Haven

Met collega Kaplan schriftelijke gesteld over situatie rondom arbeidsconlict containerterminal en overslagontwikkeling haven:

Amsterdam, 14 augustus 2009

 

Aan het college van burgemeester en wethouders

 

 

Inleiding

 

De PvdA-fractie maakt zich grote zorgen om de werkgelegenheid in het algemeen, maar juist ook in de haven. Traditioneel vinden namelijk veel Amsterdammers met een lage opleiding daar een baan. Door de kredietcrisis komt veel werkgelegenheid op het spel te staan en mensen met weinig opleiding vinden minder gemakkelijk elders een baan. Werkgevers en werknemers (organisaties) moeten in de ogen van de PvdA gezamenlijk met de gemeente optrekken om de gevolgen voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de haven zoveel mogelijk op peil te houden. Arbeidsconflicten helpen daar niet bij en moeten ons inziens dan ook zoveel als mogelijk vermeden worden.

 

In het Parool van donderdag 13 augustus stond het bericht dat het personeel van de Amsterdamse containerterminal (hierna: ACT) zijn eigen bedrijf voor de rechter heeft gedaagd. Zonder sociaal plan ontslaat het bedrijf 53 medewerkers, zo luidt de berichtgeving. Inmiddels hebben 38 werknemers hun ontslag reeds aangezegd gekregen en zij zijn en op non-actief gesteld volgens het Parool. Volgens de ACT zijn de ontslagen onvermijdelijk, omdat het bedrijf in korte tijd twee van de drie grote containerlijnen is kwijtgeraakt. Eén werd opgeheven, de ander verplaatst naar ‘zusterbedrijf’ ECT in Rotterdam.

 

Thans wilt de FNV dat ACT met een sociaal plan komt en stelt een ultimatum. De FNV gaat in actie, indien ACT niet voldoet aan de eisen van FNV. Bovendien stapt de ondernemingsraad naar de rechter.

De ontslagen vallen terwijl het moederbedrijf van ACT beloften heeft gedaan jegens de gemeente, volgens FNV. Toen Ceres werd overgenomen door Hutchison, heeft Hutchison belooft alle verliezen te dragen, aldus de FNV-zegsman Tom Koningh.

 Vragen

 Gezien het vorenstaande hebben de ondergetekenden de eer, namens de fractie van PvdA, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende vragen te stellen:

 

 1. Kent het college het bedoelde Parool artikel van 13 augustus?
 2. Geeft het artikel in de ogen van het college een juiste weergave van de feitelijkheden aangaande de situatie bij ACT?
 3. Klopt het dat er afspraken zijn gemaakt tussen Hutchison en de gemeente, c.q. toezeggingen door Hutchison aan de gemeente, op het moment dat Ceres werd overgenomen?
 4. Wat zijn de precieze afspraken/toezeggingen met/door Hutchison?
 5. Is Hutchison in de ogen van het college haar afspraken/toezeggingen tot op heden volledig nagekomen, zo nee, op welke punten niet?
 6. Indien het antwoord op vraag 5 ontkennend luidt, wat heeft het college tot op heden ondernomen in de richting van Hutchison teneinde te bewerkstelligen dat Hutchison haar afspraken nakomt?
 7. Wat vindt het college van de houding van de FNV als het gaat om het gezamenlijk aanpakken van de gevolgen van de kredietcrisis?
 8. Sinds wanneer is het college op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van de ontslagen bij ACT?
 9. Wat heeft het college tot op heden gedaan om de ontslagen in de haven in het algemeen als gevolg van de kredietcrisis tot een minimum te beperken, en bij ACT in het bijzonder?
 10. Ziet het college vanwege de huidige situatie bij ACT aanleiding tot nadere actie van gemeentewege? Zo ja, wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?
 11. In het eerste kwartaal van 2010 steeg de overslag in de haven nog met 7%. De containeroverslag liet echter toen reeds een daling zien, vertelde de wethouder in het door de PvdA geproduceerde televisieprogramma Kredietcrisis TV op Salto. Zijn er al cijfers bekend van de ontwikkeling van de overslag inde haven over het tweede kwartaal van 2010?
 12. Zo ja, wat was de ontwikkeling van de overslag in het tweede kwartaal (en hele eerste half jaar) over de hele haven bezien en in de containersector?
 13. Ziet de wethouder mogelijkheden de werknemers die ontslagen worden in de containersector aan de slag te helpen bij deelsectoren in de haven waar het nog wel goed gaat?
 14. Welke rol wil de wethouder hier zelf in nemen?
 15. Zijn er financiële risico’s voor de gemeente verbonden met de verminderde activiteit in de containerterminal (minder havengelden etc…)?

 De leden van de gemeenteraad,

 Derya Kaplan

Michiel Mulder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s