Zuidas is plan Zuid van de 21 ste eeuw

Klik hier voor de recente berichtgeving in Parool over de Zuidas.

Het stuk dat ik met collega Hetti schreef over de Zuidas:

‘Mooi Nederland’ is een hot issue. Politiek en burgers, fietsers en automobilisten, allen willen zij behoud van landschapswaarden én een mooie woning. Dit is alleen bereikbaar als we investeren in kwalitatief hoogwaardige binnenstedelijke woningbouwlocaties. De Zuidas zal de testcase zijn of dit echt gaat lukken. De negatieve berichtgeving rondom de Zuidas valt de laatste tijd over elkaar heen. Aanvankelijk ging het om het afhaken van de banken als geldschieter. Wegens de kredietcrisis een niet zo verrassende ontwikkeling. Verrassender is het dat er allerlei tussenvarianten van het zogenaamde ‘dokmodel’ in de media verschijnen die niet voldoen aan de randvoorwaarden die de Amsterdamse gemeenteraad gesteld heeft, en al helemaal niets te maken hebben met het ambitieniveau op rijksniveau voor een mooi Nederland. Waar gaat het om? In het ‘dokmodel’ van de Zuidas wordt de infrastructuur ondergrond aangelegd. Zo kan een ‘maaiveldstad’ ontstaan: een prachtig gebied, niet doorsneden door een muur van lawaaierige treinen en CO2-uitstotende auto’s, waarin mensen kunnen werken, wonen en recreëren. Een nieuw stukje Nederland waar 20.000 mensen kunnen wonen en een toplocatie voor het internationale bedrijfsleven, zodat Nederland ook op lange termijn mee kan blijven doen in de wereldwijde economische ontwikkeling. Tevens is de Zuidas een vervoersknooppunt en ligt er een belangrijke opgave op rijksniveau om het spoor en de wegen naar Almere te verbreden. Al deze ruimtelijke opgaven komen samen op de Zuidas. Voor de Zuidas ligt er een door de gemeenteraad van Amsterdam in juni 2008 vastgestelde visie Zuidas. Een visie die benadrukt dat de Zuidas met zijn strategische, internationaal georiënteerde ligging een project van nationaal en Europees belang is. Een visie die eveneens de historische ligging van het gebied in de lijn van de grote bouwmeester Berlage doortrekt. Een visie die een Nieuw Amsterdam van de 21 ste eeuw manifesteert, een Amsterdam waar vele generaties na ons met even veel plezier wonen, werken, winkelen en uitgaan als wij dat nu doen in het centrum en de Amsterdamse school wijken in Zuid van voor de tweede wereldoorlog. Een visie waarin de gemeenschappelijke belangen van rijk, regio en gemeente op het gebied van verkeer en vervoer (uitbreiding openbaar vervoerscapaciteit richting Almere en Lelystad en station Zuid / WTC, A10 capaciteit en luchtkwaliteit, parkeermogelijkheden) de economie en Schiphol (internationale en nationale bedrijven op hoogwaardige kantoren locatie, winkelaanbod, restaurants), wonen en leefbaarheid (toevoeging gedifferentieerd woningaanbod, binnenstedelijk bouwen, hoogwaardige inrichting openbare ruimte, mooie architectuur, groen, sportvoorzieningen), cultuur (kunst, musicaltheater) en onderwijs en wetenschap. Wij hebben met onze notitie Mooi Amsterdam. Prachtstad voor eens en altijd als gemeenteraadsleden initiatieven genomen om de kwaliteit van de stedenbouw en de architectuur weer een prominente plaats te geven. Reacties vanuit de samenleving maar ook de discussie en berichtgeving in de media sterken ons erin dat er een revival is om Mooi Bouwen weer prominent in het ontwerpproces een plek te geven. Sinds enkele weken verschijnen er varianten voor de Zuidas in de pers waarbij de infrastructuur niet volledig onder de grond wordt aangelegd, maar een vier meter hoge muur blijven vormen in dit unieke stukje Nederland. In onze optiek desastreus: de Zuidas zal hiermee niet het plan Zuid van de 21e eeuw worden, maar enkel een vervoersknooppunt tussen Schiphol en Almere. In de Volkskrant van vrijdag 15 mei jl reageert de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest namens het college op deze varianten. In onze optiek is de wethouder er in dit interview onvoldoende in geslaagd duidelijk te maken waar Amsterdam voor staat. Wat moet de argeloze lezer zich voorstellen bij de uitspraak dat de wethouder “zich kan voorstellen dat al de infrastructuur minder diep komt te liggen en dat je aan de oppervlakte een hoogteverschil overhoudt? Maar dat mag geen obstakel vormen. Dat is een uitdaging voor ontwerpers.” Om te voorkomen dat potentiële of toekomstige bedrijven, bewoners of investeerders een verkeerd beeld kunnen krijgen van de gemeentelijke ambities op de Zuidas, willen we dat beeld rechtzetten. Wij achten het ondenkbaar dat de gemeenteraad meewerkt met een dergelijk plan en dat zij bereid is het geld dat verdiend is op de ontwikkeling van de huidige Zuidas te besteden aan een dergelijk plan. Het rijk is primair verantwoordelijk voor de aanleg van de benodigde infrastructuur van Schiphol naar Almere. Het geeft geen sjoege de rekening voor deze opgave bij de Amsterdammers neer te leggen als zij daar een afzichtelijk gespleten stadsdeel voor terugkrijgen. De Zuidas staat of valt met het op maaiveld kunnen inrichten en aansluiten op zowel Buitenveldert als op het plan Zuid van Berlage. Een plan Zuid wat in de zware tijden van de grote depressie en de jaren dertig gestaag en in het vertrouwen op de toekomst werd gebouwd. Wij roepen het Rijk op om de woorden op 6 maart 2009 uitgesproken door de Directeur Generaal Ruimte van het ministerie van VROM tijdens het congres Stedelijke netwerken in Amsterdam navolg te geven: De Zuidas is een project van nationaal en internationaal project. Zeker niet alleen Amsterdams. Er moet veel meer aandacht geven worden aan de externe kant ervan, het belang van de uitstraling. Wij zien graag dat Rijk, regio en stad gezamenlijk optrekken op basis van een gezamenlijke visie waarin de verschillende ruimtelijke en economische opgaven (verkeer, wonen, werken, leefbaarheid) niet verkokerd maar integraal worden behandeld. Met een visie op de verantwoordelijkheid die wij dragen voor vele generaties na ons: als erflaters van onze beschaving.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s