Maandelijks archief: september 2012

Tramlijn 5 blijft

Deze week was de commissiebehandeling van onze voorstellen over het openbaar vervoer bij de Zuidasontwikkeling.

Tramlijn 5 tussen Amsterdam Centraal Station en Amstelveen zal zeer waarschijnlijk blijven rijden. Het stadsbestuur heeft dit aangegeven na onze inzet om een directe verbinding met Amstelveen te behouden. In de Zuidasdok- plannen van het bestuur zou lijn 5 worden opgeheven.

Naast de positieve signalen van het bestuur over lijn 5 wordt ook bekeken of tramlijn 16 doorgetrokken kan worden naar Amstelveen. Hier zijn wij zeer blij mee. Een goede verbinding met Amstelveen is goed voor zowel Amstelveners als Amsterdam.

Tevens omarmt onze fractie de suggestie van de fracties van de PvdA Zuid en PvdA Nieuw West om de Noord Zuidlijn in elk geval door te trekken naar VU medisch centrum en ook de optie van een verbinding met west en de Riekerpolder te onderzoeken.
De fractie blijft kritisch over het plan van de ‘supertram’ en daarom vinden wij het van belang dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet zonder goed beeld van wat dit betekent voor de exploitatie van het Amsterdam openbaar vervoer. Daarom willen wij dat het GVB daarover een advies schrijft dat de (regio)raad kan meenemen in haar finale afweging

Ja, we hadden liever gezien dat de Noord/Zuid-lijn wordt doorgetrokken naar Amstelveen. In de plannen voor het onder de grond brengen van een stuk A10 Ring bij station Zuid wordt de Noord/Zuid-lijn afgesneden. Dat vinden wij erg jammer. Het plan was altijd Amstelveen, Amsterdam en Amsterdam-Noord met elkaar te verbinden.

We hebben zelf een plan opgesteld dat naar onze mening de Noord/Zuid-lijn naar Amstelveen tegen lagere kosten in stand hield. Helaas was er in de gemeenteraad geen draagvlak voor onze  voorstellen omdat er met onder andere de landelijke overheid al afspraken waren gemaakt over de financiering van het Zuidasdok-project. De angst bij de andere partijen in de raad was dat onze plannen die afspraken in de waagschaal zouden leggen. Daarom mocht niks en kon niks.

De manier waarop dat ging deed ons wel afvragen wat de gemeenteraad nu precies geleerd heeft uit de lessen van de kostenexplosie rond de Noord/Zuid-lijn. Een van de belangrijkste lessen is toch dat je tegenspraak moet organiseren. Dat je kritisch moet zijn en niet zomaar elk plan moet overnemen en dat je  vragen moet stellen. En soms met alternatieven moet komen.

Wij zullen in de gemeenteraad instemmen met het brede plan voor het Zuidasdok en met moties komen om het voortbestaan van de ononderbroken lijn 5 te verzekeren alsmede over de andere genoemde oplossingen voor het openbaar vervoer.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Uit Parool – Het rijk moet regels schrappen voor kluskantoor

Klik om te vergroten – daaronder platte tekst

Minister! Schrap wat regels en laat ons wonen in kantoren

Leegstaande kantoorpanden zouden heel goed kunnen worden omgebouwd tot goedkope woonruimte, voor bijvoorbeeld starters. Maar dan moet het Rijk wel meewerken. Michiel Mulder en Mei Li Vos kennen wel wat regels die de huidige VVD-minister mag schrappen.

Het lijkt zo simpel. Er staat 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, en er zoeken duizenden mensen naar een betaalbare woning. Een leeg kantoor kan dan uitkomst bieden, tenminste, als je bereid bent zelf te klussen en te verbouwen. De marktwaarde van kantoren is gedaald, zodat je nu op sommige locaties voor 100 vierkante meter kunt kopen voor 50.000 euro. Dat is voor een gezin goed te doen. Dan moet je nog wel verbouwen. Jongeren kunnen 50 vierkante meter kopen voor 25.000 euro, dat is een bruto maandlast bij annuitaire hypotheek van 140 euro. Als je bedenkt dat de gemiddelde kamerprijs voor studenten 400 euro is, dan is het kopen van een stukje oud kantoor veel voordeliger.

Maar niet op alle locaties mag het van het Rijk. Om precies te zijn, een VVD-minister. Eind juni sloot minister van Verkeer en Waterstaat Schultz een convenant af om de leegstand van kantoren te bestrijden. Maar er stond telurstellend weinig in, en al helemaal niet over hoe je een deel van die vierkante meters zou kunnen gebruiken als woonruimte. Er is namelijk een aantal regels vanuit het Rijk die ombouw naar woningen in de weg staat. Lege panden staan soms op plekken waar geluidsnormen gelden. Maar er is geen geluidsoverlast meer. Of de kantoren staan in gebieden waar ´stankcirkels´ gelden, waarbinnen niet gewoond mag worden. Als je er loopt, ruik je niets.

Hiervoor bestaat tegenwoordig wel een oplossing buiten de stad. Afgelopen juni heeft de Tweede Kamer een wet voor de ´plattelandswoning´ aangenomen. Deze wet biedt een oplossing voor bijvoorbeeld gepensioneerde agrariërs die gestopt zijn met hun onderneming. Volgens de wet hebben zij dan een gewone woning, en die zijn niet toegestaan binnen ´stankcirkels´ van bijvoorbeeld een aanpalende varkensboerderij. De wet biedt hiervoor ontheffing, mits de gemeente de woning aanmerkt als ´plattelandswoning´.

Maar dit voorrecht voor het platteland is de stad niet gegund. Dat is niet logisch. Grote steden moeten dezelfde rechten krijgen als plattelandsgemeenten. In Amsterdam wil de gemeente graag dat de leegstaande kantoren worden bewoond, want de goedkope vierkante meters zijn een uitkomst voor al die starters die vanwege de nieuwe regels voor hypotheken maximaal een ton of anderhalf ton kunnen lenen.  Op voorspraak van de PvdA-fractie heeft de gemeenteraad alle regels geschrapt die de ombouw van lege kantoren naar woningen nog belemmeren. Maar de minister houdt nog vast aan de Rijksregels, zodat ombouw soms niet lukt. Als zij de gemeenteraad de bevoegdheid geeft per pand af te wegen of een ontheffing van de starre rijksregels wenselijk is, is dit probleem opgelost. De minister kan dan én de leegstand aanpakken én de starters op de woningmarkt helpen. Maar als zij het niet doet, doen wij het wel na 12 september.

Michiel Mulder is gemeenteraadslid in Amsterdam namens de PvdA

Mei Li Vos is kandidaat-kamerlid voor de PvdA

1 reactie

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Meldpunt wonen in een leeg kantoor

Wonen in een leeg kantoor van de gemeente? Mail mij welk pand je aanspreekt en wat je plan is op mulder020@gmail.com of vul hieronder het formulier in.

 

Naar aanleiding van mijn artikel in Parool dat lege kantoren tegen zeer lage prijzen van de hand worden gedaan en dat dit kansen oplevert voor mensen die daar graag willen wonen en zelf nog verbouwen kreeg ik diverse reacties van mensen die dat zelf zouden willen. Sindsdien ben ik hard bezig het daadwerkelijk te regelen in de vorm van een kluskantoor: je profiteert van de lage vastgoedprijzen van 50.000 euro voor 100 m2 en verbouwd zelf. Kost de verbouwing je een ton, dan kun je dit met een modaal inkomen nog steeds financieren.

Wij hadden reeds een heel interessante avond over de mogelijkheden (zie hier het verslag). Naar aanleiding hiervan verstuurden wij een nieuwsbrief met nuttige tips en contactgegevens (zie hier onze eerste nieuwsbrief). Op 4 september organiseerden wij een tweede avond (zie hier voor onze tweede nieuwsbrief) waarop wij concrete stappen gezet hebben.

Op de hoogte blijven?

Vul hieronder het formulier in als je zelf graag in een leeg kantoor zou willen wonen of werken, bijvoorbeeld als kunstenaar of met een klein bedrijfje, of als je zelf iets in de aanbieding hebt! Of heb je zelf al een initiatiefgroep van een collectief dat een kantoorruimte wil bewonen, of een website die vraag en aanbod bij elkaar brengt? Laat het weten, ik zorg dat in een volgende post en onze nieuwsbrief de kennis verder verspreid wordt!

1 reactie

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Hyperhuren

Hier vind je onze hele notitie inclusief alle cijfers over de hyperhuren die corporaties vragen in de gewilde delen van de stad.

Hieronder vind je de uitslag van de poll van Parool: 79% is het met ons eens.

Daaronder het artikel van Ton Damen.

2 reacties

Opgeslagen onder Politiek