Maandelijks archief: januari 2010

PvdA TV over sociale thema’s

Gisteren waren Ivar Manuel van D66 en Emre Unver van de PvdA te gast bij PvdA TV over sociale thema’s: armoede, reintegratie, onderwijs. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze partijen? Kijken!

Hier vind je de uitzending van gisteren

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Dáárom: een tweede grote zeesluis bij IJmuiden

De aanleg van een nieuwe zeesluis is van groot belang voor de Amsterdamse economie. De huidige sluis voldoet niet meer omdat het nieuwste type schepen breder zijn dan de huidige Noordersluis en omdat de congestie en de kans op technische mankementen toeneemt. De enige binnendeur is zwaar beschadigd en de ketting is zo zwak als de sterkste schakel.

Tegenstanders van aanleg van de nieuwe sluis, zoals de stichting Noordzeekanaalgebied Sterk Schoon Slim, wijzen er geïnvesteerd moet worden in onderwijs en een kenniseconomie; in groen en recreatie.

Zij vergeten dat niet iedereen mee kan doen in een kenniseconomie. De gemengde Amsterdamse economie moeten we koesteren. Natuurlijk moet er ook geïnvesteerd worden in het onderwijs. Daarom trokken wij geld uit om de kwaliteit op scholen die nog niet aan de ‘Asscher-norm’ voldoen te verbeteren. Er kwam geld voor groen, voor de ‘Tuinen van West’.

Als we een Amsterdamse diepzeehaven willen houden, is de nieuwe sluis snel nodig. De voordelen strekken verder dan de containervaart. Ook bijvoorbeeld de cruisevaart heeft last van de congestie: cruiseschepen komen te laat aan en passagiers missen hun vlucht op Schiphol. Maar ook de in de haven aanwezige energielogistiek en agribulk (cacao, soja) heeft last van de filevorming en het risico van technische mankementen.

Dat de Amsterdamse regio voordeel heeft mag duidelijk zijn, maar wat betekent de sluis voor de BV Nederland? Het is een misverstand dat Amsterdam de Maasstad wil beconcurreren met de nieuwe zeesluis. De Amsterdamse havenactiviteiten zijn complementair aan die in Rotterdam. Zo heeft Amsterdam geen olieraffinage, maar wel energieopslag. Het Amsterdamse foodcluster is ijzersterk: Amsterdam is de grootste cacaohaven van de wereld. De combinatie met Schiphol is uniek: Hitachi wil hier zitten omdat zij 50% van hun goederen via de lucht vervoeren en 50% via de zee. Amsterdam is bovendien sterk in andere achterlandverbindingen en er gaat meer navervoer over het water, hetgeen milieuvriendelijker is.

Er is een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) gemaakt, waaruit blijkt dat als de overslag in de haven even hard groeit als de afgelopen 15 jaar, de maatschappelijke kosten en baten elkaar vrijwel in evenwicht houden. Zelden viel een MKBA van een infrastructureel project zo positief uit. Als de groei tegenvalt, komt het saldo uiteraard negatief uit.

Hoe moeten politici omgaan met een dergelijke MKBA? Moeten zij de uitkomsten blind volgen, of de onderliggende analyse gebruiken voor optimalisering van de besluitvorming? Ik denken het laatste.

Het CPB adviseert de aanleg van een buizenstelsel waardoor olie getransporteerd kan worden in plaats van door de sluis. Daarnaast adviseren zij de Amsterdamse opbrengsten van havengelden als dekking te gebruiken. Het buizenstelsel zou de noodzaak van de sluis hoogstens met twee jaar vertragen en is bovendien zeer duur. In de afspraken die wethouder Ossel met minister Eurlings heeft gemaakt blijven de havengelden in Amsterdam, zodat de stad deze kan gebruiken ter dekking van de eigen kosten. Hierdoor is het mogelijk zonder uitbreiding van het haventerrein de bijdrage aan de sluis terug te verdienen. Tevens zijn goede afspraken gemaakt om een debacle als bij de Noordzuidlijn te voorkomen: de bijdrage van Amsterdam is gemaximeerd, veel meer risico’s bij marktpartijen, een post van 40% voor risico’s en voorkoming van tunnelvisie door een onafhankelijke commissie.

Wat is het echte alternatief voor de zeesluis? Ondernemers zullen hun vertrouwen in de Amsterdamse haven verliezen en hun investeringen terugbrengen. De werkgelegenheid in de haven, waar juist veel mensen met een lage opleiding werk vinden, zal dalen.

Daarom is het beste alternatief voor de huidige Noordersluis: een nieuwe grote zeesluis!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Schriftelijke vragen kraak en dubieuze transactie HES-gebouw passeerdersgracht

Gisteravond deze schriftelijke vragen gesteld. Morgen in PvdA TV (op Salto, om 19.00u, http://www.salto.nl)

Inleiding
Zaterdag 9 januari j.l. werd het voormalige pand van de HES aan de Passeerdersgracht 23 BG gekraakt om er een galerie te vestigen, ‘Schijnheilig’, die eerder op de Heiligeweg, Koningsplein en Jollemanhof gevestigd was. De reizende Galerie meent dat het pand onderdeel is geweest van dubieuze vastgoedtransacties, waar o.a. Willem Endstra en Erik de Vlieger bij betrokken zijn geweest. Hierdoor zouden verschillende overheden in negen maanden tijd voor 4,9 miljoen euro de boot in zijn gegaan.

De rijksgebouwendienst heeft de afgelopen jaren een tijdelijke invulling van het pand gezocht door achtereenvolgens het Barleus Gymnasium en het 14e Montessoricollege te huisvesten. Sinds kort wordt een deel van de ruimte verhuurd aan de Zwerfkei om er startende ondernemers en kunstenaars te vestigen (anti-kraak). De krakers van ‘Schijnheilig’ stellen dat de aanwezige anti-krakers een ander deel van het pand gebruiken met een eigen opgang. De krakers willen graag investeren in een culturele invulling van de ruimte, een expositieruimte realiseren en waar mogelijk woon- werkruimte en willen hierover graag een gesprek met wethouder Gehrels. Gezien het voorgaande hebben onderstaanden de eer de volgende vragen te stellen aan het College van B&W:

1. Klopt het dat het HES-gebouw en de schoolgebouwen aan de Passeerdersgracht samen met wat bijgebouwen (Passeerdersgracht 23, 27 en Raamplein 1) in september 2001 zijn verkocht door de Stichting HES Amsterdam aan Diman B.V. en Stichting Monumenten Neto voor 9,7 miljoen euro.

2. Wat was de rol van dhr. Dirk Jan Albertus Bakker, gevestigd in de Cornelis Schuytstraat, in beide ondernemingen (Diman B.V. en Stichting Monumenten Neto)?

3. Klopt het de in vraag 4 genoemde panden in februari 2002 zijn verkocht aan zakenman Erik de Vlieger (E.W. de Vlieger Holding B.v., IMCA Group B.V. & Het Westen B.V.) voor een totaalbedrag van 12,5 miljoen euro?

4. Klopt het dat de rijksgebouwendienst dezelfde panden voor een totaalbedrag van 14,6 miljoen euro heeft gekocht in april 2002, een bedrag dat 4,9 miljoen euro hoger ligt dan de verkoopprijs van de HES 9 maanden daarvoor (vraag 4)?

5. Waarom is het bewuste pand niet in september 2001 door stichting HES Amsterdam, direct aan de Rijksgebouwendienst verkocht?

6. Heeft de gemeente een vastgoedtransactie gedaan met één van de hiervoor genoemde ondernemingen (Diman B.V., Stichting Monumenten Neto, E.W. de Vlieger Holding B.V. IMCA Group B.V. of Het Westen B.V.)?

7. Zo ja, om welke transacties gaat het en was hier ook sprake van grote stijgingen van koopsommen in relatief korte tijd?

8. Wat is bij de gemeente bekend rondom de relatie tussen dhr. Dirk Jan Albertus Bakker en Willem Endstra, die in één van de ‘achterbankgesprekken’ heeft gezegd dat hij de HES gekocht heeft van de gemeente vervolgens ‘heeft verkocht aan Justitie met 9,7 miljoen euro winst’ (de volledige Endstra-tapes, 5 december 2003)?

9. Klopt het dat er geen ontruimingsgrond is, aangezien de krakers en anti-krakers beide een eigen opgang hebben?

10. Zijn politie en justitie voornemens het pand te ontruimen?

11. Is het college bereid om met de organisatie in gesprek te gaan over een goede tijdelijke invulling van het gebouw?

Michiel Mulder
Frank de Wolf

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Media

– Item op At5 over het kopiëren van enkele passages uit het verkiezingsprogramma van de PvdA:

http://www.at5.nl/artikelen/32384/tekst-pvd-a-in-bezuiningsplannen-d66

– Hier kun je mijn bijdrage aan stand.nl terug luisteren over mijn mening over het vervroegen van de bezuinigen naar aanleiding van de nieuwste cijfers van het CPB zoals Alexander Pechtold in de uitzending voorsteld:

beluister

– In debat met Ratelband bij Pauw & Witteman:

zie hier het hele debat.

Geknipt op You Tube:

Gastenweblog Pauw en Witteman

– Van de zomer was ik met Sweder van Wijnbergen in gesprek bij standpunt café van de NCRV radio 1. Over oude en jonge economen, Bush en Bos, kredietcrisis en hoogconjunctuur.

Hier vind je de aflevering. Het begint op 4.15 min.

http://player.omroep.nl/?aflID=10024762

– Hier kun je mij horen bij Prem over staand drinken.:

BNR1

http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=6&maand=8&jaar=2009&tijd=14:04:00&lengte=5&titel=Titel

Hier gaat het verder:

BNR2

http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=6&maand=8&jaar=2009&tijd=14:10:00&lengte=5&titel=Titel

– Over ons voorstel voor een algehele zondagsopenstelling van winkels:

Berichtgeving en geluidsfragmentje op RTV Noord-Holland

Berichtgeving op AT5

–         Over onze schriftelijke vragen nav aanhouding Gregorius Nekschot:

Op at5 

De geschreven pers:

Mijn plannen om huiseigenaren met onverkoopbare huizen vanwege particuliere erfpacht tegemoet te komen:

Artikel in Parool.

–         Over de zondagsopenstelling:

Hier vind je de berichtgeving in Parool over het onderwerp

Hier vind je de berichtgeving in de Telegraaf

Hier vind je de berichtgeving op nu.nl

–         Over bezuinigingsoperatie die ik halverwege deze collegeperiode heb voorgesteld:

https://michielmulder.wordpress.com/2008/06/27/uit-de-metro/

– Volkskrant artikel over PvdA-standpunt aangaande homoemancipatie en geloof:

Het hele Volkskrantartikel   

–         Over onze schriftelijke vragen aangaande foto’s Sooreh Herah over homofilie en Islam:

Berichtgeving over onze actie in De Pers 

–         Het opiniestuk dat ik schreef om de verschillen in stadsdeeltarieven aan te pakken (inmiddels is dit probleem opgelost):

Het artikel in Parool 

Eerdere (geschreven) pers:

http://www.michielmulder.nl/Politiek/website/media/media2.htm

You Tube:

Ontbijt gesprek met ondernemers en (inmiddels vrml.) staatssecretaris Frank Heemskerk:

Financieel debat met Jan Paternotte (D66):

PvdA TV:

PvdA TV met Ivar Manuel (D66) en Emre Unver (PvdA) over armoede en onderwijs:

PvdA TV over veiligheid en wonen met Erik van der Burg (lijsstrekker VVD centrale stad) en Egbert de Vries (lijsttrekker PvdA Zuid en stadsdeelvoorzitter Oud-Zuid)

Flippen:

Flippen over de haven:

Flippen over de begroting met Marco de Goede van GroenLinks:

Flippen over DSB-bank:

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek