Schriftelijke vragen Schone grond niet altijd schoon

Berichtgeving in Telegraaf: (klik om te vergroten)

Afbeelding

Mijn schriftelijke vragen:
Schriftelijke vragen ‘schone’ grond is niet schoon

Donderdag 10 mei berichtte De Telegraaf over vervuilde grond in de gemeente Amsterdam. Uit steekproeven van de gemeentelijke Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) blijkt dat grond, zand en baggerspecie dat het certificaat schoon draagt, soms helemaal niet zo schoon is.
Uit informatie van de gemeentelijke website (‘Aandacht voor ‘schone’ grondstromen in Amsterdam d.d. 2 mei 2012) licht teamleider Bodemtoezicht bij DMB Chris Overmars een voorbeeld toe dat waarbij grond met een certificaat waarvan de oorspronkelijke zandwinner verklaart dat vanaf de aangegeven herkomstlocatie al langere periode geen zand meer is gewonnen. In een ander voorbeeld is tijdelijk gebruikte grond in contact geweest met verontreinigd bodemmateriaal zonder controle, ergens anders als schone grond gebruikt.
Als mogelijke oplossingen worden in het artikel op de gemeentelijke website genoemd het vergroten van de het bewustzijn, het opnemen van ketenverantwoordelijkheid en het vastleggen van minimumvereisten in de rijksregelgeving en het aanspreken van opdrachtgevers en aannemers via streekproeven.
De fractie van de PvdA is zeer verontrust over de berichtgeving en heeft twijfel of de voorgestelde acties voldoende zijn. Op zijn minst moeten de precieze locaties waar als ‘schoon’ gerapporteerde grond niet schoon blijkt te zijn bekend gemaakt worden aan de bewoners en onderzocht op eventuele risico’s voor de volksgezondheid. Daarom heeft onderstaande de eer de volgende schriftelijke vragen te stellen op basis van artikel …
1. Is het college van B&W bereid het rapport met de genomen steekproeven waaruit bovenstaande blijkt naar de raadscommissie BWK te zenden?
2. Op welke locaties is gebleken dat al ‘schoon’ vermeldde grond niet schoon is of dat hier gerede twijfel over is?
3. Is het college van B&W bereid de bewoners in de omgeving hiervan op de hoogte te stellen alsmede van mogelijke implicaties op de volksgezondheid?
4. Wat zijn de mogelijke implicaties op de volksgezondheid?
5. Is het college van B&W bereid om niet alleen steeksproefgewijs, maar álle grond waarvan er op basis van bovenstaande gerede twijfel is of deze wel schoon is te controleren?

Het lid van de gemeenteraad,

Michiel Mulder

1 reactie

19 mei 2012 · 11:56 am

Een Reactie op “Schriftelijke vragen Schone grond niet altijd schoon

  1. John

    en wat was de reactie hierop ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s