Maandelijks archief: juni 2010

Politieke wijsheden van neurowetenschappers en filosofen

Twee artikelen uit de Groene Amsterdammer zijn eigenlijk verplichte kosten voor ieder die graag de links-progressieve politiek een handje wil helpen in dit land.

Zij dateren van 3 juni, dus nog voor de verkiezingen. 1 artikel analyseert de kiezer vanuit neurologisch perspectief. De ander vanuit filosofische invalshoek.
 
Angst zit in ons lymbisch systeem, onze primaire reflexen in de oude hersengebieden die we van de reptielen hebben geërfd. Die is heel makkelijk te activeren en aan te spreken. Een enkele oneliner volstaat om deze angst te activeren. Voorbeeld: ‘Stel u voor, u wordt 10 juni wakker in een wereld waar de PvdA aan de macht is, zonder hypotheekrenteaftrek!’
 
Zo kan het gebeuren dat Mark Rutte, hoewel bebrild en met door zijn moeder gestreken overhemden, slechts enkele snedige binnenkomers en uitsmijters prime time nodig heeft om de verkiezingen te winnen.
 
Links heeft het altijd moeilijker, omdat links/progressief/sociaal de ingewikkelde hersengebieden aanspreken: sociaal, binden, enz. Die zitten in onze prefrontale cortex, het nieuwste hersengedeelte. De werking ervan is complexer dan het meer instinctieve gedrag dat het lymbisch systeem activeert.
 
Reeds vóor de Obama-campagne is deze analyse opgetekend door een neurowetenschapper in een analyse waarom heel de tijd toch die rechtse presidenten winnen en niet de linkse, met uitzondering van (Bill). Obama heeft ervan geleerd. Waar Hillary Clinton haar interne campagne begon opsommingen van redelijke en verstandige standpunten, kwam Obama met verhalen die op effectieve wijze de juiste emoties aanspraken: niet die van de angst, maar van de solidariteit (in de neocortex dus). Hillary verweet hem teveel mooie praatjes op te hangen. ‘Don’t tell me words don’t matter’, antwoordde Obama.
 
Les: van een linkse leider moet altijd meer gevraagd worden dan van een rechtse leider. Een linkse leider kan alleen maar winnen als-ie echt heel goed is.
Dat is de tragiek van links.
 
Het ander artikel behandelde het filosofische perspectief. Linkse politici plaatsen zich in de traditie van Plato, die onderscheid maakt tussen de werkelijke waarheid en de schijnbare waarheid. Eerst moet men de grot uit, waar men slechts schaduwen ziet van de echte werkelijkheid, de wereld van de ideeën. Of zoals Plato in Symposion schrijft over de ladder van liefde (altijd verkeerd geïnterpreteerd, die ‘Platonische’ liefde) die je moet opklimmen. Linkse mensen willen graag eerst de echte waarheid laten zien (en zijn daar dus even mee bezig met vele zappers tot gevolg). Rechtse mensen steken hun tijd liever in het presenteren van de voor hen gunstige waarheid, aldus het artikel, omdat zij in de traditie staan van Hobbes en Nietzsche. Hierdoor kan Rutte zich als oplossing presenteren voor een probleem dat evident juist door zíjn rechtse ideologie is ontstaan (‘De economie kan wel wat VVD gebruiken’). De wijze waarop Geert Wilders dit doet behoeft naar ik aanneem geen nadere toelichting.

Afgelopen nummer van Groene Amsterdammer begint met een ingezonden stuk van een, ongetwijfeld links-progressieve dame, die schande spreekt van de analyse zoals uiteengezet in de twee artikelen van 3 juni. We gaan toch niet meedoen met die mediasoundbites? Dat is toch immoreel?

…wordt vervolgd…

Advertenties

3 reacties

Opgeslagen onder Politiek

Alles voor de wetenschap!

Geestig.

Met enige regelmaat wordt ik benaderd door studenten die onderzoek doen naar de rol van sociale media en nieuwe media in het algemeen in de politiek. Deze kan zich zich blijkbaar in warme belangstelling verheugen van wetenschap. Als collega onderzoeker (zij het voor de economische toegepaste domein) kan ik hen natuurlijk niet in de kou laten staan.

Nu werd ik benaderd door Tim die het mij wel erg gemakkelijke maakte, des te moeilijker voor u, lezer van dit weblog. Zijn onderzoeksvraag is namelijk aan u gericht! Het gaat om de vraag  wat u eigenlijk in vredesnaam komt doen op dit weblog. En nog reageren ook!

Zie onderstaand het bericht van Tim en linkje naar een vragenlijst. Het duurt slechts 10 minuten (aldus Tim – host van dit weblog stelt zich niet aansprakelijkheid voor eventuele misverstanden)

Bericht van Tim:

Dingen veranderen, meer en meer politici hyven, twitteren, bloggen en
facebooken. In de aanloop naar de afgelopen verkiezingen werden zelfs
debatten via enkele van deze nieuwe kanalen georganiseerd. De
politieke wetenschap kan hierin niet achterblijven. Voor de
Universiteit van Amsterdam doet Tim Jansen daarom onderzoek naar wie,
om welke redenen reageren op weblogs van politici. Aangezien jullie
actief zijn op dit weblog en hier ook regelmatig op reageren, kan hij
jullie hulp hierbij heel goed gebruiken. Jullie zouden hem en de
wetenschap een enorme dienst bewijzen door 10 minuten van je tijd te
besteden aan het invullen van de volgende vragenlijst:
http://www2.fmg.uva.nl/comlab/surveys/onderzoekblogs.html. Deelname is
uiteraard volledig anoniem.

Bedankt!

groeten Tim

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Flippen over Weespertrekvaart

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Het land van Job

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Schriftelijke vragen ongelijke behandeling kopers en huurders

In het Parool van 5 juni wordt een bewoonster geinterviewd van het appartementencomplex Masira aan de Loosduinenstraat. Volgens de geinterviewder mogen kopers wel gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte als het fietsenhok, de garage en de binnentuin, maar huurders niet, terwijl dit hun van tevoren wel is voorgespiegeld toen zij besloten in het nieuwbouwblok te gaan huren. Zij werden zelfs gevraagd mee te denken met de inrichting van de binnentuin, zo vertelt de bewoonster. Het artikel meldt verder dat er wel servicekosten verschuldigd zijn voor het gebruik van de maatschappelijke ruimten.

Gezien bovenstaande hebben ondergetekenden de eer het college van B&W de volgende schriftelijke vragen te stellen

Klopt het dat huurders niet gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke ruimtes als fietsenhok, garage en binnentuin en kopers wel?

Klopt het dat er pas op 4 mei naar de bewoners is gecommuniceerd dat geen gebruik zou mogen worden gemaakt van de gemeenschappelijke ruimten en dat tot die tijd de suggestie is gewekt dat die er wel bijhoorden, door bewoners te vragen mee te denken over inrichting van de binnentuin?

Klopt het dat er wel servicekosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten?

Indien ja op vraag 1, wat is de reden dat kopers wel van de gemeenschappelijke ruimtes gebruik kunnen maken en huurders niet?

Is het college bekend met meer situaties als deze in recent opgeleverde of geplande woningbouwontwikkelingen?

Is het college bereid de kwestie te bespreken met verantwoordelijke woniningcorporaties Far West en De Key teneinde tot een gelijke behandeling van huurders en kopers te komen in het complex aan de Loosduinenstraat?

Hans Weevers
Michiel Mulder

Hier vind je het Paroolartikel

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek