incidentele inkomsten aan voor structurele uitgaven: “D66 slaat de corporaties voor 45 miljoen jaarlijks aan. Dat is met de huidige rente grofweg een incidenteel bedrag van 675 miljoen. lk heb in acht jaar twee keer met woningcorporaties een afspraak gemaakt over grote extra bedragen voor woningbouw’ 180 miljoen en 220 miljoen. Terwijl ze een megaverhuurdersheffing voor de kiezen hebben gekregen’ zouden ze nu een nog veel groter bedrag kunnen betalen dan in veel betere tijden? Onzin!”

Conclusie: “Van de 93 miljoen komt vrijwel niets terecht.”

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s