D66 Amsterdam: financieel gat tussen papier en werkelijkheid

Nadat D66 in Amsterdam bij de vorige verkiezingen de financiële paragraaf kopieerde (zie hier) presenteerden zij deze verkiezingen een verkiezingsprogramma dat financieel in de verste verte niet klopte (zie hier). Zo wilden zij hun uitgaven bekostigen door ‘Geen overschrijdingen op ICT’ (geen overschrijding is natuurlijk geen dekking), ‘Uitbesteden parkeerbeheer’ (is al uitbesteed) en ‘Huisvesting gemeente’ (dit betrof een dubbeltelling die al in lopende begroting is ingerekend).

D66 bracht, lang na het uitkomen van hun verkiezingsprogramma, na alle kritiek alsnog een financiële paragraaf uit onder de dubbele titel ‘Financiën onder controle. Ruimte voor de stad.’ Komen de verwachtingen uit?

Nee, zo concludeerde de redactie van Parool reeds afgelopen vrijdag. De redactie had geanalyseerd dat alleen al het bedrag dat D66 opzij zet voor afvloeiingsregelingen voor de ambtenaren die zij weg willen bezuinigen te laag zijn.

‘D66 zet hiervoor 150 miljoen opzij.’ (…) ‘Zijn dat reële bedragen?  D66 rekent met een kostenpost van 1 ton voor de ontslagvergoeding van een ambtenaar. De rekenkamer gaat uit van 122.000 euro. In dat geval slaat dat een gat van 33 miljoen in de D66-begroting.’

Aldus de Paroolredactie.

Maar er is nog wel meer af te dingen aan het bedrag dat D66 inrekent. Zij rekent namelijk het aantal ambtenaren dat zij wil ontslaan verkeerd uit. D66 wil 20 procent van de ambtenaren ontslaan en de helft van die 20 procent vervangen voor ZZP’ers. Zij gaan uit van het ontslag van 1.500 ambtenaren (voetnoot 6). De gemeentelijke organisatie telt echter 14.424 Fte (13.628 exclusief flexibele schil). 20% minder ambtenaren betekent daarmee het ontslag van 2.884 ambtenaren, niet 1.500. Dit zou betekenen dat de frictiekosten 288 miljoen in vier jaar bedragen. Dat is nog eens 138 miljoen meer dan zij begroot hebben, gerekend met 1 ton per ambtenaar.

Rekent u mee? Totaal gaat het dus om 169 miljoen euro, rekening houdend met de fout van kosten per ambtenaar.

Dan hebben we het overigens nog niet eens over de timing. D66 rekent al voor 2015 de volledige besparing op het ambtenarenapparaat door. Dat bestaat eenvoudigweg niet, 9 maanden na de verkiezingen.

D66 denkt bovendien flink veel geld te besparen door het percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten te verlagen van 30 naar 15 procent.  Een sociale huurwoning bouwen kost de gemeente en de woningbouw corporatie immers geld, aldus D66. Minder sociale woningen kost dus minder geld.

Wat is hier aan de hand?

D66 bezuinigt op niet-bestaande woningen.

D66 wil de nieuwbouw van sociale woningen terugbrengen van 30% naar 15%. Zij boeken hiervoor een besparing in van 63 miljoen euro. Namelijk, per niet gebouwde sociale huurwoning wordt 75.000 bespaard door corporaties en 30.000 euro door de gemeente op de uitgifte van de grond, zo redeneert de partij. Dit correspondeert volgens de partij met een besparing van 45 miljoen op de onrendabele top van corporaties en 18 miljoen uit uitgifte grond.

Hier gaan maar liefst drie dingen fout:

1.  D66  gaat bij haar berekening uit van 1200 te bouwen sociale huurwoningen.In de afgelopen jaren zijn echter slechts 200 a 300 sociale huurwoningen gebouwd, exclusief studentenwoningen.

2. Zoveel sociale huurwoningen staan ook niet in de boeken van de gemeente geraamd. D66 boekt dus inkomsten op basis van bedragen die er niet zijn. Immers, met de afgesproken kavelsturing o.b.v. kasstromen hebben we slechts een beperkte opbrengst ingeboekt de komende jaren op de gemeentebegroting, namelijk, die woningen die (vrijwel) zeker gebouwd worden. Dit zijn zeker niet jaarlijks 1.200 sociale huurwoningen..
3. D66 boekt de totale besparing in op gemeentebegroting – door het verminderen van bijdragen ‘STIFO’ (stimuleringsfonds) en Vereveningsfonds. In het vorige punt is al uitgelegd dat deze bedragen nu niet in het vereveningsfonds zitten. Ook uit het STIFO kan dit niet: dit is een fonds dat door gemeente en corporaties samen wordt beheerd waar alle bedragen reeds zijn in verplicht, onder andere voor renovatie van corporatiewoningen. De gemeente mag die afspraken niet opzeggen, het is niet geld waar ze alleen over kan beschikken.

Tot slot de ‘stadsschuld’ die D66 zegt af te willen lossen.

Het eerlijke verhaal is dat de partij hier niet de noodzakelijke middelen voor uittrekt. Want als je de stadsschuld wilt aflossen, kun je ook niet meer investeren. De komende jaren staat namelijk nog voor minstens 1,2 miljard euro op de rol aan investeringen.

Dan schrappen we die toch! Hoor ik de oplettende lezer denken, of de lezer die mensen van D66 net als ik erg sympathiek vind en daarom het beste gun.

Dat zal echter moeilijk gaan. Het grootste deel van deze investeringssom betreft de verplichtingen voor de Noord-Zuidlijn. D66 zal dus eigenhandig die bouwput dicht moeten scheppen.

Dat zijn dus heel wat gaten. Een gat bij de personeelsberekeningen van 169 miljoen. Een gat bij de woningbouwberekeningen van 45-63 miljoen. Een gat in de stadsschuldberekeningen van meer dan 1,2 miljard.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s