Dáárom: een tweede grote zeesluis bij IJmuiden

De aanleg van een nieuwe zeesluis is van groot belang voor de Amsterdamse economie. De huidige sluis voldoet niet meer omdat het nieuwste type schepen breder zijn dan de huidige Noordersluis en omdat de congestie en de kans op technische mankementen toeneemt. De enige binnendeur is zwaar beschadigd en de ketting is zo zwak als de sterkste schakel.

Tegenstanders van aanleg van de nieuwe sluis, zoals de stichting Noordzeekanaalgebied Sterk Schoon Slim, wijzen er geïnvesteerd moet worden in onderwijs en een kenniseconomie; in groen en recreatie.

Zij vergeten dat niet iedereen mee kan doen in een kenniseconomie. De gemengde Amsterdamse economie moeten we koesteren. Natuurlijk moet er ook geïnvesteerd worden in het onderwijs. Daarom trokken wij geld uit om de kwaliteit op scholen die nog niet aan de ‘Asscher-norm’ voldoen te verbeteren. Er kwam geld voor groen, voor de ‘Tuinen van West’.

Als we een Amsterdamse diepzeehaven willen houden, is de nieuwe sluis snel nodig. De voordelen strekken verder dan de containervaart. Ook bijvoorbeeld de cruisevaart heeft last van de congestie: cruiseschepen komen te laat aan en passagiers missen hun vlucht op Schiphol. Maar ook de in de haven aanwezige energielogistiek en agribulk (cacao, soja) heeft last van de filevorming en het risico van technische mankementen.

Dat de Amsterdamse regio voordeel heeft mag duidelijk zijn, maar wat betekent de sluis voor de BV Nederland? Het is een misverstand dat Amsterdam de Maasstad wil beconcurreren met de nieuwe zeesluis. De Amsterdamse havenactiviteiten zijn complementair aan die in Rotterdam. Zo heeft Amsterdam geen olieraffinage, maar wel energieopslag. Het Amsterdamse foodcluster is ijzersterk: Amsterdam is de grootste cacaohaven van de wereld. De combinatie met Schiphol is uniek: Hitachi wil hier zitten omdat zij 50% van hun goederen via de lucht vervoeren en 50% via de zee. Amsterdam is bovendien sterk in andere achterlandverbindingen en er gaat meer navervoer over het water, hetgeen milieuvriendelijker is.

Er is een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) gemaakt, waaruit blijkt dat als de overslag in de haven even hard groeit als de afgelopen 15 jaar, de maatschappelijke kosten en baten elkaar vrijwel in evenwicht houden. Zelden viel een MKBA van een infrastructureel project zo positief uit. Als de groei tegenvalt, komt het saldo uiteraard negatief uit.

Hoe moeten politici omgaan met een dergelijke MKBA? Moeten zij de uitkomsten blind volgen, of de onderliggende analyse gebruiken voor optimalisering van de besluitvorming? Ik denken het laatste.

Het CPB adviseert de aanleg van een buizenstelsel waardoor olie getransporteerd kan worden in plaats van door de sluis. Daarnaast adviseren zij de Amsterdamse opbrengsten van havengelden als dekking te gebruiken. Het buizenstelsel zou de noodzaak van de sluis hoogstens met twee jaar vertragen en is bovendien zeer duur. In de afspraken die wethouder Ossel met minister Eurlings heeft gemaakt blijven de havengelden in Amsterdam, zodat de stad deze kan gebruiken ter dekking van de eigen kosten. Hierdoor is het mogelijk zonder uitbreiding van het haventerrein de bijdrage aan de sluis terug te verdienen. Tevens zijn goede afspraken gemaakt om een debacle als bij de Noordzuidlijn te voorkomen: de bijdrage van Amsterdam is gemaximeerd, veel meer risico’s bij marktpartijen, een post van 40% voor risico’s en voorkoming van tunnelvisie door een onafhankelijke commissie.

Wat is het echte alternatief voor de zeesluis? Ondernemers zullen hun vertrouwen in de Amsterdamse haven verliezen en hun investeringen terugbrengen. De werkgelegenheid in de haven, waar juist veel mensen met een lage opleiding werk vinden, zal dalen.

Daarom is het beste alternatief voor de huidige Noordersluis: een nieuwe grote zeesluis!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s