MulderMail!

 

Hoera de nieuwe MulderMail gaat weer bezorgd worden! Het heeft even geduurd maar deze week valt-ie bij u in de electronische bus. Als u zich geabonneerd heeft tenminste. Dat kan alhier. U als trouwe lezer van mijn weblog ontvangt hieronder reeds een voorproefje. Maar ja, eigenlijk wisten de echt trouwe lezers het allemaal al…

 

Vermoedelijk tot na mijn vakantie, alhier, begin augustus dus.

 

 

Het is  alweer een ruim een jaar geleden dat de laatste MulderMail uitkwam. Uiteraard is er veel gebeurd sindsdien. Hieronder een update van mijn politiek activiteiten sindsdien.

 

Voorjaarsnota

Als financieel woordvoerder ben ik namens mijn fractie verantwoordelijk voor de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad. Hierin worden de hoofdlijnen vastgesteld van de begroting voor het volgend jaar. Omdat ik het als de verantwoordelijkheid zie van de raad om tegenwicht te bieden aan de wet van Weber, die zegt dat grote organisaties continu uitdijen, en omdat de ruimte om is vanwege de tegenvaller van de NoordZuidlijn, heb ik bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat voorgesteld. Gelukkig bleek er een zeer grote meerderheid voor in de raad: alleen de tweekoppige D66 fractie stemde tegen.

Dit betekent dat we met name de komende 2 jaar minimaal 20 miljoen euro gaan ombuigen op het gemeentelijke apparaat. Dit moet onder andere komen uit minder inhuur van externen, vermindering overhead, samenvoegen van gemeentelijke diensten, slimmere opbouw van het loongebouw (junior/senior functies) enz.

De uitgaven zijn onder andere sport en cultuur beter toegankelijk maken voor alle jeugd, recidive verminderen door jongeren die uit de gevangenis komen beter te volgen, lerarentekort en tekorten aan agenten en verpleegkundigen daadkrachtig aanpakken, onder andere door goedkope hypothecaire leningen te verstrekken aan deze doelgroepen en bereikbaarheid, bijvoorbeeld door buurtbusjes in te zetten.
De motie
Mijn speech 

Gregorius Nekschot

 

Namens onze fractie stelde ik schriftelijke vragen over de aanhouding van de cartoonist Gregorius Nekschot. Wij maakten ons grote zorgen om de gang van zaken en wilden opheldering van burgemeester Cohen over de handelswijze van de Amsterdamse politie.

De schriftelijke vragen  

Op at5 

Reactie van GeenStijl op onze actie

Risico’s grote projecten

De gemeenteraad ging akkoord met een aantal die ik namens de fractie deed om het risicomanagement en de controlerende taak bij grote projecten te vergroten. Een aantal onderzoeken, onder andere van de accountant en de Rekenkamer liggen ten grondslag aan de PvdA voorstellen. Het doel is het voorkomen van opnieuw grote kostenoverschrijdingen bij grote projecten en kredieten.
De raad versterkt haar controlerende taak door structureel informatie te eisen over alle grote projecten. Zo zal bij zogenaamde ’scopewijzigingen’ (inhoudelijke wijzigingen van het project) voortaan vooraf toestemming gevraagd worden aan de raad. Nu gebeurt dat achteraf. Ook is afgesproken dat mogelijke mee- en tegenvallers in een veel eerder stadium worden gemeld, zodat de raad hierover kan besluiten.
Op deze wijze trekken wij lessen uit het verleden. Hiermee is de kous nog niet af: wij zullen ons permanent blijven inzitten om onze controlerende taak maximaal invulling te geven.

Uitdagingen van de PvdA aangaande kwesties rond Islam en homosexualiteit

Naar aanleiding van de uitspraken van fractiegenoot Yman Mahrack in De Pers schreef ik samen met haar en mijn mede-fractiebestuursleden een artikel in de Volkskrant, waarin wij betogen dat het feit dat de maatschappelijke breuklijn langs culturele en religieuze lijnen dwars door de PvdA loopt haar kracht zou kunnen zijn, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt:
1. Geloofsovertuigingen zijn een privé zaak.
2. De vrije democratische samenleving is ononderhandelbaar.
3. Er is geen excuus voor het knabbelen aan zwaar bevochten verworvenheden als gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, wit, zwart en alles wat daar tussenin zit.
4. Ononderhandelbaar wil ook zeggen: duidelijk stelling nemen en indien nodig keihard optreden in situaties waar deze verworvenheden onder druk staan.
5. De verantwoordelijkheid die mensen moeten nemen, is even groot als de vrijheid die zij hebben
.
Het hele Volkskrantartikel    

Trots op titel populisme

In een ingezonden stuk in Trouw brak ik een lans voor het begrip ‘populisme’. Ten onrechte wordt daar in Nederland een heel negatieve connotatie aan gegeven. De gebroeders Grachus in het oude Rome waren de eerste populisten en zouden een lichtend voorbeeld voor sociaal-democraten moeten zijn.
Het artikel in Trouw  

Op de bres voor foto’s Sooreh Hera

Namens mijn fractie kwam ik op de bres voor het tonen van de foto’s van Sooreh Hera op ‘Art Amsterdam’, een tentoonstelling in de Rai. We stelden dit aan de orde in de raadscommissie voor kunst. Later organiseerden wij naar aanleiding hiervan onder de bezielende leiding van Anne Graumans een interessant debat over de rol van kunst in de samenleving, de grenzen aan de vrijheid van kunst, en de rol die politici op zich zouden moeten nemen.
Berichtgeving over onze actie in De Pers  
Stuk dat ik met Anne schreef over kunst  

Mooi Amsterdam

Samen met collega Hetti Willemse schreef ik een raadsnotitie waarin wij pleiten voor mooier bouwen in Amsterdam. ‘Prachtstad voor eens en voor altijd’. Wij doen een aantal suggesties voor een nieuwe Amsterdamse school stijl en een sterkere positie voor de consument. Dit was een vervolg op de eerder verschenen discussienotitie waarin wij foto’s hadden opgenomen van wat wij mooi en lelijk vonden.
Ook een ander initiatief van ons kwam een stap verder: de eerste starterslening werd uitgereikt, waarmee starters op de woningmarkt goedkoop kunnen lenen. En mijn pleidooi voor een leegstandsbelasting op kantoren, om ombouw naar woningen te versnellen, lijkt ook ergens toe te gaan leiden: staatssecretaris Heemskerk gaat het oppikken door middel van een onderzoek.
Een samenvatting en de notitie zelf 
De discussienotitie met het fotoverslag

Stadsdeeltarieven

In een artikel in Parool maakte ik mij druk over de tarieven in de stadsdelen, die nogal uiteen lopen op een wijze die ik niet kan uitleggen. Inmiddels is onder leiding van de helaas onlangs afgetreden voorzitter van Oud-West Hans Weevers een goed plan gemaakt om de stadsdeeltarieven eenduidiger op te stellen, zodat ze beter vergelijkbaar te maken en meer geüniformeerd kunnen worden.
Het artikel in Parool 

De Westermoskee en scheiding kerk en staat

Inmiddels een jaar geleden hield ik in mijn hoedanigheid van waarnemend fractievoorzitter een speech over de Westermoskee, waarbij een financieringsconstructie via de erfpacht was gekozen. Dit was buiten de raad om gebeurd: toen onze fractie ervan hoorde hebben we via een motie in de raad aangegeven dit niet meer te willen: een overheid hoort met een religieuze organisatie om te gaan zoals zij met alle andere maatschappelijke organisaties omgaat.
De speech en de motie

Redelijkheid van de daken schreeuwen

 

Met onze fractievoorzitter schreef ik een artikel in De Volkskrant, waarin wij linkse partijen opriepen de redelijkheid van de daken te schreeuwen aangaande culturele en religieuze kwesties, om tegenwicht te bieden aan de rechtse demagogie. Het artikel werd door veel mensen verkeerd begrepen: wij zouden alle problemen rond integratie onder het tapijt willen vegen en de fouten van links in het verleden ontkennen. Hier heb ik van geleerd dat linkse mensen en met name PvdA’ers heel duidelijk moeten zijn over waar zij staan als het gaat om de democratische rechtsstaat en  duur verworven vrijheden. De PvdA heeft op dit vlak te zeer de schijn tegen zich, zo ben ik me gaan beseffen. Er was helaas een aantal artikelen van de liefdevolle leden Duyvestijn, Terstall en Van Amerongen nodig alsmede een webmasterscrisis om de consequenties daarvan in zijn volle omvang te beseffen.
Het artikel in de volkskrant

 

Begroting en voorjaarsnota 2008

 

In de vorige begrotingsbehandeling vroegen wij met name om snelle uitvoering van plannen en wij kondigden een ‘solidariteitsoffensief’ aan, met veel plannen waarmee we daadkrachtig ‘er op af’ gaan: snel reageren op signalen als het mis dreigt te gaan met mensen en ingrijpen in een stadium dat het nog kan. Tevens maakten wij geld vrij voor een betere opsporing van illegale bordelen, het tegengaan van illegale onderhuur, meer geld voor armoedebestrijding in de vorm van een tegemoetkoming in de huurlasten en gratis ontbijt of gezonde lunch voor kinderen op school. Dit laatste voorstel leidde ook tot kritiek, maar wij meenden dat kinderen niet de dupe mogen worden van slechte ouders. Tevens werd mijn voorstel om de rekenrente constant te houden aanvaard. Dit is zeer belangrijk gebleken, want inmiddels is de rente fors gestegen en dat zou de gemeente op termijn in financiële problemen gebracht hebben. Het is een beetje technisch verhaal dat ik op onderstaande link uitleg.

Speech financiële beschouwingen  

Uitleg rente  

  

  

 

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s