College neemt voorstel PvdA fractie particuliere erfpacht over

Update:
Hier vind je de hele brief van de wethouder aan de commissie met de uitleg en details van de overeengekomen regeling met de banken:

http://www.pvda-amsterdam.nl/upload/docs/particuliere_erfpacht.pdf

De Pvda stelde in maart dit jaar voor huiseigenaren te helpen die te maken hebben met particulier erfpacht. Banken willen sinds 1 januari dit jaar geen hypotheek meer verstrekken aan mensen die een huis willen kopen op grond in particulier erfpacht. Dat is voor de huizenbezitters die te maken hebben met particuliere erfpacht lastig, want die kunnen hun woning niet verkopen. De PvdA fractie vroeg het College de gedupeerden te hulpt te schieten door de grond met de erfpacht over te nemen: voor gemeentelijke erfpacht werden namelijk wel gewoon hypotheken verstrekt.
 
In reactie op het voorstel van Mulder heeft wethouder van Poelgeest gesprekken gevoerd met de banken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Vandaag heeft hij bekend gemaakt hoe deze oplossing eruit ziet. De banken hebben toegezegd voor bestaande gevallen te zorgen dat wel een hypotheek verstrekt wordt en de gemeente biedt aan de grond te kopen en de erfpacht over te nemen, indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel. Ook de particuliere erfverpachter moet beried zijn de grond te verkopen, deze kan juridisch niet gedwongen worden. Ook is het uiteraard mogelijk dat de erfverpachter de grond direct aan de huizenbezitter verkoopt.
 
Het voorstel wordt aankoopbeleid wordt in september in de raad besproken en woensdag a.s. in de commissie BWK.

Artikel in Parool:
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/1003954/2010/08/23/Erfpacht-oplossing-in-Amsterdam.dhtml

Berichtgeving op officiele gemeentesite:
http://www.amsterdam.nl/?ActItmIdt=347657

17 reacties

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

17 Reacties op “College neemt voorstel PvdA fractie particuliere erfpacht over

 1. Saskia Dijkstra

  Beste Michiel,

  Bedankt dat u zich zo actief blijft inzetten voor dit probleem. U bent echt onze redding.

  Wij hebben ondertussen nog steeds onze appartementen in de verkoop staan. Na herhaaldelijk contact op allerlei manieren wil de eigenaar van de grond absoluut NIET meewerken aan het verkopen van de grond aan ons!!! (heel misschien lukt het de gemeente uiteindelijk nog wel)
  Kunt u misschien aangeven met wie wij bij de Gemeente Amsterdam contact kunnen hiervoor kunnen opnemen?

  Het is een goed teken dat de banken wel weer bereid zijn om eventuele toekomstige kopers een hypotheek te verstrekken. Ik hoop alleen dat hier niet te veel voorwaarden aan vast zullen zitten, anders wordt het nog een onmogelijk opgave om de appartementen te verkopen.

  Op het moment ben ik voornamelijk door dit hele gebeuren overspannen geraakt. Ik vraag me af wat er zou gebeuren als ons huis gedwongen verkocht moet worden?

  Ons huis trekt wonder boven wonder nog wel kijkers. Het is ook een prachtig appartement, maar dit grote probleem moet eerst echt zo snel mogelijk opgelost worden, willen wij een kans maken om het te verkopen.

  Nogmaals bedankt. Wij volgen alle berichtgeving met heel veel spanning.

  Gr. Saskia

 2. Vreemd verhaal. Als er bij particulier erfpachters bereidheid zou zijn de grond (bloot eigendom) te verkopen zou er ook geen probleem zijn. Geen enkele bank doet immers moeilijk over de aankoop van de grond. Het probleem is nu juist dat die bereidheid om te verkopen er niet is.

  Uiteraard wil de gemeente zoveel mogelijk grond aankopen die zij nog niet in eigendom heeft. Dat is dan ook geen handreiking naar de erfpachter, maar eerder een strategische zet. Op die manier versterkt de gemeente haar grondpositie in Amsterdam en schakelt zij de concurrentie op de erfpachtmarkt (particuliere erfverpachters) uit. Bovendien kan de gemeente dan gebruik maken van de (niet altijd even redelijke) bepalingen die particulier erfpachters hebben opgelegd. De gemeente neemt de erfpacht immers onder dezelfde voorwaarden over en zal de particulier erfverpachter opvolgen in het afdwingen van deze voorwaarden. De banken financieren erfpacht onder diezelfde voorwaarden dan opeens wel, hetgeen ook een vreemde zaak is.

  Het is niet waarschijnlijk dat een particulier erfverpachter zijn grond wil verkopen. De comfortabele positie waarin hij nu verkeert zal hij niet zo maar opgeven. De gemeente doet dat zelf immers ook niet en verwacht nu kennelijk dat anderen dat wel gaan doen. Als de particulier erfverpachter had willen verkopen had hij dat wel al gedaan en zijn grond niet in erfpacht uitgegeven. De meeste mensen die nu in problemen zitten zullen ook al lang geprobeerd hebben de grond aan te kopen.

  Ervan uitgaande dat geen enkele erfverpachter bereid is zijn grond te verkopen verandert er dus weinig. De banken gaan dan ‘bezien of financiering alsnog mogelijk is…’. Het is nog maar zeer de vraag of er dan alsnog een financiering komt. Harde toezeggingen worden niet gedaan. Ook de mededeling dat dit alleen geldt voor bestaande gevallen is onduidelijk. Het lijkt mij een onprettig gevoel voor een koper dat er bij de aankoop van zijn erfpachtrecht voor dit geval een uitzondering wordt gemaakt. De koper zal neem ik aan ook nadenken over hoe het dan moet als hij in de toekomst zijn recht weer wil verkopen…

  Door deze schijnoplossing doet de NVB het voorkomen alsof zij het beste voor heeft met de huizenbezitters. De NVB wil hiermee kennelijk een mooie sier maken. Zij miskent daarmee echter dat zij zelf de oorzaak van het probleem is, doordat zij zonder enige aankondiging en op onduidelijke gronden plotseling niet meer financiert en daardoor duizenden mensen dupeert. Het handelen van de NVB althans de banken kan wat mij betreft zelfs als onrechtmatig te betitelen zijn. Vervolgens gaat de NVB met de concurrent van de particulier erfpachter (de gemeente) onderhandelen over een oplossing van het zelfgemaakt probleem. Het had de gemeente gesierd om in de onderhandelingen met de NVB met de vuist op tafel te slaan en voor haar gedupeerde burgers op te komen, door ervoor te zorgen dat particulier erfpacht weer gewoon gefinancierd wordt.

  Jeroen Corten

 3. Anoniem

  Beste Michiel,

  Allereerst dank voor de energie die jij hierin gestoken hebt. Het is goed dat er aandacht voor het probleem komt, hoe meer hoe beter…Toch denk ik dat ondanks de geleverde inspanningen het resultaat beperkt is.

  Ik ben het met Jeroen Corten volledig eens. De voorgestelde “oplossing” is niets meer dan een goede bedoeling aan de kant van de gemeente, deze goede bedoeling zal weinig zoden aan de dijk zetten want een grondeigenaar die niet wil verkopen doet dat simpelweg niet, waarom zou hij/zij? En als er al een bereidheid is tot verkoop dan zal de hoofdprijs bedongen worden, immers men is zich bewust van de ontstane situatie en dus zeer sterke onderhandelingspositie. Dus in plaats van dat problemen worden opgelost gebeurt er niets anders dan dat er in het geval van particuliere erfpacht een prijsopdrijvend effect ontstaat, en wie gaat dat betalen? de huiseigenaar? De gemeente?

  Diverse partijen spelen een oneigenlijke rol en duperen consumenten die een hypotheek hebben afgesloten op een woning waarvan toentertijd al bekend was dat sprake was van particuliere erfpacht, dit was voor de banken geen enkel probleem en vragen werden niet gesteld! En nu durft men de stelling aan dat men deze consumenten tegemoet komt!

  De enige voor de hand liggende oplossing: De banken komen terug op het ingenomen standpunt en gaan weer gewoon (bestaande) objecten op particuliere erfpacht financieren. Probleem opgelost.

 4. Saskia Dijkstra

  Beste Michiel,

  Wij zijn heel erg blij dat er aan een oplossing gewerkt wordt voor Particulier Erfpacht.

  Het voorstel ziet er goed uit, maar het is zoals u al aangeeft volledig afhankelijk van de “good-will” van de grondeigenaar.

  Als de grondeigenaar niet wil meewerken blijft het huis zo goed als onverkoopbaar.
  In de oplossing van de banken met al hun voorwaarden die in het voorstel staan, wordt de keuzevrijheid voor de koper van zijn toekomstige hypotheek door de NVB volledig gelimiteerd tot 1 verstrekker. Namelijk de huidige financierder van het object.
  Dit is voor vele toekomstige kopers en zeker de makelaars een absolute “No Go” om een dergelijke woning in overweging te nemen.

  Hiernaast is het zeer onwaarschijnlijk dat deze zeer gelimiteerde financieringsvoorwaarden ooit tot een verkoop zullen leiden; Ik citeer: ” Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan zullen de banken bezien of financiering van woningen op bestaande Particuliere Erfpacht alsnog mogelijk is”.

  Geen enkele zichzelf respecterende makelaar zal met alle negatieve publiciteit rondom dit onderwerp een dergelijk huis uberhaupt nog aanbevelen bij zijn clienten. Omdat de courantheid van dergelijke woningen met bovenstaande financieringsvoorwaarden zo goed als nihil is.

  Wij hebben zelf uiteraard al uitgebreid contact gehad met de grondeigenaar van een van onze appartementen (we hebben er helaas 2) en deze heeft echt nadrukkelijk gezegd dat hij de erfpachtrechten niet wil verkopen en we maken ons zeer grote zorgen dat hij het ook niet aan de Gemeente zou willen verkopen.
  Mocht dit inderdaad niet lukken dan blijven we helaas vastzitten in dezelfde situatie. Een overkoopbare woning!

  We betreuren het dat de Gemeente Amsterdam niet meer middelen heeft gekregen van minister Jan Kees de Jager van Financien, om via een aanpassing of een verandering in de wet de gehele erfpachtvoorwaarden landelijk te standaardiseren, zodat het niet meer uitmaakt of de grond door de Gemeente verpacht wordt of door iemand anders.
  Danwel de Gemeente de mogelijkheid te geven in extreme gevallen, zoals het niet meewerken van de grondeigenaar, de grond te onteigenen.

  Ons inziens zijn wellicht de volgende opties ook een mogelijkheid (in de zeer schrijnende gevallen als de grondeigenaar bijvoorbeeld niet wil meewerken aan het verkopen van de grond):
  1. De Gemeente start namens de Gemeente en alle huizenbezitters met een overkoopbaar huis met Particuliere Erfpacht door de onwillendheid van de grondeigenaar om de grond te verkopen een civiele rechtzaak om grondonteigening af te dwingen om de grond te verkopen danwel de schade te verhalen voor bijvoorbeeld verlies in waarde onderpand, hypothecaire lasten die doorbetaald moeten worden etc.
  2. Minister de Jager zorgt alsnog voor landelijke erfpachtsvoorwaarden waar ook de huidige Particuliere erfverpachters verplicht aan moeten meewerken en waarbij de banken toezeggen hetzelfde beleid te voeren bij het verstrekken van hypothecaire leningen zoals zij dit op dit moment voeren voor Gemeentelijke Erfpacht en andere woningen.
  3. De Gemeente stelt een keurmerk in voor erfpachtsvoorwaarden. En alle banken gaan ermee akkoord om voorwaarden met dit keurmerk hetzelfde te behandelen als Gemeentelijke erfpacht.
  4. De Gemeente geeft Juridische bijstand / subsidie aan een op te richten Stichting voor gedupeerden van Particuliere Erfpacht Amsterdam. Deze stichting bestaat uit leden waarvan de grondeigenaren de grond niet willen verkopen (noch aan de Gemeente, noch aan de woningbezitter). Deze Stichting zou in samenwerking met de Gemeente Amsterdam bijvoorbeeld een collectieve rechtzaak kunnen beginnen voor verplichte onteigening van de grond (zie punt 1.) of alle leden oproepen om de erfpacht niet meer te betalen (het vakbond principe) om zo alsnog de grondeigenaren op hun knieen te krijgen.
  5. De Gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat er overeenstemming wordt bereikt dat bestaande Particuliere Erfpacht hetzelfde wordt behandeld als Gemeentelijke Erfpacht (bijvoorbeeld d.m.v. punt 2 en/of 3), zodat de woningen weer courant worden en (toekomstige) kopers volledige vrijheid hebben in de keuze van hun hypotheek.

  Wij hopen dat u bovenstaande nog in overweging kunt nemen voor uw vergadering met de commissie.

  Met vriendelijke groet,
  Saskia Dijkstra

 5. D. Wegener

  Beste Michiel,
  mijn buren en ik hebben pas heel recentelijk het dramatische nieuws ontvangen dat de apartementen in onze VVE feitelijk onverkoopbaar zijn. Ik kan me goed verplaatsen in Saskia’s zorgen en begrijp dat dit iemand echt ziek kan maken. Veel andere eigenaren in dezelfde situatie zullen een enorme psychische belasting moeten dragen totdat hier meer duidelijkheid komt.
  Ik vind ook dat de huidige ‘oplossing’ nog geen echte is want alle risicos blijven risicos steeds bij de geduperden hangen. Want zo voel ik mij iig: gedupeerd, daar ben ik het met bovengenoemde argumenten helemaal eens. Ik begrijp niet dat banken zo makkelijk eenzijdig hun termen mogen wijzigen en het probleem op particulieren afschuiven.

  Ik verzoek u dus ook om verder te onderhandelen met NVB en gemeente. Zulke halve oplossingen kweken niet bepaald vertrouwen tegenover huidig en toekomstig beleid.

  Met vriendelijke groet,
  D. Wegener

 6. Saskia Dijkstra

  Beste D. Wegener en alle anderen die dit lezen,

  Dank je wel voor je inlevingsvermogen. Wij zitten er momenteel heel erg mee. Alles staat bij ons momenteel op losse schroeven (baan, financien, woonsituatie) Wij zitten er echt helemaal doorheen.

  Als deze oneerlijke, verschrikkelijke situatie zich niet zou voordoen en onze woningen gewoon verkocht konden worden, dan hadden we het grootste deel van onze zorgen in iedergeval nog in onze eigen hand, maar nu worden wij (en alle andere gedupeerden die nietsvermoedend een woning hebben gekocht met Particuliere Erfpacht) van de een op de andere dag gewoon buiten spel gezet en enorm psychisch belast.
  Het is ook zo’n oneerlijke situatie!

  De banken en Gemeente willen af van Particuliere Erfpacht en bij nader inzien had het ook NOOIT toegestaan mogen worden!
  Maar het feit blijft dat het tot 01-01-2010 gewoon zonder waarschuwingen en moeilijkheden WEL is toegestaan en gefinancierd is! en dat er nu duizenden woningen zijn uitgegeven met Particuliere Erfpacht. Voor al deze woningen en vooral de gedupeerden moet er z.s.m. een oplossing komen!!!

  Gelukkig zijn de Politiek, de NVB en de Gemeente / Overheid het er mee eens dat er voor de huidige gedupeerden een oplossing moet komen.

  Momenteel is de oplossing voornamelijk gericht op de good-will van de grondeigenaar om de grond te verkopen: Hetzij aan de eigenaar van de woning, hetzij aan de Gemeente.
  Mocht de grondeigenaar de grond niet willen verkopen dan willen de banken wel “bezien” of zij dan eventueel nog wel een financiering willen verstrekken. Uiteraard onder vele voorwaarden….

  Met alle negatieve publiciteit en deze strenge voorwaarden en de blijvende onzekerheid over uberhaupt financieringsmogelijkheden bij de banken blijven de huizen ONVERKOOPBAAR!

  Dit weten vastgoedondernemers etc. ondertussen ook, want zelfs zij geven hun woningen die zij eerst nog met Particuliere Erfpacht wilden verkopen nu ook uit in volle eigendom!

  Wij zitten natuurlijk ook heel erg na te denken hoe dit dan nog meer op te lossen is. In mijn eerdere mail had ik al een aantal mogelijkheden opgeschreven, maar vele hebben wetswijzigigen etc. nodig en meestal worden het dan meerjarenplannen wat voor velen (o.a. voor onszelf) niet haalbaar is.

  Na weer een hoop brainstormen kwamen we tot hetvolgende:
  – De Gemeente heeft aangegeven dat zij bereid zijn om de grond over te kopen van de grond-eigenaar en deze dan weer in Gemeentelijke Erfpacht uit te geven.
  > Een prima initiatief, maar wel volledig afhankelijk van de welwillendheid van de grond-eigenaar. (onze grond-eigenaar heeft bijvoorbeeld al meerdere keren aangegeven hier absoluut niet aan te willen meewerken…)

  – Om toch de gedupeerden hiernaast nog meer te helpen zou een hele goede mogelijkheid zijn dat de Gemeente (als de grond-eigenaar echt niet wil meewerken) i.p.v. de GROND de WONING dan OPKOOPT!

  – Hier zijn de huidige gedupeerden echt mee geholpen!

  – De Gemeente zou de opgekochte woningen dan bijvoorbeeld weer (eventueel via de woningbouworganisaties) kunnen verhuren, om zo het geinvesteerde geld weer terug te krijgen.
  De woning-nood (zeker huurwoningen) in Amsterdam is altijd hoog. Dus worden er meerdere “vliegen” in een klap geslagen!

  > De gedupeerden van Particuliere Erfpacht kunnen weer verder met hun leven.
  > De woningmarkt trekt weer meer aan, omdat de gedupeerden door de verkoop van hun huidige woning(en) weer een nieuwe / andere woningen kunnen gaan kopen.
  > Particuliere erfpacht komt niet meer voor bij koop-woningen. Geen (nieuwe) gedupeerden meer!
  > Het aantal huurwonigen in Amsterdam neemt sterk toe, wat de nood hierin weer aanzienlijk verminderd.
  > Er is geen wets-wijziging voor nodig.

  – Eventueel kan de Gemeente / Overheid hierna nog in alle rust aan bijvoorbeeld een wetswijzing werken om de grond-eigenaren later alsnog te verplichten om de grond te verkopen of iets dergelijks.

  Maar op deze manier is het schrijnende probleem van de huidige gedupeerden in iedergeval echt opgelost.

  @ Michiel Mulder: zou u deze oplossing bespreekbaar kunnen maken bij de Gemeente?

  Alvast bedankt.

  Mvg, Saskia Dijkstra

 7. F.meulenbroek

  Ik heb er moeite mee dat er veel over amsterdam wordt gezegd.Daar buiten speeld zich natuurlijk ook veel af.Ik denk dat we toch meer in meervoud moeten praten. Dit is een landelijk probleem in noord,oost, zuid en west van nedeland.De macht van de verpachte is groot en contract is contract wordt door mijn erfverpachte gezegt.Ik denk dat de oplossing alleen bij de banken ligt ,omdat niet elke gemeente hier aan mee zal werken.Ik wens ieder sterkte toe dat hebben wij allemaal nodig. met vriendelijke groed F.M.Enchede

 8. F.meulenbroek

  Ik vind dat er teveel alleen over amsterdam wordt gesproken.Dit is een landelijk probleem,noord.oost,zuid en west van nedeland. De banken moeten met een oplossing komen want niet elke gemeente zal of wil hier aan meewerken.Mijn erfverpachte zegt contract is contract zoek het maar uit.Praten in meervoud lijkt mij dus gepast voor dit ondewerp.Ik wens ieder veel sterkte toe met dit grote probleem en hoop met jullie dat we er uit komen. MVG,freddie meulenbroek,Enschede.

 9. D. Wegener

  Beste Saskia & anderen,
  dit leverd voor ons alle frustrerende situaties op; voor de eene urgenter dan voor de andere.
  Ik denk dat het probleem niet met het opkopen van woningen opgelost zou moeten worden; het probleem zit in de erfpacht/ financiering, niet in de apartementen en huizen. In uitzonderlijke noodgevallen zou het opkopen door de gemeente een uitweg kunnen bieden, maar ik ben voor een grondige oplossing die het probleem bij de oorzaak aanpakt. Daarnaast ben ik van mening dat wij als eigenaren onze huizen niet gekocht hebben om aan bij de verkoop alleen met een partij te kunnen onderhandelen (wat dus neer komt op niet te kunnen onderhandelen).
  Ik snap niet hoe de banken eenzijdig dit soort maatregelen mogen nemen zonder enige verantwoording over de consequenties af te moeten leggen?!
  Als dit bij een groter aantal woningen zou spelen waren er lang al grote publieke discussies geweest in pers & TV en hadden de banken dit nooit kunnen maken zonder dat er een degelijke regeling wordt getroffen.
  Daarom moeten wij Michiel urgent aanmoedigen om door te gaan met de onderhandelingen voor een fatsoenelijke oplossing.
  Wie weet of er zich al andere geduperden georganiseerd hebben?
  Over hoeveel mensen hebben we het landelijk?

  D. Wegener

 10. André

  Beste D. Wegener, Saskia en anderen,

  Ik ben heel erg benieuwd naar het voorstel van D. Wegenen voor een “grondige oplossing die het probleem bij de oorzaak aanpakt”.

  Mijn huis staat ook al enige tijd te koop en de grondeigenaar heeft aangegeven de grond niet te willen verkopen.

  Dit betekent dat oplossing 1: “De huiseigenaar of de gemeente neemt de grond over” niet gaat werken.

  Oplossing 2: “Mijn huidige bank verstrekt alsnog een lening” werkt ook niet want niemand is bereid om onder deze omstandigheden mijn woning nog te kopen.

  In mijn geval is de oplossing die Saskia aandraagt “de Gemeente koopt de woningen op in samenwerking met één of meerdere woningcorporaties” op dit moment de enige concrete oplossing die ook echt werkt.

  Het potentiële financiële verlies dat kan ontstaan doordat er slechts met 1 partij kan worden “onderhandeld” neem ik graag op de koop toe als ik daardoor mijn huis wel kan verkopen!

  Simpelweg omdat de gemeente/overheid niet zonder verregaande wetswijzigingen de grondeigenaren kan dwingen de grond te verkopen dan wel de banken/hypotheekverstrekkers kan dwingen om hun acceptatie beleid aan te passen.

  Met vriendelijke groet,

  André

 11. Beste allemaal,

  Met alle beste bedoelingen van Michiel Mulder en anderen, het nu voorliggende voorstel is een wassen neus, om redenen die jullie zelf al hebben aangegeven. Nieuwe informatie:

  1 Gemeenteraadslid Van der Ree komt met een tegenvoorstel voor 29-9.
  In de kern komt dat neer op het instellen van onafhankelijke toezicht bij zowel gemeentelijke als particuliere erfpacht. Zie zijn persbericht 3-9.
  2 De Minister heeft op 21-6 de Tweede Kamer geschreven over particuliere erfpacht. Hij geeft aan zich verantwoordelijk te voelen voor ons probleem. Hij volgt ontwikkelingen op de voet. Verwachting is dat de Kamer op korte termijn de Minister ondervraagt. Ook hier zal “toezicht” een kernwoord zijn.
  3 Onze VVE gaat de NVB vragen het toezichtverhaal te ondersteunen, ook al omdat juist dit tegemoet kan komen aan hun bezwaren en omdat de huiseigenaar van die oplossing niet de dupe wordt.
  4 Onze VVE verzoekt de NVB en de gemeente daarnaast aangifte te doen van bedenkelijke feiten van erfverpachters. Van een gemeentelijke overheid en van banken mag je verwachten dat zij kennis van bedenkelijke of criminele feiten niet voor zich houden. Criminaliteit bestraf je en beloon je niet.
  5 Toezicht (en aangifte) komen tegemoet aan bezwaren van de banken. Is relatief snel te regelen, landelijk te regelen en schaadt de huiseigenaar (die part noch deel heeft aan het conflict tussen banken en erfverpachters) niet. Het voorkomt dat duizenden mensen met de handen op de rug gebonden in onderhandelingen moeten met veelal onwillige erfverpachters.

  Wij hopen dat – nu duidelijk is dat het landelijke probleem veel groter is dan gedacht en nu blijkt dat de geschetste oplossing niet werkt – Michiel Mulder zal aandringen op intrekken van het huidige voorstel en in samenwerking met Van der Ree bij de minister gaat aandringen op het regelen van dit voorstel (in zijn weblog vind ik aanknopingspunten voor dit toezichtverhaal).

 12. Marijn

  Beste allemaal,

  Allereerst: Michiel dank voor je inspanningen. Eindelijk heb ik een “forum” gevonden waarop ik meerdere getroffenen tref. Ik volg de ontwikkelingen op de voet. Zelf woon ik in de Indische Buurt in Amsterdam en daar zijn velen gedupeerd door de ontwikkelaars van de woningen aldaar.

  De aangedragen oplossingen die resulteren uit het overleg van NVB en de Gemeente zijn allemaal afhankelijk van de welwillendheid van de grondeigenaar. Bij de uitvoering van de aangedragen oplossingen rijst nog een probleem: de bank.

  Als men probeert de grond te kopen en dat zou mogelijk zijn dan moet men in de meeste gevallen zijn hypotheek verhogen. En na contact met mijn bank bleek dat niet mogelijk. Mede vanwege de staat van het onderpand (dwz de particuliere erfpacht!?!?) Het appartement wordt simpelweg niet meer waard door de aankoop van de grond dus er wordt niet meer op gefinancierd. Oplossing 1 uit het overleg is daarmee dus al van de baan. Is het niet door de houding van de grondeigenaar dan is het wel door de volledig inflexibele houding van de bank.

  De grondeigenaren zijn in de meeste gevallen wel bereid aan de Gemeente te verkopen maar tegen 6x de hoofdprijs. En dat gaat de Gemeente niet betalen want zij bieden marktconform.

  Wat mij bij de houding van de vererfpachter steekt is dat de vererfpachters het “eigendomsrecht” op de grond hebben geschapen vanuit het niets. Het heeft ze waarschijnlijk alleen 1000 euro aan notariskosten gekost die toch al gemaakt werden om de appartementen te splisten voor de verkoop. De grond hebben ze nooit afzonderlijk verworven of betaald maar behoorde tot het volledige pand. Wij hebben die grond (en het opstal) betaald met de aankoop van onze appartementen vervolgens is die grond afgesplits door een slimme notaris en daar was een eeuwige melkkoe!

  Erfpacht is volgens mij ooit ontstaan om mindervermogenden toch een huis te kunnen laten kopen en de grond te laten huren. Wij betalen én de hoofdprijs voor een appartement in Amsterdam én de hoofdprijs voor de erfpacht bij een particulier. NIet echt de bedoeling denk ik. Overigens: de WOZ waarde van onze woningen zou volgens mij nu nihil moeten zijn toch??

  Ik zie nog een andere oplossing namelijk het stappenplan volgen en een rechtzaak starten. Dus eerst je vererfpachter (schriftelijk) vragen de grond aan je te verkopen. Als hij weigert schrijf je de gemeente aan. Zij benaderen dan de vererfpachter. Als de vererfpachter niet tot een akkoord komt met de gemeente omdat hij veel te veel geld wil hebben voor zijn recht rest er denk ik een rechtzaak uit onrechtmatige daad door mij aangespannen tegen de eigenaar avn de grond. Zijn weigering op marktconforme condities te verkopen en het “verlies” dat hij daardoor eventueel zou lijden is niet in verhouding tot de schade die bij de (in ons geval 4) eigenaren van de appartementen ontstaat. Ik denk dat hier wel een goede zaak in zit. De uitkomst zou iig een presedent scheppen voor alle gevallen van part. erfpacht.

  Hierbij lijkt het mij ideaal als de gedupeerde gezamenljik optrekken. Is er een dergelijke Stichting gedupeerden? Zo nee, ik ben graag bereid samen te komen met anderen om dit initiatief handen en voeten te geven. Het kan simpelweg niet zo zijn dat we allemaal met een onverkoopbaar huis zitten en dat we slechts twee opties hebben: a) in het appartement wonen tot we sterven of b) onszelf failliet laten verklaren (zodat de bank met een onverkoopbaar appartement zit).

  Ik hoor graag jullie reacties en of ik me kan aansluiten bij een Stichting dan wel of er animo is een dergelijke Stichting op te richten.

  Beste groet,

  Marijn

 13. André

  Hoi Marijn,

  Volgens mij bestaat een dergelijke stichting nog niet.
  Mijn vriendin en ik hebben absoluut interesse om ons bij een dergelijke stichting aan te sluiten. Dus van onze kant is hiervoor absoluut animo!

  We zijn te bereiken via “particuliere.erfpacht@gmail.com”. (Ja we hebben er maar een speciaal e-mailadres voor aangemaakt…)

  Met vriendelijke groet,

  André

 14. F.meulenbroek

  Jazeker moet er een dergelijke stichting komen,ik doe mee als er een komt.Wel wil ik ieder er op wijzen dat het een landelijke stichting moet zijn.Ik denk dat als wij niks doen er ook niets zal gebeuren.De banken moeten hier mee niet weg komen wand zij hebben deze vorm van hypotheek ook verstrekt. met vriendelijke groet freddie.

 15. Gisteren heb ik met en namens enkele gedupeerden bij de NVB om de tafel gezeten. In dat gesprek zijn mogelijke oplossingen aan de orde gekomen voor de gevallen waarin het plan van de gemeente Amsterdam niet zou werken. Met name acute probleemgevallen (ook buiten Amsterdam) kunnen daar baat bij hebben. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen (corten@cortendegeer.nl).

  De NVB heeft ook aangegeven bereid te zijn mee te denken over een meer duurzame oplossing voor dit probleem op nationaal niveau. Gedacht zou kunnen worden aan overheidstoezicht, een keurmerk voor erfpacht, wetwijzigingen of uniforme erfpachtvoorwaarden. Ook in de landelijke politiek zijn er diverse geluiden waar te nemen voor dit soort maatregelen. Over de wijze waarop dit zou moeten verschillen de visies nog, maar in ieder geval is er bereidheid om mee te denken over een oplossing.

  Verder ben ik aan het inventariseren of er voldoende animo is voor het oprichten van een belangenorganisatie, waarmee de krachten gebundeld kunnen worden. Ik heb een lijst aangelegd met de gegevens van geïnteresseerden. Als u interesse heeft of op de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen kunt u zich vrijblijvend bij mij aanmelden.

  Met vriendelijke groet
  Jeroen Corten
  Corten De Geer Advocaten

 16. apostolis

  Wat mij betreft steken we de koppen bij elkaar: Wanneer er met z’n allen weigeren tot betaling over te gaan aan de bank zal deze de woning vorderen en gedwongen moeten verkopen. Gemiddeld maak je op een huis dan 33.000 euro verlies. Dit is absoluut geen pretje maar wel een stuk beter dan met een hypotheekschuld van honderdduizenden euro’s zitten. Nu leggen we het probleem bij de bank neer.

  Dit is een methode waarmee wisselgeld/onderhandelingsmacht gecreerd wordt.

  Wat zou dit coor de banken in cijfers betekenen als we rekenen met een gemiddelde huizenprijs?

  120.000 woningen/panden/kerken enz in NL
  Gemiddelde hypotheekprijs: 250.000 euro

  120.000 X 250.000 euro = euro 30.000.000.000 (30 miljard euro).

  Dit wordt over diverse banken verstrekt maar geloof me als ik zeg dat er flink wat druk op de ketel komt als enkele tienduizenden tegelijk bij 1 bank kenbaar maken de hypotheek niet meer te betalen. Eventueel ook nog de rekeningen opzeggen en naar een bank gaan die wel verstrekt.

  Stap 1: belangenorganisatie oprichten.

 17. Edwin

  Beste Apostolis,

  Op dit moment zijn we ons onder leiding van Piert van Buren & Jan Beer aan het groeperen en zal er op zeer korte termijn een stichting opgericht worden.

  Piet & Jan sturen op dit moment de weekberichten uit (zie hieronder een voorbeeld) en coördineren de media aanpak, overleg met NVM + VEH, gedupeeren, etc. Zodra de belangen stichting een feit is zal er uiteraard een website komen me alle laatste informatie, weekberichten, registratieformulieren, en nog veel meer.

  Als je tot die tijd op de hoogte gehouden wil worden of mee wil denken aan oplossingsrichtingen. Neem dan even contact op met Jan Beer .

  Weekbericht

  Weekbericht 11-07

  1. Publiciteit
  • Uitzending over erfpacht bij Een Vandaag op 15 februari, met hulp van een aantal gedupeerden. Helaas zijn Jan en ik “eruit gevallen”…..Attentie voor de site van Een Vandaag met de rectificatie over het grotere aantal mogelijk gedupeerden.
  • Artikel in Volkskrant op 15 februari.
  • Mogelijk interview met de Telegraaf deze week.
  • Congres van Eigen Huis op 15 februari voor hypotheekverstrekkers: speciale aandacht daarbij voor onze problemen.
  • Eigen Huis heeft vandaag een brief gestuurd aan de Jager, aan Donner en aan de kamerleden van hun vaste Kamercommissies (bijlagen toegevoegd).

  2. Steun voor onze “beweging:
  • Aangemeld zijn nu…….gedupeerden. Het aantal groeit snel.
  • Makelaars komen deze week waarschijnlijk met een persbericht.
  • VVD wil opnieuw kamervragen stellen. Men denkt aan beschermingsmaatregelen voor erfpachters, bijvoorbeeld naar analogie van de huurbescherming. Dat zou een deel van de bezwaren van de banken tackelen en ons beschermen tegen idiote verhogingen van canonbedragen.

  3. Probleem particuliere erfpacht véél groter dan aangenomen.
  • Kadaster heeft vandaag nieuwe gegevens verstrekt. Men was vergeten de rechtspersonen mee te tellen die óók particulier erfverpachter zijn (denk aan woningbouwcorporaties, universiteiten, Stichtingen, kerken etc etc). Bij de bekende aantallen, moeten we mogelijk 83.000 percelen tellen. En elk perceel kan weer meer panden bevatten…..
  • Volslagen onduidelijk is of banken in al die gevallen ook hypotheek weigeren. Het heeft er de schijn van, maar banken mogen hier nader informatie over geven . De banken hebben dus een groot deel van de markt daadwerkelijk ontwricht.
  • De Minister heeft op 4-10-2010 kamerlid De Boer antwoorden gegeven op vragen. Eén van die vragen betrof de vraag naar “aantallen”. De informatie van de Minister lijkt dus niet juist te zijn. We hebben kamerlid De Boer deze informatie verstrekt. Alle aanleiding voor de Minister om te rectificeren en nu echt “in de benen te komen”.
  • Een Vandaag heeft dus rectificatie op aantallen geplaatst.. http://www.eenvandaag.nl

  4. Hoe nu verder?
  Deze week hebben we met een aantal andere gedupeerden wat grove lijnen geschetst voor de nabije toekomst. Eigen Huis en VVE hebben afgesproken om naast elkaar en in overleg met elkaar actie te blijven voeren. Te denken valt aan:
  • Verdere publiciteit op tv, radio en kranten.
  • Gebruik sociale media, zoals Facebook, Twitter en mogelijk You Tube.
  • Juridische acties, al of niet met “proefproces”.
  • Beïnvloeding relevante spelers, zoals Kamerleden.
  • Opzetten juridisch vehikel voor onze “Vereniging”, zodat we ook echt aanspreekpunt worden.
  • Heropenen overleg met banken of juist niet?
  Op de verdere plannen komen we zeker weer terug.
  Het leek ons goed jullie – een dag na de uitzending – een actuele stand van zaken door te geven. We vragen jullie deze informatie zoveel als mogelijk aan lotgenoten door te geven.
  Prangende vragen/ suggesties kun je bij ons kwijt. Vanwege het drukke werk, willen we jullie vragen dit nog even te beperken tot echt prangende zaken.

  Hartelijke groet

  Jan Beer en Piet van Buuren”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s