MulderMail!

De nieuwe MulderMail is weer uit!
Met deze nieuwsbrief ontvang je eens in de zoveel tijd een update van mijn activiteiten in de Amsterdamse gemeenteraad en daarbuiten.

Debuutroman

Mijn debuutroman ‘Het ongrijpbare gelijk van John Winkle’ is verschenen! Hoofdpersoon is een Amerikaan die in Nederland woont, John Winkle, en onderzoek doet naar de hersenen. Hij meent te weten waar onze moraal, onze voorstelling van goed en kwaad, te lokaliseren is. Deze kennis zou natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben: een aanleg tot crimineel gedrag zou in een vroeg stadium onderzocht kunnen worden, en behandeld. John Winkle krijgt dan ook al snel zowel de AIVD als de Europese Commissie op zijn dak. Tegelijkertijd wordt hij belaagd door de dierenwelzijnbeweging, die protesteert tegen het gebruik van ratten als proefdieren in zijn laboratorium.

Dit alles tegen de achtergrond van een maatschappij in verval: het Westen moet steeds meer terrein prijs geven aan Azie en populistische volksbewegingen lopen steeds massaler te hoop tegen de lethargie van de regent, die zwak is en besluiteloos. Inderdaad, de maatschappij zoals die zou kunnen ontstaan als huidige tendensen doorzetten… 

Maar bovenal is ‘Het ongrijpbare gelijk van John Winkle’ gewoon een verhaal over een vader die moeilijk afstand kan nemen van zijn opgroeiende dochter.

De eerste recensies zijn positief, zie de site van de uitgeverij voor de links. 

Wat kun jij doen?

Afhankelijk van je situatie heb je de volgende opties:

  • ‘Het ongrijpbare gelijk van John Winkle’ is te koop via elke webshop of boekhandel. Als je een jonge debutant wilt steunen, ga dan naar je boekhandel op de hoek en plaats daar een bestelling. Dit leidt vaak tot herhaalaankopen van de boekhandel, of ze bestellen er direct meerdere voor in de winkel.
  • Ben je absoluut geen lezer? Geef ‘m dan cadeau met Sinterklaas of Kerst! Op verzoek is ook een gesigneerd exemplaar beschikbaar (reply dan deze mail).
  • Heb je ‘m al gelezen en ook al aan al je vrienden cadeau gedaan? Schrijf een review op Bol.com.

Een eerste sfeerimpressie van de roman kun je ervaren met de boektrailer op YouTube.

Veel leesplezier, en dank voor de steun!


Wat gebeurde er in de politiek sinds het verschijnen van de vorige MulderMail?


Amsterdams akkoord voor de doorstroming
De doorstroming op de woningmarkt verslechtert. Uit cijfers van statistisch bureau O+S blijkt dat het met name voor huurders moeilijker is geworden hun verhuisplannen te realiseren: de verdeling van verhuiskansen is ongelijk en deze ongelijkheid is groter geworden. Dit wordt verergerd door het kabinetsbeleid. Samen met mijn collega Hans Weevers deed ik vijf voorstellen om de doorstroming te verbeteren.

Actie voor participatie van huurders bij renovatie- en sloopactiviteiten
Ik werd het afgelopen jaar geconfronteerd met veel kwesties rond bewonersparticipatie bij Ymere. Bewoners benaderden mij dat zij zich niet gehoord voelden, vragen niet beantwoord werden en soms lange tijd in onzekerheid verkeerden over hun toekomst in hun huis, bijvoorbeeld waar geconstateerd was dat de fundering slecht was. Ik bracht enkele cases in kaart en stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W, die inmiddels beantwoord zijn.

Lege kantoren
Ik deed enkele vergaande voorstellen om lege kantoren om te bouwen, onder andere tot woningen. Deze zijn allemaal aanvaard door de raad. We hebben nu alle eisen die er zijn, zoals voor welstand en het bouwbesluit, afgeschaft of naar beneden teruggebracht tot het minimaal wettelijke niveau. Enkele kantoorpanden zijn inmiddels daadwerkelijk omgebouwd.

Structuurvisie
In de raad is de Structuurvisie vastgesteld, de visie op lange termijn op de ruimtelijke structuur van de stad. Deze geldt als onderlegger voor bestemmingsplannen de komende tien jaar. Waar gaan we herstructureren, waar functies mengen, waar komen er nieuwe delen van de stad bij, welke delen moeten juist groen blijven? Deze vragen worden beantwoord in de structuurvisie.
Wij schreven als PvdA-fractie een alternatieve visie en dienden een heel aantal moties en amendementen in, die allemaal zijn aanvaard. Zo vroegen wij aandacht voor de kindvriendelijke stad, de toekomst van de snelwegen die nu nog dwars door woonwijken lopen, de positie van de woonconsument bij verdere verdichting van de stad, alternatieven voor de uitbreiding naar Almere en de samenhang met verkeer. En nog veel meer…
Zie hier onze hele visie:

Buiten Amsterdam…
Ik bracht enkele werkbezoeken buiten Amsterdam. In Tubbergen (Twente) bezochten wij een woningfabriek, waar je voor 83.000 euro een woning kunt bestellen, zonder architect, een ultrakorte bouwtijd, en ook nog eens een heel goede energieprestatie.
Daarnaast toog ik naar Oost-Groningen, om te zien hoe het een krimpregio vergaat. Alle bevolkingsprognoses voor Amsterdam zijn nog steeds zeer gunstig: de komende decennia willen nog tientallen mensen hier komen wonen. In de krimpregio’s is dat totaal anders. Een sfeerimpressie, onder andere van De Blauwe Stad.

Imagine IC
Ik maakte mij samen met cultuur woordvoerder Martin Verbeet druk om de huisvesting van de culturele instelling Imagine IC, die op een voor jongeren laagdrempelige maar qua cultuurwaarde hoogwaardige wijze culturele projecten en tentoonstellingen organiseert in ZuidOost. Zij dreigde tussen wal en schip te vallen toen het cultuurcluster van Getz aan de ArenaBoulevard niet door ging, waar zij samen met dependances van Paradiso en De Melkweg gehuisvest zouden worden.
Dit is gelukt! Inmiddels zijn zij samen met de bibliotheek in een leeg kantoorpand getrokken.

Erfpacht (2x)
De kwestie rond particuliere erfpacht deed bij mij het stoom uit de oren blazen. De banken besloten ineens geen hypotheken meer te verstrekken aan mensen die een woning wilden kopen op grond die door een particulier in erfpacht was uitgegeven. Mijn voorstel om de grond aan te kopen als gemeente werd gelukkig aanvaard door de raad en inmiddels uitgevoerd door de gemeente. Op gemeentelijke erfpacht verstrekken banken namelijk wel hypotheken. Ook drongen wij aan op een keurmerk voor particuliere erfpacht, zodat in elk geval de contracten waar vermeende excessen niet plaatsvonden weer gefinancierd zouden worden door de banken. Dit keurmerk is er nu ook gekomen!
Van rechterzijde klinkt steeds meer kritiek op het erfpachtstelsel. Wij blijven er echter van overtuigd dat het een goed systeem is, dat ervoor zorgt dat de waardestijging van de grond eerlijk verdeeld wordt en dat de stad voldoende middelen genereert om ook in de toekomst de stad te blijven ontwikkelen en oude wijken te herstructureren. We moeten natuurlijk wel oog hebben voor reële bezwaren, zoals de canonverhogingen na einde tijdvak en de gevolgen hiervan voor lage en middeninkomens. Mensen zouden in dit verband vijf jaar voor hun canon afloopt zekerheid moeten krijgen over wat de nieuwe canon wordt. Daarnaast is er een subsidieregeling voor lage en middeninkomens die de canonverhoging moeilijk kunnen betalen. Maar deze subsidieregeling wordt maar heel weinig gebruikt. Het college heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd.
To be continued…

Ongelijke behandeling huurders en kopers in VVE
Ik maakte mij samen met collega Hans Weevers druk over een complex waarin tegen huurders gezegd zou zijn dat zij niet van alle gemeenschappelijke ruimten van de VVE gebruik mogen en kopers wel.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek, Roman

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s