Maandelijks archief: oktober 2011

Bouwman boeken

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Roman

Van de Pek buurt

Onlangs was ik op een bewonersavond in de Van der Pekbuurt, waar ik ook eerder reeds de zorgen van de bewoners besprak over de plannen van Ymere met hun wijk (zie hier).

De opzet van de avond was interessant, bewoners en mensen van de corporatie die samen de toekomst van de wijk bespraken.

De Echo schreef er een bericht over, waarin ik ook mijn mening mocht geven (klik om te vergroten). Intussen werd deze week een motie van mijn collega Marianne Ringma (PvdA) in de deelraad aangenomen, die de bewoners zien als een steuntje in de rug (zie onder)

De motie van Marianne Ringma:

Motie: Duidelijkheid voor de Van der Pekbuurt

De stadsdeelraad Amsterdam Noord, in vergadering bijeen op 26 oktober 2011

Constaterende dat:
• Er al geruime tijd door woningcorporatie Ymere een renovatieplan / nieuw Sociaal Plan in het vooruitzicht wordt gesteld voor de Van der Pekbuurt;
• De Huurdersvereniging van de Van der Pekbuurt 21 oktober 2010 een raadsadres heeft ingediend om aandacht te vragen voor de situatie in de Van der Pekbuurt en de afstemming daarover met Ymere;
• In de beantwoording van het raadsadres (d.d. 14 december 2010) is aangegeven dat het stadsdeel “samen met de bewoners en Ymere een onderhoudsplan (wil) maken” voor de hele Van der Pekbuurt. En “wat het stadsdeel betreft een dergelijk onderhoudsplan onderdeel (wordt) van het nieuwe sociale plan”;
• In januari 2011 is gestart met mediation tussen Ymere en de Huurdersvereniging, in aanwezigheid van de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van het stadsdeel;
• Bovenstaande tot nu toe niet heeft geleid tot een nieuw Sociaal Plan en een onderhoudsplan voor de buurt.

Overwegende dat:
• De bewoners van de Van der Pekbuurt al geruime tijd en in alle redelijkheid inzicht vragen in de plannen voor hun woningen en de buurt;
• Het tot op heden voor alle betrokkenen onduidelijk is gebleven op welke termijn Ymere de renovatieplannen voor de Van der Pekbuurt zal presenteren.
• Het voor alle betrokkenen bij de Van der Pekbuurt en omgeving onaanvaardbaar is, dat lijdzaam wordt afgewacht hoe de lange leegstand van woningen en andere ongewenste gevolgen voortduren.

Besluit:

Het dagelijks bestuur op te dragen:
• Formeel in overleg te treden met Ymere om aandacht te vragen voor de onvrede die er alom is over het uitblijven van een nieuw sociaal plan / renovatieplan voor de Van der Pekbuurt;
• Bij Ymere aan te dringen op een presentatie van de plannen in dit kalenderjaar 2011;
• In samenwerking met Ymere en de bewoners een Plan van Aanpak voor de buurt op te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag

Marianne Ringma Marika Min Daniël Peters
PvdA Groen Links SP

Een reactie plaatsen

28 oktober 2011 · 10:03 am

Koopt Tubbergse huizen!

In wandelgemeente Tubbergen in het altijd mooie Twente staat een bijzondere fabriek. Het is de fabriek van familiebedrijf Groothuis en Luudschimmelpenninck (PvdA) Daniel van der Ree (VVD) en ondergetekende gingen met de Twents-Amsterdamse top-stedebouwkundige Ton Schaap op werkbezoek.

Waarom?

Men maakt daar woningen tegen 83.000 euro bouwkosten inclusief BTW, 10 werkdagen op de bouwplaats, totale doorlooptijd van de bouw 3 maanden en dat ook nog eens met gigantisch gunstige energieprestatie (er zijn ‘Groothuis’-huizen met slechts 35 euro per maand aan stookkosten).

De vraag is natuurlijk: waarom worden deze fantastische woningen niet in Amsterdam gebouwd?

De bouwmethode leent zich heel goed voor particulier opdrachtgeverschap. Groothuis heeft veel klanten die gewoon binnenlopen net als ze bij de Ikea binnenlopen, met mensen van de fabriek overleggen over hun wensen en budget en als zij een stukje grond hebben kan letterlijk 3 maanden later hun droomhuis er staan.

Laten we, alvorens deze revolutie in Amsterdam af te kondigen, eens kijken hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Hieronder vindt je een fotoverslag van alle fasen van het bouwproces. Van stukken hout tot hele gevels (in chronologische volgorde, dus de gevels vindt je aan het eind).

Hier komt het hout binnen. Het is al op maat bij levering aan de fabriek, zodat het afvalhout tot een minimum beperkt wordt. Het afvalhout dat er is wordt overigens hergebruikt om de fabriek te verwarmen.

Hier wordt het hout gefreesd. De kleinste details kunnen erin verwerkt worden.

Hier wordt het hout bewerkt, in dit geval tot kozijnonderdelen.

En tadaa: een kozijn!

Hier wordt de verf aangebracht. In dit geval op de traptreden.

Hier zie je het voorlopig resultaat: een geverfd kozijn.

De laatste laklaag wordt erop gespoten. De machine die je hier ziet gaat hiertoe op en neer.

En hier het resultaat: een halve gevelplaat. Van de achterkant en de voorkant. Op de bouwplaats worden deze elementen in elkaar gezet voor een hele gevel. Daniel van der Ree (VVD) poseert om de proporties ook voor de kijkers thuis helder te houden.

Hier staan twee daken die opklapbaar zijn. Klaar voor vervoer.

De badkamervloer.

Een halve gevel met voordeur!

3 reacties

Opgeslagen onder Politiek

Nr. 11

1 reactie

Opgeslagen onder Roman