Maandelijks archief: april 2010

Particulier erfpacht – een update

Beste mensen met een woning op partriculier erfpacht,

Dank voor alle mails en reacties op deze site en terecht vraagt u hoe het er nu mee staat.

Als bekend heb ik een voorstel ingediend in de gemeenteraad én wil ik een gesprek organiseren met de banken. Het eerste beoogt dat de grond in plaats van in particuliere erfpacht uitgegeven, in gemeentelijke erfpacht wordt uitgegeven. De banken verstrekken dan nog wél een hypotheek. Het tweede beoogt de banken tot het inzicht te krijgen hun policy bij te stellen, zodat voor woningen op particuliere erfpacht gewoon een hypotheek verstrekt wordt.

Mijn voorstel met betrekking tot grondaankoop door de gemeente wacht op de vorming van een nieuw gemeentebestuur in Amsterdam. Het demissionaire college van B&W wil alleen de lopende zaken afhandelen. De ambtenaren van de gemeente zijn wel reeds bezig een ‘bestuurlijke reactie’ op te stellen: deze is nodig voor een raadsbehandeling. Zodra een nieuwe college van B&W is gevormd, kunnen we dus over gaan tot raadsbehandeling van mijn voorstel.

De organisatie van het gesprek met de banken dat ik zelf ter hand wilde nemen verliep niet gunstig. Daarom heb ik de hulp ingeroepen van wethouder Van Poelgeest (woningbouw & grondzaken). Hij is nu, met zijn mensen, bezig met een gesprek in de ambtswoning van de burgermeester, een zgn. ‘ambtswoninggesprek’. De gegevens van gedupeerden die mij benaderd hebben zal ik overdragen aan degene die dat organiseerd.

Tot zover!

Met vriendelijke groet,

Michiel.

Advertenties

33 reacties

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

Goya

Er is een grote miereneter geboren in Artis. Nou ja, groot…

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk