Maandelijks archief: maart 2011

Leegstand van zaken

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

JOETJOEP

Hoera, het kan!

Heeft u ook zo vaak gehad dat u een bepaald liedje lekker op you tube zat te kijken en dacht, verdorie, waarom kan ik die nou niet op mijn ipod zetten.

Die tijden zijn nu voorbij.

De site www.listentotyoutube.com biedt uitkomst. Het is heel simpel: je gaat naar you tube bv naar deze kaskraker van Dries Roelvink ‘Geen crisis waar Dries is’: http://www.youtube.com/watch?v=I6MJhuRoO6E

Dat is het URL’etje dat je copy paste in het daarvoor aangegeven venster op listentoyoutube. Dan kies je ‘high quality’ en ‘go’ en dan begint-ie al met converteren naar een MP3’tje. Even twee keer ergens op een downloadknop drukken zodat ze lekker veel reclame kunnen laten zien en hij plopt vanzelf in je Itunes.

Kom op, waar wacht je nog op? Converteren en downloaden maar!

‘Dus mijn advies is…
toe bel die Dries is…’

Hoewel… misschien ook niet…

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Huizenmarkt Amsterdam vs. Nederland – Recente cijfers

Vandaag heeft het CBS de cijfers gepubliceerd van de ontwikkeling van de huizenprijs en het aantal transacties over de maand februari. Wat voor beeld geeft dat voor Amsterdam?

Dat beeld is niet heel eenduidig. Jaar op jaar is er nog sprake van een stijging: de huizenprijzen liggen in februari 2011 1,5% hoger dan in februari 2010. Zo gemeten is er dus al drie maanden sprake van een stijging, zij het in februari iets minder hard dan in januari, toen de huizenprijzen met 5% stegen in Amsterdam (j-o-j). Maar op maandbasis is er weer sprake van een lichte daling: de huizenprijzen liggen 0,5% lager in februari dan in januari.

Vergeleken met de rest van het land gaat het echter nog steeds erg goed in Amsterdam. Landelijk zakken de huizenprijzen in februari verder weg, ook jaar-op-jaar. De daling is met 1,5% groter in februari dan in janurari. In februari 2009 begonnen de huizenprijzen in Nederland te dalen onder invloed van de recessie en sindsdien zijn ze nog boven de nullijn uitgekomen (jo-j). Dit terwijl de huizenprijzen in Amsterdam sinds juni 2010 weer stijgen (j-o-j), met als enige uitzondering oktober en november.

Toch liggen ook in Amsterdam de prijzen nog steeds onder het niveau van voor de crisis. Maar het verschil is minder groot dan landelijk. In februari liggen de huizenprijzen in Amsterdam 7% lager dan op de top, landelijk is dit 8,5% lager.

Belangrijke factor op de woningmarkt is ook het aantal transacties: hoeveel huizen wisselen van eigenaar? Daar blijkt het grootste deel van de vraaguitval terecht te komen. Amsterdam vertoont hier een vrijwel identiek patroon als landelijk, maar ook hier doet Amsterdam het beter. Het aantal transacties ligt in de eerste twee maanden van dit jaar 27% lager dan drie jaar geleden (voor de crisis). Landelijk is dit 35% lager.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Particuliere erfpacht – Aangenomen moties Amsterdamse gemeenteraad

Hieronder vindt u de drie moties van mijn hand die gisteren in de Amsterdamse gemeenteraad zijn aangenomen over particuliere erfpacht. Doordat banken hebben besloten geen hypotheek te verstrekken voor huizen op grond in particuliere erfpacht zijn meer dan 100.000 woningen in Nederland onverkoopbaar geworden. In Amsterdam heeft de gemeente op initiatief van de PvdA afspraken gemaakt met banken die inhouden dat de gemeente probeert de grond te verwerven (over gemeentelijke erfpacht doen banken niet moeilijk) en als dat niet lukt hebben de banken beloofd een hypotheek te verstrekken. Met de volgende moties voegen we daar een hoofdstuk aan toe:

– Er komt een meldpunt geweigerde hypotheken. Heeft u dus gemerkt dat banken zich niet aan de afspraken houden, dan kunt u dit melden, hierdoor is de gemeente in staat de banken te houden aan de afspraken.

– De Amsterdamse gemeenteraad verzoekt met de tweede motie de AFM actie te ondernemen in de markt voor particuliere erfpacht, door meer transparantie aan te brengen in de markt, bijvoorbeeld door een onderzoek naar aard en omvang van de door de banken vermeende problemen met particuliere erfpacht, een openbare lijst met erfverpachters van goede naam en faam of het instellen van een keurmerk.

– De derde motie moet een oplossing bieden voor de situatie dat de bestemming in het erfpachtcontract afwijkt van het bestemmingsplan. In dit geval kan aankoop door de gemeente toch mogelijk gemaakt worden door de procedure van bestemmingswijziging gelijk op te laten lopen met de procedure van aankoop van de grond.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

Particuliere erfpacht – persbericht banken

SBS6 besteedde aandacht aan particulier erfpacht met een bijdrage van ondergetekende.

http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/woning-al-jaar-onverkoopbaar/

Voorts deden de banken vandaag het volgende persbericht eruit:

Nederlandse Vereniging van Banken

Problemen die huiseigenaren ondervinden bij de financierbaarheid van particuliere erfpacht vragen om een snelle en brede oplossing waarbij diverse partijen betrokken zijn. Banken willen hieraan graag bijdragen maar kunnen deze problemen niet alleen oplossen. Een oplossing is slechts mogelijk als alle betrokken partijen met elkaar rond de tafel gaan. Hierbij valt te denken aan overheden, toezichthouders, erfverpachters en consumentenorganisaties.

Banken willen huizen op particulier erfpacht financieren, mits een en ander goed is geregeld. Standaardisering van erfpachtcontracten is een mogelijke oplossing. Daarbij kan gedacht worden aan een keurmerk. Wanneer erfpachtvoorwaarden goed zijn, krijgen zij een keurmerk. Daarnaast letten banken uiteraard ook op een verantwoorde hoogte van de woonlasten en de betrouwbaarheid van de erfverpachter.

Een andere mogelijke oplossing is het instellen van een marktmeester, een autoriteit die boven de partijen staat en goede en slechte erfpachtvoorwaarden van elkaar weet te scheiden.

Huiseigenaren met een woning op particulier erfpacht mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Als huizen onverkoopbaar zijn, is dat schadelijk voor huiseigenaren die willen verkopen, maar ook voor (aspirant-)kopers. Ook voor banken is onverkoopbaarheid van woningen slecht.

Momenteel komt het voor dat banken woningen op particulier erfpacht niet financieren omdat de erfpachtovereenkomst niet duidelijk is of ongunstig voor de klant. Belangrijk is dat het hierbij slechts gaat om een klein gedeelte van de erfpachtovereenkomsten. Als er problemen rondom particulier erfpacht bestaan, willen banken dat niet doorschuiven naar de (aspirant-)koper; dat lost niets op. Deze nieuwe koper loopt immers het risico dat hij of zij in de toekomst te maken krijgt met een sterke stijging van de erfpachtcanon of met andere onduidelijkheden in het erfpachtcontract.

De echte oplossing voor de nijpende problemen van huiseigenaren op particulier erfpacht ligt daarmee volgens de Nederlandse Vereniging van Banken niet in het zonder meer financieren van de panden. De onderliggende erfpachtovereenkomst zal voor een ieder solide moeten zijn, zonder ongunstige clausules voor de klant. Daar waar dit niet geval is, vraagt dit om andere erfpachtvoorwaarden.

Dat neemt niet weg dat banken daar waar ze kunnen, bijdragen aan een oplossing voor onverkoopbare woningen. In geval de koper op moeilijkheden stuit bij het verkopen van de woning kan hij altijd terecht bij de bank die woning nu ook financiert; voorop staat dat een eventuele koper, wanneer de erfpachtvoorwaarden solide zijn, in beginsel een financiering kan krijgen.

Vorig jaar maakten de banken hierover al afspraken met de gemeente Amsterdam. Daarbij ging het niet alleen om de financiering, maar ook om de vraag of huiseigenaren dan wel de gemeente het eigendom van de grond kunnen verwerven.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht