Motie besteding fysieke peiler

De gemeentelijke geldpotten voor stedelijke ontwikkeling zijn leeg. Daarom moeten we de beschikbare middelen slim inzetten. Voor de fysieke peiler van het Amsterdams Investeringsfonds heeft de PvdA fractie samen met VVD en D66 daarom het voorstel om snel met goede criteria te komen. Dit voorstel is vanavond aangenomen. Investeringen die op lange termijn wel rendement opleveren voor de stedelijke ontwikkeling, maar waarvoor het cashflow sturingsysteem nu te knellend is, kunnen wat ons betreft uit deze fysieke peiler gefinancierd worden. Zo hoeven we niet nodeloos te beknibbelen op kwaliteit en kunnen we blijven investeren in woningbouwprojecten.
Daarnaast vragen wij in deze motie aandacht voor investeringen in monumenten. Deze week werd bekend dat het oudste huis van Amsterdam niet uit het houten Huys aan het Begijnhof is, maar dat het huis op de Warmoesstraat 90 maar liefst uit 1485 stamt, uit de wederopbouwperiode na de grotestadsbrand van 1452.
We mogen niet het risico lopen dat onze historische stad waar zoveel toeristen op af komen dit soort panden die reeds eeuwen lang de tand des tijds hebben doorstaan – soms onherstelbaar –  vervallen in economische crisistijd. Daarom willen wij – geheel conform de rendementsgedachte van het Amsterdams Investeringsfonds – hieruit leningen verstrekken aan particulieren, instellingen en bedrijven die willen investeren in de amsterdamse monumenten, maar hier zelf geen financiering voor kunnen krijgen bij de bank.
 
Voor de PvdA is het essentieel dat woonkansen eerlijk verdeeld worden. In goede tijden, maar juist ook in economisch slechte tijden. Nu de nieuwbouwproductie minder is, is een eerlijke verdeling van de bestaande woningen extra belangrijk. De mening van huurders moet serieus genomen worden en van doorslaggevend belang zijn bij renovatie van woningen. Te vaak laten woningcorporaties en particulieren het hier nog afweten. Zij vinden de hete adem van de PvdA in hun nek.
Bij de nieuwbouw moeten we creatief zijn. Wij hebben onlangs berekent wat een stuk kantoorruimte momenteel kost op de vastgoedmarkt. Deze prijs ligt lager dan de laagste grondprijs in Amsterdam. Dit biedt perspectieven voor mensen die nu niet aan de bak komen op de Amsterdamse woningmarkt. Jongeren kunnen tegen deze prijzen 50 m2 kopen voor 25.000 euro, een maandlast van 140 euro bruto. Dan moet je nog wel verbouwen. Wij zullen ons de komende tijd als fractie persoonlijk inzetten om vraag en aanbod hier aan elkaar te koppelen, wat wij merken dat hier nog een braakliggend (!) terrein ligt.

De motie:

Overwegende:
Dat de fysieke pijler in het AIF nog geen concrete bestedingen en bestedingscriteria kent
Dat er sinds de kasstroomsturing meer focus is op de korte termijn van ruimtelijke ontwikkelingen
Dat hierdoor projecten met een lange doorlooptijd maar positief effect op de stad en het vereveningsfonds in het gedrang kunnen komen
Dat investeringen in monumenten teruglopen

Besluit
Het college de verzoeken pijlerspecifieke criteria voor de fysieke pijler in het AIF op te stellen en hiervoor voor de begroting een voorstel te doen aan de raad
Hierbij te betrekken
– Financiering van projecten of delen van projecten met een positief effect op het vereveningsfonds, die niet gedekt kunnen worden via de kasstroomsturing
– Een revolverend fonds met laagrentende leningen voor financiering van investeringen in monumenten
– Financiering van infrastructurele projecten die de bereikbaarheid en doorstroming in de stad bevorderen en gebouwde (fiets)parkeervoorzieningen.

De leden van de Gemeenteraad,

M. Mulder
D. van der Ree
S. Capel
M. Verbeet

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek