Maandelijks archief: april 2012

De koopkrachttabel van het Catshuis

Volgens mij is dit (hieronder) de gewraakte koopkrachttabel. Met name mensen met een baan die minimumloon of 1,75 keer het minimumloon (wml) zitten zouden in koopkracht op achteruit gaan (3,5-4,5%), uitkeringsgerechtigden met een inkomen van maximaal 1,2 keer het minimumloon (4,25-5%) en alleenverdienende AOW’ers of met een aanvullend pensioen (3,25-3,75%). Hier vind je het hele CPB-rapport met de doorrekening van de Catshuisafspraken, effecten op economie en koopkracht.

Het grootste deel van de bezuiniging van Catshuisonderhandelaars zou komen van loonstop en BTW-verhoging. Dat zijn juist maatregelen die heel slecht zijn voor de consumptie, terwijl de consumptie nu juist het probleem is in Nederland als het gaat om de economische groei.

Hier vind je de keuzes van de PvdA. De koopkracht effecten zijn hier eerlijker verdeeld. De economische groei is op middellange termijn hoger dan in de Catshuisakkoorden. Terwijl het tekort vanaf 2014 in de PvdA-plannen ook onder de 3%-grens zou komen. Het kan dus echt anders!

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

MulderMail!

De nieuwe MulderMail is weer uit!

Met deze nieuwsbrief ontvang je eens in de zoveel tijd een update van mijn activiteiten. 

Debat ‘Amsterdam in 2025’

Met de hele fractie hebben wij een visionaire avond georganiseerd waar we met alle belangstellenden nadenken over de toekomst van de stad!

Deze vindt plaats op dinsdag aanstaande in Pakhuis de Zwijger, om 20.00 uur. Hier vindt je alle informatie

Voor de sessie over ruimtelijke ontwikkeling heb ik twee interessante sprekers gevraagd: Rudy Stroink, visionair projectontwikkelaar, en Zef Hemel, hoogleraar van de Wibautleerstoel.

Ter voorbereiding sprak ik met hen. In onderstaande filmpjes lichten zijn kort een tipje van de sluier op wat zij dinsdag gaan vertellen. Zef Hemel wil een feest in 2025 en Rudy Stroink wil dat de stad dan af is.

Het filmpje van Zef Hemel

Het filmpje van Rudy Stroink

Doorstroming verbeteren, meer kansen voor startersDagblad Metro maakte melding van onze voorstellen om de doorstroming te verbeteren. Een van deze voorstellen is om starters op de Amsterdamse woningmarkt een hogere hypotheek te geven dan elders in het land. Dit leidde tot veel reacties. Hieronder leg ik uit waarom het toch een goed idee is.

Het artikel in Metro

Reactie op reacties

Ons hele voorstel

Debat op At5 over bezuinigingen
Ik viel in voor de zieke Arco Verburg, onze financieel woordvoerder, en ging in At5 Politiek in debat met Werner Toonk (VVD) en Laurens Ivens (SP) over de vraag of een kwart van de subsidies geschrapt kan worden in Amsterdam.

Klik hier voor het debat

Erfpacht
Erfpacht staat in brede belangstelling momenteel. Het stadsbestuur bereidt een modernisering voor. Als PvdA zijn wij voorstander van erfpacht, maar wij zien ook verbetermogelijkheden. Ik sprak met veel bewoners die verhogingen van de canon krijgen – vaak aangrijpende verhalen. Wij hebben in elk geval drie concrete verbeteringen voorgesteld, waaronder de mogelijkheid van ‘opsparen’ van je erfpachtcanon als je de verhoging nu niet kunt betalen, tot het moment dat je de waardestijging van je huis realiseert. Dit is vergelijkbaar met het systeem van Nationale Hypotheek Garantie, waarbij je korting krijgt op de te betalen rente bij bijvoorbeeld werkloosheid.

Het debat in de raad op youtube en mijn spreektekst

Berichtgeving in Telegraaf en Spits over mijn bezoeken aan bewoners

 

Wat verder ter tafel komt…

– Betaalbaar wonen voor gezinnen in Amsterdam: kan het?

– Het stadsbestuur heeft afspraken gemaakt met de minister over de Zuidasontwikkeling. De snelweg gaat in dit plan onder de grond, maar de metro wordt niet doorgetrokken naar Amstelveen. Klik hier voor ons standpunt of discussieer mee op 24 april

– Op 23 april ga ik met Betty de Boer, woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de VVD in debat in politiek cafe Libertijn. Van harte welkom vanaf 20.15uur in De Heeren van Aemstel!

Ondertussen in de literatuur…

Terugblik in foto’s op het debat ‘Bang voor je brein?’ en het verhaal dat ik hield.

Terugblik op een voorlees sessie die ik hield in de bibliotheek van mijn geboortestad.

…of koop gewoon het boek!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek, Roman

2 sprekers over Amsterdam in 2025

Aanstaande dinsdag organiseren wij met de fractie een bijeenkomst over Amsterdam in 2025. Iedereen van harte welkom! Voor het onderdeel over de ruimtelijke ontwikkeling heb ik twee sprekers gevraagd voor een inleiding: Rudy Stroink, visionair ontwikkelaar en Zef Hemel, hoogleraar Wibautleerstoel. Hieronder geven zijn kort een voorschot op hun verhaal. Laat je verrassen!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Betaalbare woningen voor gezinnen

Amsterdamse gezinnen met een middeninkomen hebben een probleem. Een geschikte woning voor een prijs die betaalbaar is voor mensen met een inkomen van 30.000 of 40.000 euro is bijna niet te krijgen. In de bestaande bouw kun je nog net een woning kopen met twee kamers of drie kamertjes. Dichterbij het centrum? Tuintje?  Moet je wel een goed huwelijk hebben want op 45 m² uithouden met vrouw en kind. In de nieuwbouw vind je grotere woningen maar voor een prijs die midden inkomens al helemaal niet kunnen betalen, en ook dan heb je nog geen tuin.
Dit moet anders en dat kan ook. Want wat heeft een gezin nodig? Voldoende kamers voor als het niet bij 1 kind blijft. Een veilige straat om te spelen. Een tuintje om de leef ruimte vergroten.
Deze woningen bestaan voor 90.000 euro bouwkosten. Woningfabriek groothuis in de achterhoek bouwt deze woningen in opdracht van bewoners zelf Ik wil deze woningen ook in Amsterdam!
In de grondprijzenbrief lees ik dat in delen van Amsterdam bouwgrond goedkoper is dan 50.000 euro. Bij elkaar nauwelijks duurder dan de appartementen op funda hierboven.
Amsterdammers, koopt tukkerse woningen! Waarom bouwen we deze woningen nu niet massaal in Amsterdam? Jullie andere ideeën voor betaalbare woningen voor gezinnen hoor ik Graag hieronder!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Erfpacht

Debat in de raad over efpacht:

– Mijn inbreng:

https://michielmulder.wordpress.com/2012/03/14/speech-raad-erfpacht/

– Interruptie op de VVD:

2 reacties

Opgeslagen onder Politiek

Amsterdamse hypotheken

Vandaag maakt dagblad Metro melding van onze voorstel om Amsterdammers hogere hypotheken te geven dan elders in het land. (Zie hier.) Het kabinet en de banken hebben namelijk recent de hypotheekverstrekking beperkt. Met name starters op de woningmarkt merken het effect. Door de strengere regels kunnen zij met name in steden als Amsterdam met relatief hoge woningprijzen nauwelijks aan een woning komen.

Ik kreeg veel reacties op het voorstel in Amsterdam hogere hypotheken mogelijk te maken. Bij deze reacties viel mij een aantal misverstanden op.

1. Vaak wordt de vergelijking maakt met de crisis op de huizenmarkt in de Verenigde Staten, die de internationale financiele crisis in 2008 veroorzaakt heeft. Om een aantal redenen echter gaat die vergelijking compleet mank:
– In VS heeft de huizenmarktcrisis de financiele crisis veroorzaakt. In Nederland is het andersom: door de financiele crisis kwam de huizenmarkt in de problemen, aangezien consumentenvertrouwen fors daalde en mensen grote aankopen gingen uitstellen.

– In VS kon je, als je je hypotheek niet kon betalen gewoon je sleutel inleveren en de bank nam je schulden over. Dit werkt perverse prikkels in de hand: mensen nemen grotere risico’s als ze weten dat ze daar een ander mee kunnen opzadelen als er problemen zijn.

– In de VS kwamen met name mensen met variabele hypotheekrente in de problemen. De rente steeg namelijk ineens heel snel door het beleid van de FED (Amerikaanse Centrale bank). In Nederland wordt door de ‘toetsrente’ voorkomen dat mensen zo in de problemen kunnen komen: als mensen variabel willen lenen, wordt hun inkomen getoetst alsof zij tegen hoge rentes lenen. Er wordt dus gecheckt of mensen een evt. rentestijging nog kunnen betalen.

2. Er is in Nederland teveel hypotheekschuld. Klopt niet. Vaak wordt vergeleken met het buitenland, waar de hypotheekschuld lager is. Deze vergelijking gaat echter op twee punten mank:

– In het buitenland is overwegend geen hypotheekrente aftrek. Deze aftrek maakt schuld ‘goedkoper’. Het gaat niet om de hoeveelheid schuld, maar om de maandelijkse lasten die hiermee gepaard gaat.

– In Nederland wordt overwegend afgelost via de spaarhypotheek. Gedurende de looptijd van de hypotheek stort de huizenbezitter een bepaald bedrag op een geblokkeerde rekening, pas aan het eind van de looptijd lost hij hiermee af. Deze aflossingen worden in de statistieken aan het zicht onttrokken.

3. Er zijn veel risico’s op de woningmarkt. Uiteraard zijn er risico’s op de woningmarkt. Prijzen kunnen dalen, waardoor mensen met een restschuld blijven zitten bij verkoop (verkoopopbrengst is minder hoog dan hypotheekschuld). Het kan zijn dat mensen hun maandelijkse lasten niet meer kunnen betalen zodat over gegaan moet worden tot gedwongen verkoop.

– Het aantal gedwongen verkopen is in Nederland heel laag. Inderdaad zijn deze in de crisis iets gestegen, maar met nog geen 2.500 gedwongen verkopen per jaar zijn deze nog steeds zeer laag. Het gaat om 0,06% van het totaal aantal koopwoningen en 2% van het totaal aantal transacties in een jaar. Ook het aantal wanbetalingen zijn in Europees perspectief heel laag.

– De voornaamste reden voor gedwongen verkoop is werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. Echter, het grootste deel van de hypotheken is verstrekt onder NHG, Nationale Hypotheek Garantie. Deze overheidsgarantie werkt als een verzekering. Bij pech zoals werkloosheid hoef je tijdelijk een lagere hypotheek te betalen. Het verschil wordt opgeteld bij de hoofdsom en wordt dus uitgesmeerd over 30 jaar.

4. Ook als de criticasters gelijk hebben, is aanscherpen van hypotheekverstrekking geen goede oplossing. Dit verergert juist de problemen. Het afknijpen van de hyptheekverstrekking veroorzaakt juist prijsdalingen en verhoogt de restschuld waar mensen mee blijven zitten. Iedereen heeft belang bij het weer op gang komen van de doorstroming. Juist de starter kan hier het verschil maken: mensen wachten met verkoop van hun huis totdat zij hun oude huis kunnen verkopen. Juist de starter merkt het meeste effect van de stringente hypotheekregels.

5. Ook als de hypotheekverstrekking aangescherpt zou moeten worden, zouden voor Amsterdam ruimere regels  moeten gelden. Hiervoor zijn drie redenen:

– In Amsterdam is de waardeontwikkeling historisch een stuk hoger dan in de rest van het land. Veel Amsterdammers hebben hierdoor in het verleden de waarde van hun woning zien stijgen. Bij verkoop blijven zijn niet met een restschuld zitten door de crisis, alleen hun overwaarde is kleiner.

– Carriere perspectieven in Amsterdam zijn gunstiger: de kans dat inkomens van starters in de eerste jaren toenemen is groter in een economisch sterke regio als Amsterdam. Bedenk hierbij dat in een crisisjaar als 2010 de economie in de Amsterdamse regio met ruim 3% steeg.

– In Amsterdam zijn woningprijzen hoger. Het is dus voor starters en mensen met middeninkomens lastiger een woning te vinden als zij worden afgeknepen in hun hypotheek.

– In Amsterdam is het verhuren van je woning een goede optie als je ‘m niet kwijtraakt. In andere delen van het land is dit (veel!) lastiger of onmogelijk wegens de geringe vraag. In Amsterdam zijn juist veel mensen op zoek naar flexibele woonruimte, die dat vinden in de huursector. Dus ook weer minder risico op gedwongen verkoop en restschuld.

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek