Maandelijks archief: augustus 2011

Huizenprijsontwikkeling juli

De huizenprijsontwikkeling over juli is weer bekend. Belangrijk om te beseffen dat de effecten van verlaging overdrachtsbelasting hier nog niet inzitten. CBS/Kadaster die de prijsreeks verzorgd registreert namelijk op moment van passeren bij de notaris van de koopakte, de daadwerkelijke transactie (en dus de prijs) is dan meestal al 3 maanden daarvoor gesloten.

Geven de cijfers de burger moed?

Als je kijkt naar de huizenprijsontwikkeling ten opzichte van vorig jaar juli heeft deze zich in Amsterdam beter ontwikkeld dan in juni, maar toch nog een daling van 0,4%. Landelijk is sprake van een lichte verslechtering vergeleken met juni. In het algemeen blijken de prijsdaling

en in Amsterdam in 2011 lager dan landelijk. In het tweede kwartaal liggen de prijzen landelijk zo’n 2% lager dan een jaar daarvoor, in Amsterdam schommelt het zo rond de 1% lager.

Kijken we naar de maand op maand ontwikkeling dan blijkt die nogal te fluctueren in Amsterdam. We meten zowel een stijging van 2% (januari) als een daling van 2% (maart). In juni stegen de prijzen met ruim een half procent, in juli dalen ze juist weer ruim een half procent. Landelijk daarentegen lijkt vanaf april een stabiele tendens omhoog waar te nemen: elke maand is de daling wat minder t.o.v. de maand daarvoor en in juli zelfs een bescheiden plusje.

De lichte stijging in de maand-op-maand cijfers in juli (landelijk) zien we zowel bij de appartementen als de eengezinswoningen, maar de prijsstijging bij de appartementen spant de kroon (+ 0,6%)

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie

Huis Te Vraag

Elke week staat er een nieuw gedicht bij de ingang van Huis Te Vraag. Deze week wel een hele mooie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Woningmarktcijfers landelijk en Amsterdam

Gisteren werden de cijfers over juli van het aantal transacties op de woningmarkt bekend. Het Kadaster meet een toename van 9,3% in juli, ten opzichte van juni. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder is echter nog sprake van een daling.

In bijgaande twee grafiekjes zie je de ontwikkeling van huizenprijzen en transacties sinds uitbraak van de crisis als index. Hieruit blijkt dat de daling van de huizenprijzen in Amsterdam aanvankelijk groter was dan in de rest van het land, maar die zich de laatste maanden wel weer beter heeft ontwikkeld in Amsterdam dan in de rest van het land. Volgende week worden de cijfers over juli bekend, spannend!

De transacties (aantal verkopen) hebben zich over de hele linie beter ontwikkeld in Amsterdam dan in de rest van het land.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie