Maandelijks archief: mei 2011

De nieuwe van Anouk Kool!

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Dam-demonstratie Syriers in raad

Afgelopen zaterdag was er een demonstratie van Syriers op de Dam tegen het geweld van de Syrische overheid tegen de demonstranten aldaar. In tegenstelling tot de demonstraties in Syrie werd er op De Dam door mannen en vrouwen gescheiden gedemonstreerd. Daarover hadden reeds velen hun verbazing en verontwaardiging uitgesproken en zo ook de PvdA fractie vandaag in de gemeenteraad, waar wij mondelinge vragen stelden bij monde van onze woordvoerder Geke van Velzen. Onze mondelinge vragen gingen echter niet daarover maar over iets anders.

Bij de demonstratie werden namelijk spandoeken omhoog gehouden met Arabische teksten. Bij demonstraties worden altijd leuzen die strafbaar zijn, bijvoorbeeld waar deze oproepen tot geweld, normaal gesproken verwijderd door de politie. Onze fractie vroeg ons af of dat in dit geval ook gebeurd was en of de politie de moeite neemt spandoeken in het Arabisch te vertalen en aldus te interpreteren. Wij hadden als PvdA alvast een arabist in de arm genomen die ons had verteld dat een van de teksten op de spandoeken luidde: ‘O legers van de Moslims, steun de overwinning van deze religie!’

Uit het antwoord van de burgemeester bleek dat dat inderdaad het geval was. Er was een beambte die Arabisch spreekt langsgegaan en deze had geconcludeerd dat de teksten niet strafbaar waren.

In een aanvullende mondelinge vraag wees Emre Ünver erop dat de interpretatie van de uitspraak ‘O legers van de Moslims, steun de overwinning van deze religie!’ voor meerdere interpretatie vatbaar is. Het hangt sterk af van de context.

Aan de ene kant is de meerderheid die dit vreedzaam interpreteert en ziet als een oproep om als een goed mens te leven en op deze wijze een voorbeeld te zijn voor anderen.
Er zijn echter ook stromingen die de uitspraak letterlijk interpreteren en zien als een oproep tot een echte fysieke strijd. In deze laatste context is het dus een oproep tot geweld, die strafbaar is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Poor John

Dit verhaal is waar gebeurd
Het gaat over een arme sloeber die alles in het leven tegen zat: Poor
John
Johnny werd geboren op vrijdag de dertiende
Zijn vader, een inbreker, was trots op zijn lelijke zoon
“Martha”, zei hij vaak, “onze zoon heeft het vak in de vingers”
Elke keer als zijn moeder hem de borst had gegeven was ze er eentje kwijt
Zijn ouders zorgden tevens voor een slechte opvoeding en een asociale
omgeving
Zodat hij bij een eventuele berechting vrijgesproken zou worden
Het liep echter anders; Johnny wilde naar zee
De zee trok hem aan, de zee dat was leven, de zee riep hem
Toen hij al vijf jaar behanger was dacht hij daar nog wel eens aan
En daarom noemde hij zijn Volkswagen de Neeltje Jacoba
Naar een vissersboot die in 1978 de laatste zoute haring uit de Noordzee
viste
Toen ontmoette hij Sheila
Zij raakte klem in het midden van een nauw straatje
Want Sheila was vrij gezet
Toen de brandweer hen verloste bleek Sheila zwanger te zijn geworden
En moest John haar trouwen, Poor John
Dat deed hij niet
En toen zijn blauwe oog en gebroken been genezen waren
Werd hij ontslagen als behanger wegens slachten in de stijfsel
Na veel studeren werd John ambtenaar
Hij maakte zijn invulformulieren zo ingewikkeld
Dat hij ’s avonds extra geld kon verdienen
Door de mensen te helpen met ze in te vullen
Trots kocht hij een mooie nieuwe auto
Het regende die dag zodat de wagen diezelfde middag doorroestte
Hij zakte door de bodem terwijl de auto alleen doorreed
Hij kreeg een bekeuring voor het op de snelweg zitten zonder auto, Poor
John
John moest op het pijpje blazen, maar slikte het per ongeluk naar binnen
Weer een bekeuring wegens het ontvreemden van rijksmateriaal
Zo ploeterde John door het leven
Hij verdiende op het laatst zoveel geld dat hij zijn belasting niet meer
kon betalen
Steeds minder gaf hij zijn extra klusjes op
Met als enig excuus dat Louis Armstrong zijn hele leven zwart had gewerkt,
Poor John
Hij kreeg een droge hoest en dronk daartegen een liter whiskey per dag
Daardoor hoestte hij wel meer, maar niet meer zo droog, Poor John, arme
Jan
Op een avond in september gebeurde John de grootste ramp in zijn leven
Zijn televisie apparaat ging stuk
Het gaf een knal en een rooksliert hing in de kamer
Geen Kojak of Fred Emmer konden John nog bereiken
Toen John van verveling stierf was het vrijdag de dertiende
Zijn twee witte voeten staken door gaten uit de kist
Want hij had zijn maat verkeerd opgegeven, Poor John
Dit verhaal is waar gebeurd en ik kan het weten
Want het gaat over een arme sloeber die alles in het leven tegen zat: Poor
John
Poor John werd geboren op vrijdag de dertiende
Zijn vader, een inbreker, was trots op zijn lelijke zoon
“Martha”, zei hij vaak, “onze zoon heeft het vak in de vingers”
Elke keer als zijn moeder hem de borst had gegeven was ze er eentje kwijt…

Copyright: Tol Hansse

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk