Maandelijks archief: mei 2012

Schriftelijke vragen Schone grond niet altijd schoon

Berichtgeving in Telegraaf: (klik om te vergroten)

Afbeelding

Mijn schriftelijke vragen:
Schriftelijke vragen ‘schone’ grond is niet schoon

Donderdag 10 mei berichtte De Telegraaf over vervuilde grond in de gemeente Amsterdam. Uit steekproeven van de gemeentelijke Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) blijkt dat grond, zand en baggerspecie dat het certificaat schoon draagt, soms helemaal niet zo schoon is.
Uit informatie van de gemeentelijke website (‘Aandacht voor ‘schone’ grondstromen in Amsterdam d.d. 2 mei 2012) licht teamleider Bodemtoezicht bij DMB Chris Overmars een voorbeeld toe dat waarbij grond met een certificaat waarvan de oorspronkelijke zandwinner verklaart dat vanaf de aangegeven herkomstlocatie al langere periode geen zand meer is gewonnen. In een ander voorbeeld is tijdelijk gebruikte grond in contact geweest met verontreinigd bodemmateriaal zonder controle, ergens anders als schone grond gebruikt.
Als mogelijke oplossingen worden in het artikel op de gemeentelijke website genoemd het vergroten van de het bewustzijn, het opnemen van ketenverantwoordelijkheid en het vastleggen van minimumvereisten in de rijksregelgeving en het aanspreken van opdrachtgevers en aannemers via streekproeven.
De fractie van de PvdA is zeer verontrust over de berichtgeving en heeft twijfel of de voorgestelde acties voldoende zijn. Op zijn minst moeten de precieze locaties waar als ‘schoon’ gerapporteerde grond niet schoon blijkt te zijn bekend gemaakt worden aan de bewoners en onderzocht op eventuele risico’s voor de volksgezondheid. Daarom heeft onderstaande de eer de volgende schriftelijke vragen te stellen op basis van artikel …
1. Is het college van B&W bereid het rapport met de genomen steekproeven waaruit bovenstaande blijkt naar de raadscommissie BWK te zenden?
2. Op welke locaties is gebleken dat al ‘schoon’ vermeldde grond niet schoon is of dat hier gerede twijfel over is?
3. Is het college van B&W bereid de bewoners in de omgeving hiervan op de hoogte te stellen alsmede van mogelijke implicaties op de volksgezondheid?
4. Wat zijn de mogelijke implicaties op de volksgezondheid?
5. Is het college van B&W bereid om niet alleen steeksproefgewijs, maar álle grond waarvan er op basis van bovenstaande gerede twijfel is of deze wel schoon is te controleren?

Het lid van de gemeenteraad,

Michiel Mulder

Advertenties

1 reactie

19 mei 2012 · 11:56 am

Meldpunt wonen in een leeg kantoor

Naar aanleiding van mijn artikel in Parool dat lege kantoren tegen zeer lage prijzen van de hand worden gedaan en dat dit kansen oplevert voor mensen die daar graag willen wonen en zelf nog verbouwen kreeg ik diverse reacties van mensen die dat zelf zouden willen. In algemene zin geld dat er binnen de gemeente Amsterdam een ambtenaar is aangesteld die zich inzet voor het koppelen van vraag en aanbod bij lege kantoren, de kantorenloods. Hier vind je zijn website met tevens een kaart van alle leegstaande kantoorruimte in Amsterdam.

Ik wil graag ook zelf helpen waar mogelijk, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en hierover een avond organiseren met vastgoedeigenaren en particulieren. Vul hieronder het formulier in als je zelf graag in een leeg kantoor zou willen wonen of werken, bijvoorbeeld als kunstenaar of met een klein bedrijfje, of als je zelf iets in de aanbieding hebt! Mogelijk is er nog actie nodig van de politiek om e.e.a. goed te laten verlopen, vul dan je ideeen of je eigen ervaringen in onder ‘commentaar’. Of heb je zelf al een initiatiefgroep van een collectief dat een kantoorruimte wil bewonen, of een website die vraag en aanbod bij elkaar brengt? Laat het weten, ik zorg dat in een volgende post de kennis verder verspreid wordt!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Ingezonden stuk Parool

(klik om te vergroten)

Afbeelding

Groot nieuws: kantoorruimte wordt voor ramsjprijzen van de hand gedaan! Daardoor wordt het mogelijk voor starters op de woningmarkt goedkoop veel ruimte te kopen en zelf te verbouwen.
Deze week kwamen er enkele opvallende berichten uit de vastgoedsector, die daarbuiten tot op heden door niemand zijn opgemerkt, maar wel verstrekkende gevolgen hebben voor de stedelijke ontwikkeling in Amsterdam. Een aantal vastgoedfondsen kan niet meer aan haar verplichtingen voldoen en een groot deel van de investeerders zien hun geld niet terug. Hierdoor komen Amsterdamse kantoren tegen bodemprijzen op de markt. Dit biedt kansen voor het ombouwen van deze kantoren naar woningen, hotels, voorzieningen. Jarenlang gebeurde dit namelijk niet of mondjesmaat omdat beleggers wachtten op de gouden huurder en het liever leeg lieten staan tegen hoge boekwaardes op de balans, zodat men hun verlies niet hoefde te nemen. Deze hoge boekwaardes van vaak meer dan € 1.500 per m2 zorgden ervoor dat transformatie naar andere functies onvoldoende rendabel was en niet van de grond kwam. In heel Nederland is de leegstand van kantoren sinds de eeuwwisseling verviervoudigd en in Amsterdam staat inmiddels 1,3 miljoen m2 kantoorruimte leeg. Vastgoedfondsen zijn de grootste partij in het bedrijfsvastgoed met veel leegstand. In Amsterdam gaat het om gebieden rond Sloterdijk en Amstel III in Zuidoost.
Wat is er nu gebeurd?
De vastgoedportefeuille van Uni-Invest bestaande uit 1,2 miljoen m2 kantoren en bedrijfspanden is voor € 360 miljoen verkocht aan Britse en Amerikaanse durfkapitalisten (Patron Capital en TPG). Omgerekend is dit € 300 per m2, niet veel meer dan de oud beton prijs. De investeerders hebben plannen gepresenteerd om een deel van hun leegstaand vastgoed tegen zeer lage huren aan te bieden en een ander deel te transformeren naar hotels en studentenwoningen. Zij heeft hiermee ervaring in het buitenland. Een vijfde deel van het bezit wil zij verkopen ‘tegen grondwaarde’. Hier wordt dus volledig afgeschreven op het vastgoed.
Spraken diverse vastgoeddeskundigen na deze deal nog van een uitzonderlijke situatie waar taxateurs weinig mee kunnen, na deze week is dat niet meer vol te houden.
De portefeuille van kantoren en bedrijfsgebouwen EPI Orange onder beheer van een Franse bank bestaande uit 112.000 m2 Nederlandse kantoren en bedrijfsgebouwen werd voor € 50 miljoen verkocht aan een onbekende durfkapitalist, zo werd deze week bekend. Dit is een afwaardering ten opzichte van de taxatiewaarde van nog geen jaar geleden met 33%. Omgerekend komt de verkoopprijs neer op € 450 per m2.
Reken eens mee wat een boekwaarde van minder dan € 500 voor mogelijkheden biedt. Amsterdammers op zoek naar woonruimte kunnen dan 100 m2 kopen voor € 50.000 euro. Met een modaal inkomen kun je door de hypotheekrestricties van banken en het kabinet nauwelijks meer dan € 150.000 lenen, maar dan heb je nog altijd een ton te besteden om de ruimte naar believen te verbouwen en bewoonbaar te maken. Kunstenaars kunnen al of niet in collectieven ruimtes in gebruik nemen om te wonen en te werken. Jongeren kan de mogelijkheid geboden worden zelf aan hun woning te klussen om de verbouwkosten laag te houden. Stel hen in staat om voor € 25.000 een annuitaire hypotheek af te sluiten en 50 m2 te verwerven: het levert hen een bruto maandlast van slechts € 140 op. Doe het samen met je vrienden en kies zo je eigen buren. Een studentenvereniging kan besluiten een hele verdieping te kopen en te verhuren aan haar leden: vraag de ouders mee te investeren of garant te staan.
De gemeenteraad van Amsterdam heeft in 2011 ruim baan gegeven om dit type transformatie mogelijk te maken door met de motie-Mulder alle regels te schrappen die wij als gemeente kunnen schrappen. Wethouder Van Poelgeest zet zijn schouders eronder en de eerste transformaties zijn reeds een feit. Met het dalen van de boekwaardes vervallen ook de financiële hobbels, zodat een aanmerkelijke versnelling mogelijk wordt.
En deze twee vastgoedtransacties zijn nog maar het begin. Er zijn 6 vastgoedfondsen met bezit in Amsterdam die op dezelfde wijze gefinancierd zijn als Uni-Invest en EPI Orange. Als zij of andere fondsen tegen dezelfde betalingsproblemen aanlopen moeten zij ook tegen ramsjprijzen verkopen. Daarnaast zijn er liquiditeitsproblemen bij Duitse vastgoedfondsen, die voor een totaal van € 6 miljard euro in Nederlands vastgoed geïnvesteerd hebben. SEB ImmoInvest heeft al aangegeven dat liquidatie onvermijdelijk is omdat de Duitse wetgeving dat vereist, meer zullen volgen. Omdat zij móeten verkopen, zullen de hoge waardes waarvoor het vastgoed in de boeken staat niet vol te houden zijn.
Amsterdammers kunnen eindelijk iets positiefs merken van de financiële crisis en de bijbehorende dynamiek op de vastgoedmarkt.

Michiel Mulder
Woordvoerder ruimtelijke ordening PvdA-gemeenteraadsfractie

Afbeelding

2 reacties

10 mei 2012 · 8:48 pm

Uit Parool

Afbeelding

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

Voorleessessie

Bij het 5-jarig bestaan van mijn uitgeverij las ik een stukje voor uit eigen werk: ttvijjyr7mc?t=3m2s

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Roman