Maandelijks archief: augustus 2009

Standpunt café

Vandaag was ik met Sweder van Wijnbergen in gesprek bij standpunt café van de NCRV radio 1. Over oude en jonge economen, Bush en Bos, kredietcrisis en hoogconjunctuur.

Hier vind je de aflevering. Het begint op 4.15 min.

http://player.omroep.nl/?aflID=10024762

Advertenties

Reacties staat uit voor Standpunt café

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Bill O’Reilly

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Haven

Met collega Kaplan schriftelijke gesteld over situatie rondom arbeidsconlict containerterminal en overslagontwikkeling haven:

Amsterdam, 14 augustus 2009

 

Aan het college van burgemeester en wethouders

 

 

Inleiding

 

De PvdA-fractie maakt zich grote zorgen om de werkgelegenheid in het algemeen, maar juist ook in de haven. Traditioneel vinden namelijk veel Amsterdammers met een lage opleiding daar een baan. Door de kredietcrisis komt veel werkgelegenheid op het spel te staan en mensen met weinig opleiding vinden minder gemakkelijk elders een baan. Werkgevers en werknemers (organisaties) moeten in de ogen van de PvdA gezamenlijk met de gemeente optrekken om de gevolgen voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de haven zoveel mogelijk op peil te houden. Arbeidsconflicten helpen daar niet bij en moeten ons inziens dan ook zoveel als mogelijk vermeden worden.

 

In het Parool van donderdag 13 augustus stond het bericht dat het personeel van de Amsterdamse containerterminal (hierna: ACT) zijn eigen bedrijf voor de rechter heeft gedaagd. Zonder sociaal plan ontslaat het bedrijf 53 medewerkers, zo luidt de berichtgeving. Inmiddels hebben 38 werknemers hun ontslag reeds aangezegd gekregen en zij zijn en op non-actief gesteld volgens het Parool. Volgens de ACT zijn de ontslagen onvermijdelijk, omdat het bedrijf in korte tijd twee van de drie grote containerlijnen is kwijtgeraakt. Eén werd opgeheven, de ander verplaatst naar ‘zusterbedrijf’ ECT in Rotterdam.

 

Thans wilt de FNV dat ACT met een sociaal plan komt en stelt een ultimatum. De FNV gaat in actie, indien ACT niet voldoet aan de eisen van FNV. Bovendien stapt de ondernemingsraad naar de rechter.

De ontslagen vallen terwijl het moederbedrijf van ACT beloften heeft gedaan jegens de gemeente, volgens FNV. Toen Ceres werd overgenomen door Hutchison, heeft Hutchison belooft alle verliezen te dragen, aldus de FNV-zegsman Tom Koningh.

 Vragen

 Gezien het vorenstaande hebben de ondergetekenden de eer, namens de fractie van PvdA, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende vragen te stellen:

 

 1. Kent het college het bedoelde Parool artikel van 13 augustus?
 2. Geeft het artikel in de ogen van het college een juiste weergave van de feitelijkheden aangaande de situatie bij ACT?
 3. Klopt het dat er afspraken zijn gemaakt tussen Hutchison en de gemeente, c.q. toezeggingen door Hutchison aan de gemeente, op het moment dat Ceres werd overgenomen?
 4. Wat zijn de precieze afspraken/toezeggingen met/door Hutchison?
 5. Is Hutchison in de ogen van het college haar afspraken/toezeggingen tot op heden volledig nagekomen, zo nee, op welke punten niet?
 6. Indien het antwoord op vraag 5 ontkennend luidt, wat heeft het college tot op heden ondernomen in de richting van Hutchison teneinde te bewerkstelligen dat Hutchison haar afspraken nakomt?
 7. Wat vindt het college van de houding van de FNV als het gaat om het gezamenlijk aanpakken van de gevolgen van de kredietcrisis?
 8. Sinds wanneer is het college op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van de ontslagen bij ACT?
 9. Wat heeft het college tot op heden gedaan om de ontslagen in de haven in het algemeen als gevolg van de kredietcrisis tot een minimum te beperken, en bij ACT in het bijzonder?
 10. Ziet het college vanwege de huidige situatie bij ACT aanleiding tot nadere actie van gemeentewege? Zo ja, wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?
 11. In het eerste kwartaal van 2010 steeg de overslag in de haven nog met 7%. De containeroverslag liet echter toen reeds een daling zien, vertelde de wethouder in het door de PvdA geproduceerde televisieprogramma Kredietcrisis TV op Salto. Zijn er al cijfers bekend van de ontwikkeling van de overslag inde haven over het tweede kwartaal van 2010?
 12. Zo ja, wat was de ontwikkeling van de overslag in het tweede kwartaal (en hele eerste half jaar) over de hele haven bezien en in de containersector?
 13. Ziet de wethouder mogelijkheden de werknemers die ontslagen worden in de containersector aan de slag te helpen bij deelsectoren in de haven waar het nog wel goed gaat?
 14. Welke rol wil de wethouder hier zelf in nemen?
 15. Zijn er financiële risico’s voor de gemeente verbonden met de verminderde activiteit in de containerterminal (minder havengelden etc…)?

 De leden van de gemeenteraad,

 Derya Kaplan

Michiel Mulder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Prem

Hier kun je mij horen bij Prem:

BNR1

http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=6&maand=8&jaar=2009&tijd=14:04:00&lengte=5&titel=Titel

Hier gaat het verder:

BNR2

http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=6&maand=8&jaar=2009&tijd=14:10:00&lengte=5&titel=Titel

en in discussie met bellers:

BNR3

http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=6&maand=8&jaar=2009&tijd=14:21:00&lengte=10&titel=Titel

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Staan bier drinken

Nu.nl:

PvdA keert zich tegen terrasregels Amsterdam

AMSTERDAM – De PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad vindt dat cafébezoekers gewoon staand een biertje mogen drinken op een terras. De partij gaat een voorstel indienen om de regels aan te passen.

Volgens de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het namelijk niet toegestaan met een drankje in de hand op een terras te staan.
Raadslid Michiel Mulder bevestigde donderdag een bericht hierover in Het Parool. ”Het zou er niet om moeten gaan of je staat of zit, maar of je overlast veroorzaakt”, aldus de PvdA’er.

De VVD liet eerder al weten met een dergelijk voorstel te komen. Aangezien de twee partijen samen een meerderheid hebben in de raad, gaan de regels waarschijnlijk op de schop.

Ophef
De terrasregels leidden de afgelopen tijd tot de nodige ophef in Amsterdam. Een aantal inwoners van de hoofdstad richtte de actiegroep Ai!Amsterdam op.
Die organiseerde enkele weken geleden een protest op de Noordermarkt, waar duizenden mensen buiten staand een biertje dronken.
Ai!Amsterdam had woensdag nog een gesprek met de gemeente. Naar aanleiding daarvan zei burgemeester Job Cohen dat de gemeente niet per definitie optreedt als mensen op een terras staan. Alleen als er sprake is van overlast, volgen er sancties tegen een café.
@ANP

Parool redactioneel:

Staand drinken wordt gewoon

Ook de PvdA wil het staverbod op caféterrassen officieel te schrappen. Foto Floris Lok
AMSTERDAM – In navolging van de VVD komt de Amsterdamse PvdA met een voorstel om het staverbod op caféterrassen officieel te schrappen. Daarmee is het vrijwel zeker dat volgend jaar legaal buiten kan worden gedronken. Beide partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad, terwijl fracties als de SP, CDA en D66 ook kritisch zijn over het staverbod.

Vorige maand diende VVD-raadslid Huub Verweij al een voorstel in het verbod te schrappen uit de Algemene Politie Verordening op het serveren van drank aan mensen die niet op een terras zitten. Zijn PvdA-collega Michiel Mulder kondigt een variant hierop aan: ”In de APV zou het niet over staand of zittend drinken moeten gaan, maar over de vraag of er overlast is. Staand drinken op een terras zonder overlast te veroorzaken, moet niet langer een overtreding zijn.”

Vooruitlopend op de aanpassing van de APV kondigde burgemeester Job Cohen gisteren aan dat het staverbod niet meer gehandhaafd zal worden. (HET PAROOL)

Parool opiniepagina:

Eric heeft boter op zijn hoofd

Als collega-politicus van Eric van der Burg heb ik me geschaamd voor zijn bijdrage in het Parool van 29 juli jl.

Van der Burg speelt in zijn opiniestuk geheel op de man, in dit geval de vrouw, Els Iping. Zij krijgt op een akelige wijze ten onrechte van onder uit de zak van mijn doorgaans vrolijke VVD-collega in de raad. Reden: het terrasbeleid.

Nu heb ik mijzelf deze zomer ook verbaasd over het feit dat je in Amsterdam blijkbaar je biertje niet staand kunt drinken. Zelf drink ik het biertje ook het liefste staand in plaats van zittend. Dit moet mogelijk zijn in Amsterdam.

Zowel staande als zittende bierdrinkers kunnen voor overlast zorgen en het is van belang in de Amsterdamse binnenstad de juiste balans te vinden tussen de belangen van bewoners én van het uitgaanspubliek. Wat onze binnenstad zo uniek maakt voor een wereldstad is dat er maar liefst 81.000 mensen wonen hetgeen de leefbaarheid en de levendigheid ten goede komt. Tegelijkertijd heeft een wereldstad een dynamisch uitgaansleven nodig.

In de dynamiek van zijn verkiezingsretoriek ‘vergeet’ Eric per ongeluk twee dingen te vermelden.

1. Dat Els Iping met steun van de VVD stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Centrum is. En dat de VVD in Centrum maar wat graag deel uitmaakt van de coalitie. Oh, wat lopen ze te stralen bij het lintenknippen. En oh wat zijn ze snel weg als er iets lastigs uitgelegd moet worden. Als Iping echt zo’n ramp voor de stad was, had de VVD gewoon uit de coalitie moeten stappen.

2. Dat het terrassenbeleid niet door het stadsdeel gemaakt wordt, maar door de centrale gemeenteraad, waar Eric al jarenlang deel van uitmaakt. Als lid van de raad stemde hij in op 17 december 2008 doodleuk vóór de regel die hij nu aan Els Iping ophangt. Niet alleen Eric stemde voor de regel, de hele raad stemde voor, moi incluis. Daar kan je spijt van hebben, maar het is wat al te goedkoop om, zoals de plaatselijk VVD-leider doet, anderen je eigen fouten te verwijten.

Eric, laten we samen de problemen van de stad aanpakken en fouten die in het verleden door ons gemaakt zijn waar mogelijk herstellen. Zoals wij ook op jullie steun konden rekenen bij ons voorstel voor verwarmde terrassen in de winter. Maar doe de waarheid geen geweld aan, en speel niet op de man, want zo bevestig je het beeld dat veel mensen van de politiek hebben: draaien en huichelen.

Michiel Mulder

5 reacties

Opgeslagen onder Politiek