Speech in de raad aangaande erfpacht

Een ongedeeld Amsterdam. Dat is waar wij naar streven. Het tegengaan van tweedeling en oneerlijke woonkansen gaat niet vanzelf. Daar moeten wij elke dag met alle Amsterdammers hard aan werken en het vergt inzet en betrokkenheid van alle politieke stromingen. We hebben daar ook sociale instrumenten voor nodig, zoals sociale woningbouw, een eerlijk woonruimteverdeelsysteem, afspraken met woningcorporaties over betrokkenheid van huurders en: erfpacht.

Deze laatste helpt ons speculatie tegen te gaan, nadere regelingen te treffen rondom bestemmingen en wij laten hierdoor de waardevermeerdering van de grond ten goede komen aan de gehele gemeenschap en alle Amsterdammers. Zo stellen wij ook de Amsterdammers die na ons komen in staat de stad in de toekomst bij te houden en te investeren in de stad. Denk aan de stedelijke vernieuwing.

Ruim een jaar geleden stuurden wij de wethouder op pad, om met een plan te komen dat een antwoord biedt op de problemen in de uitvoering: hoge stijging van de canon (het te betalen bedrag per jaar) ineens, na afloop van een ‘tijdvak’. De transparantie en begrijpelijkheid laten te wensen over. En ook de voorspelbaarheid, men weet vaak pas op een vrij laat moment wat de nieuw canon gaat worden.

 

Wij vinden het heel vindingrijk waar het college van PvdA, VVD en GroenLinks mee is gekomen als antwoord. Het transactiemoment en de transactieprijs worden voortaan het moment en de referentie voor de canonverhogingen. Mensen weten hierdoor waar ze aan toe zijn, tijdens de rit stijgt de canon alleen met de inflatie, er is niet meer een canonstijging ineens. Mensen weten hierdoor waar ze aan toe zijn. Zekerheid zolang je er woont.

In het najaar komt het college met een concrete uitwerking en dan zullen wij ook erop toezien dat de zaken echt zo uitgewerkt zijn als wij verwachten. Het nieuwe stelsel moet echt transparant zijn. Op een website of een ‘erfpachtapp’ moet je altijd kunnen zien wat de vermoedelijke huidige waarde van de grond en daarmee de erfpachtcanon is.

Ook voor zaken die nu nog niet compleet uitgewerkt zijn verwachten wij een klip en klaar antwoord, zoals de erfpachtontwijking. Wij denken dat, omdat notarissen en banken ook een meldingsplicht hebben van bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties, deze mogelijke effecten goed zijn aan te pakken.

Een ander mogelijk bezwaar, het punt dat genoemd wordt in het referendumverzoek rond het voorkomen van ontmoediging van investeringen in de eigen woning, is inmiddels gedekt in de voordracht.

 

Sprekende over het referendum vind ik het gepast ook vanaf deze plek de heer De Lange te prijzen voor zijn betrokkenheid bij het onderwerp. Ik vind ook echt dat het conceptvoorstel van het college door de discussie in de inspraak verbeterd is. De inhoudelijke punten die in het referendumverzoek genoemd worden zijn wij het echter mee oneens.

Het gaat dan onder andere om de vaste verhouding tussen grond en vastgoed die wordt voorgesteld. Wij kiezen liever voor een bepaling van de grondquote op basis van de residuele waardemethode. Op termijn past dat beter bij de verhoudingen in de stad. Bedenkt u dat over 20 jaar 20% van de woningen uit nieuwbouw bestaat, waarin wij ook residueel rekenen. We in de huidige situatie ook gebruik van de residuele waardebepaling, en dat is ook niet het springende punt, daar zitten niet de problemen.

 

De verkoop van gemeentegrond die in het referendumverzoek wordt genoemd steunen wij niet, omdat dit precies raakt aan het punt waar wij nu juist zo aan hechten en waar ik mijn speech mee begon: de waardestijging van de grond moet ten goede komen aan de hele gemeenschap.

Nu een uitverkoop van de stad organiseren ontneemt onze kinderen en hun kinderen de mogelijkheid de waardestijging opnieuw in de stad te investeren.

 

Vervolgens is er, ook met de voordracht van het college, nog 1 probleem niet opgelost. Bestaande gevallen kunnen de komende jaren nog steeds forse stijgingen van de canon tegemoet zien, waar sommigen van hen zich tot op heden onvoldoende van bewust waren. Daarom willen wij dat zij deze canonstijging pas op termijn volledig hoeven te betalen. Dit betekent een betere ingroeiregeling, die momenteel 3 jaar bedraagt. Dit zou minimaal het dubbele moeten zijn. Zo krijgen zij een acceptabele gewenningsperiode en ervaren zij minder diepe ingrepen in hun financiele situatie.

 

Tot slot willen wij dat mensen die dat willen hun grond kunnen verkopen aan de gemeente. Ik heb daar mails over gekregen. Mensen met echtscheidingen. Ondernemers die failliet zijn gegaan.

 

Met deze aanvullingen denken wij dat erfpacht klaar is voor de toekomst. Zodat ook Joris, Tom, maar ook de kinderen van de heer Van Drooge en ook die van de heer De Lange in de toekomst de vruchten kunnen plukken van dit sociale instrument.

1 reactie

Opgeslagen onder Zonder categorie

Een Reactie op “Speech in de raad aangaande erfpacht

  1. Jord Stam

    Beste Michiel,
    De tweedeling komt later. Dan hebben we de mensen die gewoon net als in de rest van Nederland zich een huis met grond hebben kunnen verwerven, met zeg 40 jaar hard werk en daarmee hebben kunnen sparen voor de oude dag. En de mensen die erfpacht hebben betaald, plus alle kosten van hun woning. Kortom de mensen die net zoveel kosten hebben gehad als de rest van Nederland maar niets overhouden. Immers, zoals ik eerder aangaf, bij erfpacht wordt woonbezit gesplitst in een deel waar alle kosten in gaan zitten, het huis, en een deel waar uiteindelijk de winst naar toe gaat, de grond. De erfpachters dragen alle kosten en de gemeente incasseert alle gerealiseerde meerwaarde inclusief inflatie. Mensen met een huis op eigen grond hebben gespaard voor een fatsoenlijke toekomst en mensen met hetzelfde huis op erfpacht hebben bijna niets gespaard. Laten we hopen dat de bijstand dan nog een fatsoenlijke regeling biedt. Warmte krijgen ze door het socialistisch manifest te verbranden. Beetje bitter wel. Is dat nou echt de bedoeling?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s