Maandelijks archief: februari 2010

Gemeentelijke aankoop grond met particulire erfpacht

Vandaag schreef Parool over ons voorstel om huiseigenaren die hun huis niet verkocht krijgen omdat de grond in particuliere erfpacht is uitgegeven uit de brand te helpen. Zie hier.

Dit is het hele initiatiefvoorstel:

Initiatiefvoorstel gemeentelijke aankoop grond met particuliere erfpacht.

Gemeentelijke erfpacht en particuliere erfpacht

De gemeente Amsterdam bezit het grootste gedeelte van de grond van woningen in Amsterdam. Dit komt omdat de gemeente sinds eind 19e eeuw grond in erfpacht uitgeeft. De gemeente blijft eigenaar van de grond. Degene die het onroerend goed op de grond bezit betaald de gemeente een jaarlijkse erfpacht canon. Hiermee komt de waardestijging van de grond ten goede aan de gehele gemeenschap: eens in de zoveel tijd wordt de erfpacht canon verhoogd op basis van de nieuwe marktsituatie. Erfpacht heet erfpacht omdat het contract bij overlijden over gaat op de erven en zich hiermee dus onderscheid van normale ‘pacht’ van grond.

Niet alle grond is door de gemeente gegeven uitgegeven in erfpacht. Particulier grondbezit komt ook voor. Sommige particuliere grondeigenaars hebben de grond, net als de gemeente doet, uitgegeven in erfpacht. Feitelijk is dit dezelfde constructie als wanneer de gemeente de grond uitgeeft in erfpacht: de eigenaar van het onroerend goed óp de grond betaalt een jaarlijkse canon aan de grondeigenaar (in dit geval een particulier) als erfpacht op de grond. Ook dit contract gaat bij overlijden over op de erven. Volgens schattingen van makelaars gaat het om maximaal 10% van het aantal woningtransacties in de koopsector waarop een particuliere erfpacht rust, waarschijnlijk gaat het om veel minder transacties.

Geen hypotheek meer voor particuliere erfpacht

Per 1 januari geven banken geen hypotheek meer als de grond in particulier erfpacht is uitgegeven. Dit is een geweldig probleem voor de eigenaren van de koopwoningen: hun huizen zijn ineens onverkoopbaar geworden![1] De potentiële koper krijgt namelijk geen hypotheek. De huiseigenaar blijft met zijn woning zitten. Wellicht had men al een woning gekocht en werd men ineens geconfronteerd met dit probleem. In dat geval is de financiële strop enorm.

De eigenaar zit feitelijk onwrikbaar vast aan zijn woning. De doorstroming stokt, starters krijgen geen kans op de woningmarkt. De eigenaar kan zich niet meer aanpassen aan gewijzigde gezins- of werkomstandigheden.

Kortom: een persoonlijk drama en buitengewoon slecht voor de werking van de woningmarkt.

Oplossing

De beste oplossing is natuurlijk als de banken hun beleid aanpassen. Het is ongehoord dat de banken, juist ook nu de woningmarkt al genoeg problemen heeft vanwege de recessie, deze verergeren.

Echter, tot die tijd is het onverantwoord stil te zitten, vindt de PvdA-fractie. Daarom stellen wij voor dat de gemeente in actie komt.

De gemeente Amsterdam moet in een dergelijke situatie dat de woningeigenaar de woning wil verkopen, de grond kopen van de particuliere eigenaar. Vervolgens geeft de gemeente de grond weer in erfpacht uit.

Door deze oplossing kan de eigenaar van de koopwoning zijn woning gewoon verkopen. Voor de gemeente kan de koop budgettair neutraal verlopen: de gekochte grond verschijnt onder de activa op de gemeentelijke balans, en in de gemeentebegroting verschijnt elk jaar aan de inkomstenkant de erfpachtcanon.

 

Gevraagd besluit:

 

  • Het college te verzoeken de grond aan te kopen die in particulier erfpacht is uitgegeven behorende bij een koopwoning die de eigenaar wil verkopen, maar waarvan de koper geen hypotheek verstrekt krijgt vanwege de gevestigde particuliere erfpacht.

 

Wij verzoeken het college zo spoedig mogelijk met een bestuurlijke reactie te komen en dit initiatiefvoorstel te agenderen in de raad.

Namens de PvdA-fractie,

Michiel Mulder


[1] Het Parool van 23 februari bericht hierover. Daarnaast is de PvdA-fractie benaderd door particulieren met dit probleem.

Advertenties

17 reacties

Opgeslagen onder Particuliere erfpacht, Politiek

Videoverslag ontbijtgesprek ondernemers en (vrml…) staatssecretaris Heemskerk

We bespraken onder andere dit plan maar nog veel meer oa de problemen die ondernemers hebben om goeie werknemers te vinden was getroffen door hun energie om de stad verder te brengen, later meer, komt zeker een vervolg!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

PvdA TV over armoede en onderwijs

PvdA TV met Ivar Manuel (D66) en Emre Unver (PvdA) over armoede en onderwijs:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

November

Het regent en het is november
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is alengs geen onderscheid
Meer tussen dove erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan de tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.

– J.C. Bloem

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Meetup!

Marc den Hertog en Michiel Mulder organiseren a.s. maandag 22 februari een meetup in de Pijp, café Kingfisher, Ferdinand Bolstraat 24 van 17.30u tot 19.30u. Marc den Hertog is fractievoorzitter voor de PvdA in stadsdeel Oud-Zuid en kandidaat voor het nieuwe stadsdeel Zuid. Michiel Mulder is gemeenteraadslid en verkiesbaar voor de centrale stad.

We willen graag met jou over de stad praten en wat je tegenkomt als jonge Amsterdammer! Wat biedt de stad voor jonge mensen? Wat zou de politiek nog moeten veranderen of verbeteren? Waar loop je tegenaan als je een geschikte woning wil kopen of huren, kun je wel een baan vinden in deze recessie? En hoe ziet de toekomst eruit – weten mensen elkaar te vinden of raakt de Amsterdamse samenleving alleen maar meer verdeeld?

Kom langs, leg je ei, of drink gewoon een glas mee! Hopelijk tot dan.

Marc den Hertog en Michiel Mulder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Anders nee D66

Als je het anders wilt in Amsterdam, moet je geloof ik geen D66 stemmen, in tegenstelling tot wat hun verkiezingsleus belooft. Zelden heb ik zo de slappe lach gehad van een financiële doorrekening als bij die van D66.

Natuurlijk was ik ook enigszins gevleid. Ik heb me samen met de anderen van het team Asscher de afgelopen dagen nogal ingespannen om een goed financieel plaatje van de PvdA te presenteren. Dat is belangrijk, want de stad zal moeten bezuinigen de komende jaren en het is voor kiezers belangrijk te weten wat er op dat vlak staat te gebeuren bij de verschillende partijen.

Natuurlijk is het dan leuk als één van de grootste uitdagers van de PvdA in Amsterdam, D66 (verkiezingsleus: ‘Anders Ja D66’) complete voorstellen van het PvdA-plan overneemt, dat een dag eerder werd gepresenteerd dan het D66-plan. Daar wordt ook niet kinderachtig overgedaan, de credits komen voor rekening van ‘de wethouder Financiën’ (= Lodewijk Asscher, u weet wel, die van het Team Asscher):

‘D66 steunt het voorstel van de wethouder Financiën voor aanvullende besparingen van 42,5 miljoen, waardoor er in 2014 een bedrag van 126,5 miljoen structureel op de begroting vrijkomt. D66 vertrouwt hier op de haalbaarheid van deze budgettaire norm van de wethouder Financiën.’

Blijkbaar is het voor D66 voldoende hun kiezers te laten weten dat deze maatregelen een goed idee zijn, omdat ze in het plan van de PvdA zitten. Voor degene die graag zélf een oordeel velt, u kunt het hier nalezen wat de PvdA (en dus ook D66) voorstelt:

http://www.amsterdam.pvda.nl/upload/docs/bijlage___nadere_onderbouwing_twee_posten.pdf

Dat D66 inhoudelijk voorstellen overneemt, dat lijkt misschien logisch. Het zijn immers goede voorstellen van de PvdA! Anders is het met concrete teksten. Het Parool wees gisteren al op de overeenkomst van sommige paragrafen.

Laten we de tekst van D66 over het ‘fysieke domein’ eens naast die van de PvdA leggen:

Uit het PvdA-plan van dinsdag jl.:
Keuzes in het Fysieke Domein
We schrappen in de beleidscapaciteit bij ruimtelijke plannen, versoberen bestaande plannen en projecten en romen het Mobiliteitsfonds af. De dienst Ruimtelijke Ordening en de Milieudienst worden vervangen door regionale diensten. Daarnaast nemen we diverse van de door het College van B en W genoemde efficiencymaatregelen in deze sector over. Nieuwe infrastructurele projecten stellen we zoveel mogelijk uit. Dat leidt tot een structurele besparing van 69 miljoen euro in 2014.’

Uit het D66-plan van woensdag jl.:
Keuzes in het Fysieke Domein
D66 kiest ervoor te schrappen in de beleidscapaciteit bij ruimtelijke plannen, bestaande plannen deels te versoberen en het mobiliteitsfonds aan te spreken. De dienst Ruimtelijke Ordening en de Milieudienst worden vervangen door regionale diensten. Nieuwe infrastructurele projecten worden deels uitgesteld. Dat leidt tot een structurele besparing van 49 miljoen euro in 2014.’

Knippen. Plakken. Luiheid. Gemakszucht.

De lol die ik beleefde toen ik zelfs dezelfde spelfout tegenkwam in de nadere onderbouwing van die posten in het ‘fysieke domein’, dat maakt je dag goed. Campagnemedewerker Jeroen van Berkel heeft al toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor deze spelfout.

Uit het PvdA-plan, dinsdag jl.:

Uit het D66-plan, woensdag jl.:

Van een onderwijspartij zou je toch op z’n minst verwachten dat ze zo’n taalfoutje even corrigeren.

Vervelender voor de Amsterdammer is dat D66 niet goed heeft gekeken wát ze nou eigenlijk overnemen van de PvdA. Daardoor zit er een dubbeltelling het program. De post ‘Fusies waternet en veren’ bestaat namelijk voor 2,5 miljoen euro uit een fusie tussen NZK en de pontveren. Voor het overig deel (0,6 miljoen euro) heeft het betrekking op Waternet. Twee posten uit de ambtelijke inventarisatie van bezuinigingsopties die wij in het PvdA-plan hadden samengevoegd omdat ze beide betrekking hadden op fusies.

Echter, het D66-plan presenteert een aparte begrotingspost waar de fusies van de pontveren weer opduiken: in hun plan heet deze post ‘aanvullende maatregelen pontveren’ en deze bestaat voor 2,5 miljoen uit diezelfde fusie van de pontveren en NZK! Die was echter al geboekt door het overnemen van de PvdA-post.

Beste mensen, als de zaken er zo voorstaan, kunt u maar beter voor het origineel gaan.

Bovendien: er zijn gelukkig nog wel verschillen hoor. Zo is er in het PvdA-plan geen sprake van lastenverhogingen, terwijl D66 de tarieven voor parkeervergunningen met 40% wil verhogen. En voor D66 is de Tweede Zeesluis bij Ijmuiden, zeer belangrijk voor het veiligstellen van werkgelegenheid voor Amsterdammers in de haven, blijkbaar zo irrelevant dat die überhaupt niet genoemd wordt in het financiële plan… En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Overtuigt u zelf en lees de beide hier:

http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/6861

 http://d66amsterdam.nl/page/downloads/Op_weg_naar_nieuwe_solidariteit.pdf

PS inderdaad het D66-plan heet: ‘Op weg naar nieuwe solidariteit’. Waar kenden we die ook al weer van? Juist. ‘Voor nieuwe solidariteit’, zo luid de ondertitel van het PvdA-verkiezingsprogramma. Aardige mensen hoor, van D66. Anders? Nee.

3 reacties

Opgeslagen onder Politiek

Filmpje!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek