We gaan bouwen!

1903999_10202947071267714_644660141_n

Zojuist zijn een aantal belangrijke voorstellen van ons aangenomen in de raad om de woningbouwproductie aan te jagen. Zelf je huis bouwen wordt nu ook mogelijk voor mensen met een gewoon modaal inkomen. Eengezinswoningen voor gezinnen met een modaal inkomen worden bereikbaar doordat we kavels met lage grondprijzen selecteren, een catalogus met goedkope aannemers gaan samenstellen en een starterslening aanbieden. Bij elkaar drukt dit de kosten enorm. Daarnaast is onze motie aangenomen dat we meer middeldure huurwoningen buiten de ring A10 gaan bouwen. Tot slot gaan we iets doen aan de -soms erg hoge- inkomenseisen die beleggers stellen voor deze woningen zodat deze meer in bereik komen van de doelgroep die we voor ogen hebben: mensen met een middeninkomen. Eerder al werd bekend dat het college een flink aantal van onze andere voorstellen gaat uitvoeren zie hier. We gaan dus echt meer bouwen!
Reken even mee hoe een en ander kan werken voor gezinnen die een betaalbare eengezinswoning zoeken. Met modaal inkomen verdien je 34.000 euro en kun je 140.000 lenen bij de bank. Maar met de starterslening is dat 170.000. Er zijn bouwers die voor 100.000 euro een huis kunnen bouwen. Zie bijvoorbeeld mijn eerdere werkbezoek aan deze woningfabriek in Twente. En er zijn plekken in amsterdam waar de grondprijs 40.000 euro bedraagt, aldus de wethouder tijdens het debat. Volgens de grondprijzenbrief komen zelfs lagere prijzen voor namelijk 250 euro per vierkante meter. Voor een woning van 100 vierkante meter is dat dus 25.000 euro. Als we dat allemaal combineren ben je voor zo’n betaalbare eengezinswoning aan maandlasten zelfs minder kwijt dan voor een sociale huurwoning. Je netto maandlast blijft dan namelijk met een annuitaire hypotheek met 10 jaar vaste rente onder de 580 euro. Ook als je dan nog wat opzij zet voor onderhoudslasten ben je minder kwijt dan in een sociale huurwoning, waarvan de huurprijs voor nieuwbouw voor dit type woningen vaak 699 euro bedraagt. Zelf bepalen hoe je huis eruit ziet, in plaats van huren bij een corporatie die alles voor jou bepaald,
Hieronder vind je al onze drie moties die aangenomen zijn vandaag. Een vierde motie regelde dat we teruggerapporteerd krijgen hoe het college de voorstellen uitvoert, zodat we hier vinger aan de pols houden.
Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Actieprogramma Bouwproductie’, betaalbare eengezinswoningen 
Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat naar aanleiding van het initiatiefvoorstel het college van B&W nu op 1 locatie in gesprek is met De Key over het vestigen van goedkope eengezinswoningen in combinatie met een starterslening

–        Dat ook mensen met een inkomen rond modaal kans zouden moeten hebben om in particulier opdrachtgeverschap hun woning te bouwen

–        Dat er woningfabrieken zijn waar voor 90.000 euro eengezinswoningen kunnen worden gebouwd en direct gelevert aan de eindgebruiker

–        Dat in Almere een catalogus is opgesteld van bouwers die tegen zeer lage kosten kunnen bouwen in opdracht van particulieren

–        Dat met een modaal inkomen van 34.000 euro een hypotheekbedrag kan worden geleend van 140.000 euro (aanvullende bestuurlijke reactie)

–        Dat er in Amsterdam grondprijzen zijn voor eengezinswoningen met een marktconforme prijs van zo’n 250 euro/m2 gbo, ofwel 25.000 voor een woning van 100 m2

–        Dat met de starterslening maximaal 30.000 euro renteloos kan worden geleend, welk bedrag in mindering gebracht kan worden op het bij de bank te lenen bedrag

–        Dat het dus financieel haalbaar zou moeten zijn voor Amsterdammers met een modaal inkomen zelf een woning te bouwen in particulier opdrachtgeverschap

Besluit:
I Aanvullend op de reeds lopende projecten twee locaties aan te wijzen waar eengezinswoningen tegen zeer lage kosten kunnen worden gebouwd, zodat deze in het bereik komen van mensen met een modaal inkomen;II Hierbij te betrekken de mogelijkheid om deze woningen in particulier opdrachtgeverschap te realiseren;

III Tegen marktconforme grondprijzen

IV Potentiele zelfbouwers actief te informeren over welke aannemers en andere partijen tegen zeer lage kosten kunnen bouwen

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)A.H. van Drooge (CDA)

 

 

Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Bouw meer middeldure huurwoningen’ 

 

Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat in 2014 op reeds drie locaties contractonderhandelingen lopen voor meer middeldure huurwoningen, te weten op Zeeburgereiland, Weespertrekvaart en Ijburg

–        Dat er de afgelopen jaren meer locaties binnen de ring in aanbouw zijn genomen voor middeldure huurwoningen, maar overwegens weinig locaties buiten de ring

–        Dat er wel investeerders zijn voor middeldure huurwoningen buiten de ring, mits onder de juiste condities.

 

Besluit:
I Aanvullend op de reeds toegezegde locaties, minstens 2 locaties aan te wijzen voor de bouw van middeldure huurwoningen buiten de ring A10 of Noord;II Indien het nodig is hiervoor investeringscondities aan te passen hiertoe een voorstel te doen aan de raad;

 

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)A.H. van Drooge (CDA)

 

Onderwerp
Motie van het raadslid Mulder, Van der Ree en Van Drooge aangaande het gewijzigd initatiefvoorstel ‘Bouw meer middeldure huurwoningen’ inkomenseisen 

 

Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
De raad,
Bijeen 12 februari 2014

Overwegende:

–        Dat sommige beleggers en woningcorporaties soms hoge inkomenseisen stellen aan potentiële huurders van middeldure huurwoningen

–        Dat er in de huidige aanpak in de bestaande voorraad en de nieuwbouw geen directe relatie wordt gelegd tussen de huurprijs voor middeldure huurwoningen in projecten en de beoogde doelgroep

–        Dat er momenteel dus geen waarborgen zijn dat middeldure huurwoningen aan huurders met een modaal inkomen ten goede komen

 

Besluit:
I In gesprek te gaan met de aanbieders van middeldure huurwoningen in de bestaande bouw en de nieuwbouw over de inkomenseisen die zij hierbij stellen;II De raad te rapporteren over deze inkomenseisen en de mate waarin deze belemmerend werken voor het ten goede komen van middeldure huurwoningen aan de beoogde doelgroep;

III In deze rapportage opties te schetsen hoe met deze inkomenseisen omgegaan kan worden.

De leden van de gemeenteraad,
M. Mulder (PvdA)D.A. van der Ree (VVD)

A.H. van Drooge (CDA)

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s