Maandelijks archief: februari 2009

Op deze plaats rust

afb012

Maar ze komt terug, ook midden in misère
Ze komt terug, die veelbezongen zon
Het kan een glimlach zijn die straalt in de parterre
Het kan een kind zijn met een blauwe luchtballon
Het is de kunst om juist wanneer het donkert
Het licht te zien, ook in een stil verdriet
Die ene ster te zien die af en toe wat flonkert
Dat is de kunst van ieder mensenlevenslied

 – Toon Hermans

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Gedichten

Drie keer zo erg als in de jaren 80

Voor de site Nieuws uit Amsterdam deed ik een interviewtje per mail over de kredietcrisis.  Zie hier.

Een dag na dato al verjaard. De economie krimpt 3,5%, drie keer zo hard als in de jaren tachtig.

recessie

De cijfers die het Centraal Planbureau vandaag naar buiten bracht zijn uniek in zijn soort. In de jaren tachtig steeg de werkloosheid in twee jaar tijd van 3,4% naar 7,7% en verder door naar 9,3%. Nu stijgt de werkloosheid al in twee jaar tijd van 3,9% naar 8¾%. Dat is in twee jaar tijd bijna 400.000 werklozen erbij: van 300.000 in 2008 tot 675.000 in 2010.

Ook vlak na de eeuwwisseling was sprake van een neergaande conjunctuur. Toen bleek dat het met name kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt waren die het eerste hun baan verloren. De werkloosheid onder lager opgeleiden steeg van 6% in 2001 tot 15% in 2003 en boven de 20% in 2005. In Amsterdam verdwenen in deze periode 40.000 banen. De werkloosheid onder middelbaar en hoger opgeleiden kwam niet boven de 8% uit. Dit correspondeerde met een toename van de – landelijke – werkloosheid van ruim 230.000 arbeidsjaren.

Als we deze cijfers naast elkaar leggen, kunnen we ons een voorstelling maken van de stijging van de werkloosheid onder laagopgeleiden, als de werkloosheid landelijk met bijna 400.000 oploopt zoals nu voorspeld wordt.

Als we niks doen, betekent dat dat er in Amsterdam minstens net zo veel werklozen bijkomen als er nu in de bijstand zitten.

Maar we gaan niet niks doen. We gaan aanpakken. Daarvoor lanceerde de fractie een pamflet.

Het is nu zaak dat die daadkrachtig uitgevoerd worden. De historische recessie waar we inzitten noopt tot de hoogste waakzaamheid. Het college moet de middelen die we als gemeente hebben daadkrachtig inzetten. Want we kunnen wel wat.

Het reintegratie budget van de gemeente moet zo ingezet worden, zodat er niet, net als in de jaren tachtig, een hele generatie werklozen ontstaat. Mensen moeten zoveel mogelijk aan de slag gehouden worden, of blijven werken aan scholing. Het college moet hierover afspraken maken met de werkgevers in Amsterdam.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Durgerdam

dsc01827 

Durgerdam slaapt

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Kredietcrisis TV

PvdA start kredietcrisis tvVandaag werd officieel bekend dat we nu officieel in een recessie zitten.
Wat is een recessie?
Wat zijn de gevolgen voor uw persoonlijke situatie?
Op al deze vragen krijgt u antwoord in het nieuwe programma kredietcrisis TV op de Amsterdamse zender Salto.

Om alvast met deze vraag te beginnen: een recessie is een krimp van de economie van twee opeenvolgende kwartalen. Onze economie is alles wat we met elkaar produceren in Nederland, het Bruto Binnenlands Product (BBP). Als dit daalt, heeft dit gevolgen voor de winsten van de bedrijven en uiteindelijk ook voor de werkgelegenheid. Vergeleken met een jaar eerder is onze economie/BBP nu 0,6% gekrompen, in het vierder kwartaal van 2008.

De werkgelegenheid is nog wel gegroeid in 2008: aan het eind van 2008 waren er 100.000 banen meer in Nederland dan een jaar eerder.

Maar de werkloosheid gaat oplopen: het Centraal Planbureau voorspelt dat er 200.000 werklozen bijkomen in Nederland. En dat is slecht nieuws.

Daarom: kredietcrisisTV!

Maar zijn nog meer cijfers bekend geworden deze week. Het slechte nieuws buiteld over elkaar heen.

Het kadaster maakte bekend dat het aantal transacties op de woningmarkt in januari 48% gedaald t.o.v. december 2008. Dus een halvering van het aantal verkopen in een maand tijd.

De Rabobank maakte bekend dat in 2008 zijn 373.900 hypotheken zijn verstrekt, een afname van 17,3% tov 2007. Het aantal oversluitingen daalt harder dan het aantal nieuw verstrekte hypotheken.  Het totale volume van de verstrekte hypotheken is echter vrij constant gebleven over de vier kwartalen (!), elk kwartaal tussen de 20 en 25 miljard (laatste kwartaal 2008 tegen de 25 miljard). Dat betekent dat de banken wel door zijn gegaan met verstrekken van hypotheken. De netto hypotheekverstrekking nam in het vierder kwartaal met 12 miljard toe tot 582 miljard euro.

Het aantal gedwongen verkopen laat in 2008 een lichte stijging zien, van 1.810 naar 1.960, zodat deze weer op het niveau van 2006 ligt (1.970). De Rabo noemt het zelf een ‘stabilisatie’: een juiste benaming, dunkt me.

In dit licht geeft de hoge risico opslag op de hypotheekrente te denken. De geldmarktrente en lange rente zijn namelijk fors gedaald, maar de hypotheekrente blijft (vrijwel) onverminderd hoog voor rentevastperioden langer dan 5 jaar.

De variabele hypotheekrente is wel fors gedaald door de daling van de discontvoet en de geldmarktrente. De rente voor 1-5 jaar vastperiodes daalde ook harder dan de rente voor langere rentevastperioden. Dit blijkt uit de nieuwste gegevens van De Nederlandse Bank (zie hieronder).      De Rabobank verwacht dat de hypotheekrente voor 5-10 jaars hypotheken de komende maanden geleidelijk gaat dalen tot onder de 5%hypotheekrente

Berichtgeving in de media over kredietcrisisTV:

kredietcrisistv1

In Parool

In Telegraaf:

PvdA brengt crisis-tv op lokale zender

Van een onzer verslaggevers
       AMSTERDAM – De Amsterdamse PvdA start volgende maand met een televisieprogramma over de kredietcrisis op de lokale zender Salto.
        Het tv-programma wordt gepresenteerd door PvdA-gemeenteraadslid en econoom Michiel Mulder. Samen met bekende economen zoals Rick van der Ploeg en Willem Vermeend bespreekt Mulder de gevolgen van de crisis voor en met de Amsterdammer.
       In het programma staat centraal wat de kredietcrisis betekent voor Amsterdamse gezinnen, Amsterdamse banen en de Amsterdamse woningmarkt. Kijkers kunnen zelf ook vragen stellen, die in de uitzending zullen worden beantwoord, belooft Mulder.

       „Het programma is bedoeld voor iedereen die zich afvraagt wat de gevolgen van de kredietcrisis zijn voor de stad en zijn inwoners”, zegt Mulder. „Amsterdammers die vrezen voor hun baan, ondernemers die zich afvragen of ze het eind van het jaar wel halen. Wij brengen de nieuwste inzichten van deskundigen en de meest actuele ontwikkelingen in het leven van inwoners van Amsterdam, voor iedereen toegankelijk op de buis.”
       Amsterdammers die in de uitzending aandacht willen voor hun eigen situatie of een vraag willen stellen aan de makers, kunnen contact opnemen met de PvdA.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Getuigenverklaring

Iedereen die mijn politieke wederwaardigheden een beetje volgt op dit weblog weet dat ik mij nogal druk maak om de positie van de kleine winkeliers ten opzichte van de grote vastgoedexploitant. Wij deden daarom enkele voorstellen om afspraken te maken met de sector, zodat voor de kleine winkelier voldoende ruimte blijft in de Amsterdamse winkelcentra, zie hier.

Eén van de aanleidingen voor de voorstellen was de situatie van de familie Zijlstra in de Amsterdamse poort. Wegens een face lift van het gedeelte in winkelcentrum De Amsterdamse Poort dat ‘De Passage’ genoemd wordt liet de eigenaar van het winkelcentrum, ING, steeds meer winkelpanden leeg staan.

De kinderkledingwinkel van de familie Zijlstra kreeg hierdoor steeds minder klandizie, zij konden de huur niet meer betalen en ING heeft uiteindelijk een rechtszaak aangespannen, in plaats van te kijken hoe ze samen konden zorgen voor een goede overgang.

De eigenaar van de zaak is inmiddels failliet verklaard. De kinderkledingzaak is gesloten, de oprichter van de zaak zijn pensioen kwijt en hij dreigt nu ook zijn huis kwijt te raken.

Ik heb de kwestie geagendeerd in de raadscommissie van december, omdat er afspraken zijn gemaakt waar onder andere de gemeente betrokken was, dat de ontwikkeling van evenementencentrum GETZ in de buurt van het winkelcentrum niet ten kostte mag gaan van de zittende winkeliers in De Passage. ING houdt zich niet aan deze afspraken. Daarom schreef de wethouder een brief aan ING om hun om uitleg te vragen.

Ter voorbereiding van mijn inbreng ging ik langs in De Amsterdamse Poort om uit eigen ervaring te zien en te horen of het inderdaad zo erg is als de familie Zijlstra zegt. Mijn conclusie: ja, het is zo erg. Mijn bevindingen heb ik genoteerd in een getuigenverklaring die de advocaat van de familie Zijlstra bij het gerechtshof heeft ingebracht voor het hoger beroep dat ze hebben aangetekend.

Hopenlijk helpt het. 11 maart is de zitting.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk

Inhuur externen

Nav twee eerder door mij ingediende moties ligt er nu een plan van het college van B&W voor een plan van aanpak aangaande de inhuur externen.

Die vinden wij niet ver genoeg zijn.
 
Wij willen echt een substantiele reductie op korte termijn. Nu wordt te veel op de lange baan geschoven, de aanpak is slap. Dit terwijl bij de inhuur externen de beer volledig los lijkt. De inhuur is in een jaar tijd verdubbeld en er wordt verdere stijging voorzien. De zaken waarvoor extern wordt ingehuurd zijn niet acceptabel, zoals ‘beleidsondersteuning’ (organiseren van workshops – waarom moet daarvoor ingehuurd worden?) en ook voor reguliere taken wordt heel veel ingehuurd. Van de uitzendkrachten wordt 70% ingehuurd voor reguliere taken. Niet sociaal in onze optiek, en onnodig.
 
Wij willen voor de voorjaarsnota een onafhankelijk onderzoek van de accountant naar nut en noodzaak van inhuur zoals dat nu plaats heeft. Daarnaast willen wij vooraf een begroting zien en niet heel de tijd geconfronteerd worden met overzichten achteraf (nu wordt externe inhuur altijd geaccordeerd bij jaarrekening – daar zijn wij tegen, omdat je dan als raad met lege handen staat en niet meer kan sturen.)
 
Dus: onacceptabel, onafhankelijk onderzoek en de raad moet vooraf kunnen beoordelen of de voorgestelde inhuur terecht is.

Ter illustratie: uit het overzicht dat college nu heeft gegeven blijkt dat sommige diensten veel meer bezetting van zoals dat heet ‘fte’s’ hebben tov de formatie. bijvoorbeeld de bestuursdienst heeft formatie van 455 en bezetting van 535. Dat zijn dus niet-geaccordeerde personele uitgaven van 80 (ingehuurde) ambtenaren. voor de ggd geldt dat er 39 ftes’s te veel zijn in de bezetting en bovendien wordt daar ook nog eens 6 miljoen (!) besteed aan inhuur uitzendkrachten voor reguliere functies. Begrijpt u het nog? Ik niet. Nog even voor uw beeld: de verdubbeling van kosten inhuur externen betekent dus dat we van 45 miljoen naar 96 miljoen zijn gegaan.

Dat moet maar eens afgelopen zijn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Debat

Gisteren was ik jurylid bij een debatwedstrijd voor enkele politieke jongeren organisaties. De jongerenorganisatie van de PvdA (Jonge Socialisten, JS) van D66 (Jonge Democraten, JD) en van GroenLinks (Dwars) streden met elkaar om de titel van beste debat team. Tevens was er een individuele winnaar.

De deskundige tweekoppige jury had drie criteria opgesteld: presentatie, argumentatie en overtuigingskracht. Deze laatste is waarschijnlijk het meest subjectief en hangt samen met de twee voorgaande, maar heeft ook met inhoud en structuur te maken. Tussen de vijf rondes door, waarin stellingen verdedigd moeste worden als ‘religie hoort niet thuis op scholen’ of ‘je mag pas kinderen krijgen als je 7 jaar samenwoont’ mocht de jury hier en daar wat commentaar geven.

Ik heb achtereenvolgens de humor en de empathie geprezen als sterke punten van verschillende mensen. Soms neigte de empathie tot demagogie, maar dat mag van mij.

Empathisch vermogen is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol debater of politicus. Leef je in in de mens tot wie je spreekt, en laat zíen dat je je inleeft. Als demagogie daarbij helpt, is daar niks mis mee. Dan is er tenminste uberhaupt sprake van communicatie tussen kiezer en gekozenen, iets dat met het gefluister over komma’s in moties in raadscommissies over het algemeen niet lukt.

Wat dat betreft deden de jonge enthousiaste mensen het soms beter dan de dames en heren officiele politici.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek