Politici moeten kiezen, niet de belastingen verhogen

Door Maarten van Poelgeest, wethouder en GroenLinks-leider, werden de afgelopen tijd enige proefballonnetjes opgelaten aangaande de lokale belastingen. De BTW zou in grote steden omhoog kunnen en er zou ook een extra heffing op de energierekening moeten komen. Het lokale belastinggebied moet volgens hem vergroot worden en het huurpuntenstelsel, de basis voor de hoogte van de huren, moet ook op lokaal niveau bepaald kunnen worden. Dit zijn oplossingen die hij aandraagt om aan het probleem van groeiregio’s enerzijds (de grote steden in het Westen van het land) en krimpregio’s anderzijds tegemoet te komen. Maar wij zijn van mening dat de Amsterdammer  niet de dupe mogen zijn van dit probleem: de lasten mogen niet op de Amsterdammer afgewenteld wordt.

 

Allereerst verdient wethouder Van Poelgeest een pluim omdat hij verder kijkt dan zijn neus lang. Inderdaad vindt er in delen van Limburg, Groningen en Zeeland krimp plaats. Tegelijkertijd is het dringen in de Randstad: files nemen toe, woningbouwlocaties worden steeds schaarser en de druk op het landschap is groot.

 

Maar als het om oplossingen gaat krijgt de GroenLinksleider in Van Poelgeest de overhand op de verstandige wethouder zoals wij hem in het college van B&W kennen. Als het aan de PvdA ligt, worden deze dilemma’s van de toekomst niet opgelost door de burgers in de grote steden meer belasting te laten betalen. Wij zijn voor inkomenssolidariteit: hoge inkomens dragen meer bij aan onze belastingen via het hoge tarief van 52% dan lage inkomens, die weer gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende regelingen als de huursubsidie, de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en ander gemeentelijk armoedebeleid.

 

De dilemma’s die Van Poelgeest noemt vragen om nationale solidariteit en slimme inzet van middelen. Nog steeds worden er aan krimpregio’s woningbouwgelden van het rijk toegekend met als doel de woningbouw te stimuleren, een tamelijk ridicule praktijk. Hier is nog veel winst te boeken als het gaat om het oplossen van problematiek in krimpregio’s.

 

De problemen in de grote steden vragen op andere oplossingen en het rijk mag zijn ogen hier niet voor sluiten. Gelukkig heeft PvdA-minister Van der Laan alle woningbouwprojecten die Amsterdam indiende om in aanmerking te komen voor rijkssteun gehonoreerd en het Rijk investeert in de sociale infrastructuur van de zogenaamde ‘Vogelaarwijken’. Er blijven echter grote dilemma’s. De kosten van woningbouwontwikkeling in grootstedelijke gebieden zullen toenemen, omdat steeds moeilijkere locaties aan bod komen om te ontwikkelen. Bovendien willen wij bouwen voor de toekomst: nieuwe echt Amsterdamse wijken waar vele generaties na ons met veel plezier wonen en verblijven.

 

De PvdA zal niet akkoord gaan met het afwentelen van deze lasten op de Amsterdammer. De PvdA-Amsterdam wil de lokale belastingen slechts met het niveau van de inflatie laten stijgen. Wel kan de lokale belastinggrondslag ‘verbreed’ worden: over een groter deel van de belastingen wordt door lokale overheden besloten, terwijl tegelijkertijd de nationale overheid minder belastingen int. De belastingdruk blijft dan gelijk, maar besluiten worden genomen door een lagere overheid. Ook lokaal maatwerk als het gaat om het huurbeleid is gewenst.

 

Belastingverhoging is een gemakkelijk middel voor politici. Wij kiezen met trots voor de moeilijke weg: en dat is die van het maken van keuzes. Dat is waar politici voor zijn en waar wij voor staan: lage lasten en eerlijk kiezen.

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Een Reactie op “Politici moeten kiezen, niet de belastingen verhogen

  1. Andries Olijslager

    Groen link(s) is bezig de Pv/dA een loer te draaien. Aangezien de gehele coalitie door de gemiddelde stemmer over een kam geschoren wordt, verliezen steeds meer Pv/dA stemmers hun geloof in het huidige college.
    Groenlinksers blijven stemmen, en hoe lager de opkomst, hoe hoger het% voor Groenlink(s). Hoe lager het % voor de Pv/dA. Maw, Groenlink(s) zal als winnaar uit de bus komen, en een coalitie willen vormen met de SP, VVD, en D’66, een regenboog coalitie dus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s