Maandelijks archief: november 2010

Robuuste verbindingen hoofdgroenstructuur

‘De Nederlandse agrofoodsector bekleedt een internationale koppositie en is onderdeel van de oplossing voor de (inter)nationale uitdagingen rond voedselzekerheid, armoedebestrijding, energie, water, klimaat, vrede en stabiliteit.’

tot zover het citaat uit het regeerakkoord van VVD en CDA. Was ik een koe of een schaap danzat ik goed bij deze regering.

Zo niet als ik een das was, een otter, een zee- of beekforel dan wel een zalm. voor deze dieren zijn namelijk de robuuste verbindingszones van onze ecologische hoofdgroenstructuur va groot belang, om de kerngebieden van hun habitat te verbinden. In het regeerakkoord moeten deze dieren het met veel minder tekst doen en die tekst luidt:

‘Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuuste verbindingen geschrapt.’ Punt.

Deze passage staat vlak voor het stuk over dierenwelzijn gek genoeg. want de animal cops zullen deze dieren wel niet beschermen tegen de sloop van hun huis en hun verkeerswegen. Voor de vrijheid van deze dieren neemt het kabinet dus niet haar verantwoordelijkheid. Totaal gaat er maar liefst 400 miljoen euro bezuinigd op de leefomgeving en natuur, onder andere op recreatiegebieden rond de stad en dus de robuuste verbindingen van de ecologische hoofdgroenstructuur. Dit is ook pennywise pound foolish, want als we deze grond later nog eens willen verwerven is deze vermoedelijk in prijs gestegen.

Het lijkt mij goed als andere partijen en overheden, zoals de provincie, kijken wat er nog te redden valt. Daarom vinden wij de motie van mevrouw Alberts (SP) op dit punt heel sympathiek en zullen wij die steunen.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Leeg kantoor

Het bestrijden van leegstand in kantoren en ombouwen naar andere functies was vandaag weer aan de orde in de vergadering van de raadscommissie Bouwen en Wonen nav een initatiefvoorstel van ons op dat punt (zie hier)

Wij deden de volgende aanvullende voorstellen cq aanscherpingen, die wij in de raad van 15 december in een motie zullen vervatten:

–      Op een website leegstand van kantoren en bereidwillige eigenaren weergegeven met hun telefoonnummer, zodat potentiele gebruikers hen weten te vinden.

–       Eenduidigheid in uitvoering. Bv: nu hangt het van een individuele woningtoezicht ambtenaar af hoe een bepaald project wordt beoordeeld. Je kunt echter van te voren beleidsregels vastleggen hoe een project beoordeeld wordt. Wij willen hierin vastleggen dat een project wordt beoordeeld als bestaande bouw en niet als nieuwbouw. Die vrijheid hebben wij als gemeente en moeten we benutten.

–       Voor ombouwen van kantoren de minimale eisen stellen, dus alleen de wettelijke eisen mbt geluid. (nu zijn Amsterdamse eisen strenger). Dit moet een algemene beleidsregel zijn bij ombouw van kantoren en niet ad hoc.

–       Beide voorgaande twee punten zou meegenomen moeten worden in het  door de kantorenloods op te stellen ‘draaiboek’ en in de ‘koffer’ van het transformatieteam.

–       Antikraak als professionele beheersorganisaties: wij zien hier toch veel kansen. Vaak wordt door deze organisaties maar bv 20% van een pand goed gebruikt: dit zou omhoog moeten. Goed dat de wethouder met deze organisaties in gesprek treedt. Wat wij hierbij meegeven is dat wij een keurmerk zouden willen invoeren. In de nieuwe leegstandswet is het mogelijk een huurder verplichtend voor te dragen aan de eigenaar van een leeg kantoor. Je kunt dan afspreken dat je dat als gemeente niet doet als er een beheersorganisatie met dit keurmerk het pand beheerd.

–       Stichting tijdelijk wonen (studenten klussen hier hun eigen huis bij elkaar in lege kantoorpanden) zit nog steeds niet in Amsterdam. wij zien graag dat de wethouder het gesprek met hun aangaat om zich hier ook te vestigen.

–       Als bestemmingsplan of parkeernorm het probleem is, moet dit probleem snel opgeschaald worden richting wethouder en waar nodig naar raad. Wij hebben ook de bereidheid een ‘aanwijzing’ te geven als een stadsdeel niet mee wil werken aan transformatie dmv bijvoorbeeld wijziging bestemmingsplan waarmee ‘optoppen’  mogelijk gemaakt wordt: het toevoegen van extra lagen. Dit kan ervoor zorgen dat ombouw net wel rendabel is. Wij willen hierbij ook vastleggen dat je dan geen erfpacht hoeft bij te betalen zoals nu het geval is.

–       We moeten nog meer naar een thema-benadering per gebied. Bv door actief een publiekstrekker (een hippe dancing bv.) naar een gebied te halen. Dit maakt het gebied weer aantrekkelijk voor andere functies die in de slipstream meekomen.

– We zien graag een meer directe koppeling tussen nieuwbouw van kantoren en wat er gebeurd in de oude voorraad door de afnemer. In elk geval bij bestemmingsplannen zullen wij daar als raad kritisch op toetsen. Maar een te directe link kan volgens wethouder consequenties hebben voor onze eigen grondopbrengsten, welke waarschuwing wij uiteraard ter harte nemen.

– Dit geldt ook voor het maken van nieuwe bestemmingsplannen met een meer flexibel karakter, zodat er meer functies onder vallen. Het liefst zou je dat nu alvast regelen, maar bestemmingsplan opstellen is duur, dus je moet ook uitkijken dat je hier kosten maakt die vervolgens niets opleveren.

4 reacties

Opgeslagen onder Lege kantoren, Politiek