Leeg kantoor

Het bestrijden van leegstand in kantoren en ombouwen naar andere functies was vandaag weer aan de orde in de vergadering van de raadscommissie Bouwen en Wonen nav een initatiefvoorstel van ons op dat punt (zie hier)

Wij deden de volgende aanvullende voorstellen cq aanscherpingen, die wij in de raad van 15 december in een motie zullen vervatten:

–      Op een website leegstand van kantoren en bereidwillige eigenaren weergegeven met hun telefoonnummer, zodat potentiele gebruikers hen weten te vinden.

–       Eenduidigheid in uitvoering. Bv: nu hangt het van een individuele woningtoezicht ambtenaar af hoe een bepaald project wordt beoordeeld. Je kunt echter van te voren beleidsregels vastleggen hoe een project beoordeeld wordt. Wij willen hierin vastleggen dat een project wordt beoordeeld als bestaande bouw en niet als nieuwbouw. Die vrijheid hebben wij als gemeente en moeten we benutten.

–       Voor ombouwen van kantoren de minimale eisen stellen, dus alleen de wettelijke eisen mbt geluid. (nu zijn Amsterdamse eisen strenger). Dit moet een algemene beleidsregel zijn bij ombouw van kantoren en niet ad hoc.

–       Beide voorgaande twee punten zou meegenomen moeten worden in het  door de kantorenloods op te stellen ‘draaiboek’ en in de ‘koffer’ van het transformatieteam.

–       Antikraak als professionele beheersorganisaties: wij zien hier toch veel kansen. Vaak wordt door deze organisaties maar bv 20% van een pand goed gebruikt: dit zou omhoog moeten. Goed dat de wethouder met deze organisaties in gesprek treedt. Wat wij hierbij meegeven is dat wij een keurmerk zouden willen invoeren. In de nieuwe leegstandswet is het mogelijk een huurder verplichtend voor te dragen aan de eigenaar van een leeg kantoor. Je kunt dan afspreken dat je dat als gemeente niet doet als er een beheersorganisatie met dit keurmerk het pand beheerd.

–       Stichting tijdelijk wonen (studenten klussen hier hun eigen huis bij elkaar in lege kantoorpanden) zit nog steeds niet in Amsterdam. wij zien graag dat de wethouder het gesprek met hun aangaat om zich hier ook te vestigen.

–       Als bestemmingsplan of parkeernorm het probleem is, moet dit probleem snel opgeschaald worden richting wethouder en waar nodig naar raad. Wij hebben ook de bereidheid een ‘aanwijzing’ te geven als een stadsdeel niet mee wil werken aan transformatie dmv bijvoorbeeld wijziging bestemmingsplan waarmee ‘optoppen’  mogelijk gemaakt wordt: het toevoegen van extra lagen. Dit kan ervoor zorgen dat ombouw net wel rendabel is. Wij willen hierbij ook vastleggen dat je dan geen erfpacht hoeft bij te betalen zoals nu het geval is.

–       We moeten nog meer naar een thema-benadering per gebied. Bv door actief een publiekstrekker (een hippe dancing bv.) naar een gebied te halen. Dit maakt het gebied weer aantrekkelijk voor andere functies die in de slipstream meekomen.

– We zien graag een meer directe koppeling tussen nieuwbouw van kantoren en wat er gebeurd in de oude voorraad door de afnemer. In elk geval bij bestemmingsplannen zullen wij daar als raad kritisch op toetsen. Maar een te directe link kan volgens wethouder consequenties hebben voor onze eigen grondopbrengsten, welke waarschuwing wij uiteraard ter harte nemen.

– Dit geldt ook voor het maken van nieuwe bestemmingsplannen met een meer flexibel karakter, zodat er meer functies onder vallen. Het liefst zou je dat nu alvast regelen, maar bestemmingsplan opstellen is duur, dus je moet ook uitkijken dat je hier kosten maakt die vervolgens niets opleveren.

4 reacties

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek

4 Reacties op “Leeg kantoor

 1. Goed voorstel! Nu maar hopen dat het ook iets oplevert. Ik kom graag eens langs. Wil ook in Leiden een dergelijk voorstel gaan indienen

 2. michielmulder

  Wilkommen!

 3. Michiel,
  goed voorstel idd. Wat mij vooral aanspreekt is de drive om de tijdelijkheid veel beter te benutten. Anti-kraak voegt op dit moment niets toe, terwijl je leegstaande panden prima in kunt zetten om tijdelijk in een vraag te voorzien (studenten, startende bedrijven, maatschappelijke organisaties) en bovendien een bijdrage te leveren aan wijk en stad (jouw punt van de thematische benadering).
  ons bedrijf de Ruimteregisseurs heeft onderzoek gedaan naar het hoe en waarom van de leegstand en een aanpak ontwikkeld om tijdelijke leegstand in te zetten als beleidsinstrument. Dit heeft geleid tot een uitgebreide whitepaper Van Leegstand naar Leeggoed. Het document is te lezen en te downladen via http://bit.ly/leeggoed.

  Ik zou graag eens met je van gedachten wisselen om te bezien of onze aanpak iets kan toevoegen

 4. we zijn met een project bezig, de groenten uit Amsterdam. Leegstaande kantoor en bedrijfsgebouwen ombouwen tot stadskwekerijen. Je slaat meerdere vliegen in een klap. De groenten worden weer in de stad gekweekt wat positief is voor de beleving hoe voedsel kan groeien. We hebben een zeer schone kweekmethode om mee aan de slag te gaan. We besparen water en energie en kunnen afvalstoffen eenvoudig terugwinnen zodat er niets naar buiten gaat. Door in de stad te produceren besparen we enorm veel vervoers km en dus co2 uitstoot en de files kunnen er minder door worden. En in reactie op het leegstand verhaal het zorgt er voor dat we de leegstand weer een stukje minder maken. Met twee grote kantoorgebouwen van in totaal 20000 m2 kunnen wij 1/3 van Amsterdam voorzien van groente en vele soorten vruchten. Kortom laat de city landbouw maar beginnen met de groenten uit Amsterdam.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s