Moties commissie vandaag

 

 

Onderwerp
 
Motie realisatie elementen bidbook Floriade 2022 van de leden Mulder, Verbeet en Van der Heijden (PvdA)

 

Aan de Gemeenteraad
 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
 
De Raad,
 

Overwegende dat:

 

– Het tuinbouwschap besloten heeft de Floriade 2022 niet in Amsterdam te organiseren

– Het college van Burgemeester & Wethouders en stadsdeel Zuidoost samen met het bedrijfsleven een plan hebben ontwikkeld voor de Floriade, met zowel een impuls voor het groen in de stad als voor de economische en culturele dynamiek

– Voorzien was dat dit plan deels (voor)gefinancierd zou worden uit groengelden

– In de stad vergroening en verduurzaming een impuls kunnen krijgen met het Floriade-plan en de kennis en expertise daartoe vastgelegd dienen te worden

 

Verzoekt het college:

 
– Te bezien welke elementen uit het bidbook voor de Floriade alsnog uitgevoerd kunnen worden

– Hiervoor een voorstel te doen aan de raad.

 

 

De leden van de Gemeenteraad,
 
M. Mulder (PvdA)
M. Verbeet (PvdA)

L. Van der Heijden (PvdA)

 

 

Onderwerp
 
Motie van het raadslid Mulder over gerealiseerde grondprijzen

 

 

Aan de gemeenteraad
 
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
 
De raad,

 

Bijeen d.d.

 

Gehoord de discussie over de begroting

 

Overwegende dat:

 

–        het nu veel ambtelijke capaciteit kost om de daadwerkelijke uitgifte(prijzen) van grond te koppelen aan de meest recente grondprijzenbrief

–        de grondprijzenbrief de basis vormt voor de herziening van grondexploitaties en dus ook de gemeentelijke jaarrekening

–        er zowel gedurende het jaar als aan het eind van het kalenderjaar bij het opstellen van de jaarrekening geen integraal beeld bestaat of de in de grondprijzenbrief gehanteerde prijzen daadwerkelijke tot de afname van grond heeft geleid

–        dat de afgesproken grondprijs in enig jaar afgesloten contracten het beste aangeeft of de beleidsmatig gehanteerde grondprijs daadwerkelijk in de praktijk wordt gerealiseerd (gecontractueerde grondprijs)

–        voor een verantwoorde financiële sturing van gronduitgifte alsmede het opstellen van de nieuwe grondprijzenbrief dit wel zeer relevante informatie is

–        het college bezig is met een stedelijke aansturing en organisatie van de PIJOFACH-functies (personeel, ict, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting) (p. 289)

 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 
–        Bij het verschijnen van de jaarrekening jaarlijks te rapporteren over de in dat boekjaar gecontractueerde grondprijzen, de hoeveelheid en de prijs

–        Deze grondprijzen te koppelen aan de grondprijzen als vermeld in de grondprijzenbrief

–        Hiertoe de noodzakelijke interne en administratieve maatregelen te treffen.

 

 

De leden van de gemeenteraad,
 
M. Mulder (PvdA)

 

 

Onderwerp
 
Motie van de raadsleden Mulder en Van der Ree over kluswoningen in kantoren

 

 

 

 

Aan de gemeenteraad
 
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
 
De raad,
 

Gehoord de discussie over de begroting;

 

Overwegende dat:

 

–        er in Amsterdam 1,3 miljoen vierkante meter kantoren leegstaan

–        er volgens de opgave van de wethouder 220 gemeentelijke panden leegstaan

–        er veel behoefte is aan betaalbare woonruimte

–        er Amsterdammers zijn die zelf een kantoorruimte willen kopen in een groepje en zelf verbouwen tot woonruimte op CPO-basis (collectief particulier opdrachtgeverschap)

–        de gemeente graag particulier opdrachtgeverschap wil stimuleren

–        de gemeente Rotterdam lege onderwijsgebouwen aanbiedt aan particulieren als kluswoning

–        voor transformatie van kantoorruimte 2 miljoen euro is gereserveerd in 2013 (p. 198)

 

 

 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 
–        Binnen het budget voor kantoortransformatie de haalbaarheid van transformatie van lege kantoren naar kluswoningen te onderzoeken voor concrete panden, zowel in eigendom van commerciële partijen als gemeentelijke panden.

 

 

De leden van de gemeenteraad,
 
 

M. Mulder (PvdA)

D. van der Ree (VVD)

 

 

Onderwerp
 
Motie van de raadsleden Mulder, Weevers en Van der Ree over stimuleringsfonds

 

 

 

 

Aan de gemeenteraad
 
Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:
 
De raad,
 

Overwegende dat:

 

–        de stedelijke vernieuwing in de Westelijke tuinsteden niet gecontinueerd wordt zoals ooit voorzien

–        er sprake is van herziening van afspraken en besteding van middelen uit het stimuleringsfonds

–        veel woningcorporaties achterstallig onderhoud hebben doen ontstaan, die zij normaal gesproken reeds gepleegd zouden hebben als woningen niet voorzien waren gesloopt te worden

–        een groot deel van deze sloop nu niet door gaat

–        het de intentie is van zowel het college als de raad dat het geld uit het stimuleringsfonds niet besteed wordt aan achterstallig onderhoud door woningcorporaties, zoals uitgesproken in de commissie BWK van 26 september

 

 

 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 
–        Bij de besteding van de gelden uit het stimuleringsfonds volkshuisvesting (p. 198 begroting) in te zetten op een zodanige uitwerking van de subsidieregeling dat er geen achterstallig en regulier onderhoud wordt gesubsidieerd

 

 

 

De leden van de gemeenteraad,
 
 

M. Mulder (PvdA)

H. Weevers (PvdA)

D. van der Ree (VVD)

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s