Schriftelijke vragen Gregorius Nekschot

Uit Parool vandaag:

De PvdA-fractie in de gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Job Cohen over de arrestatie. ”We maken ons zorgen over de manier waarop politie en justitie deze zaak aanpakken,” zegt raadslid Michiel Mulder. Hij vraagt onder andere of het klopt dat tijdens het verhoor tegen Nekschot is gezegd dat zijn identiteit bekend zou worden, waarbij geïnsinueerd werd dat dit gevolgen voor zijn veiligheid zou hebben. Volgens Mulder werkt zo’n opmerking intimiderend.

De PvdA wil dat de zaak voor de rechter komt, omdat op die manier duidelijk kan worden of sprake is van discriminatie. De vragen zijn gesteld namens de hele fractie, aldus Mulder.

De burgemeester heeft geen zeggenschap over de politie als het om justitiezaken gaat. De PvdA wil daarom dat hij via het gebruikelijke overleg informeert bij de hoofdofficier van justitie.

De volledige versie van de schriftelijke vragen:

Schriftelijke vragen Gregorius Nekschot

 

Afgelopen donderdag werd de cartoonist die onder het pseudoniem Gregorius Nekschot publiceert, onder andere via het internet, aangehouden in zijn woning, verhoord op het politiebureau, waar hij een nacht moest verblijven. Zijn spullen werden tijdelijk in beslag genomen. Dit naar aanleiding van een aangifte die het Meldpunt Discriminatie Internet drie jaar geleden heeft gedaan. De aanhouding vond plaats door de Amsterdamse politie op verzoek van het arrondissementsparket Amsterdam, na onderzoek door Het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD), ondergebracht bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. De PvdA-fractie hecht zeer sterk aan het bestrijden van discriminatie en hecht er dus zeer aan dat mogelijk discriminerende uitingen door de rechter worden beoordeeld. Daarom maakt de fractie zich zorgen over de wijze waarop politie en Openbaar Ministerie tot op heden op hebben getreden in deze zaak. Naar aanleiding van de aanhouding heeft ondergetekende de eer het college van B&W de volgende vragen te stellen.

 

 1. Klopt het dat tijdens het politieverhoor door een agent is opgemerkt dat het voor de verdachte nu wel vervelend zal zijn dat mogelijk zijn identiteit bekend wordt door de aanhouding en dat dit mogelijk gevolgen heeft voor zijn veiligheid, zoals dhr. Nekschot tijdens de uitzending van NOVA van vrijdag 16 mei jl. te kennen gaf?
 2. Valt deze opmerking onder de gangbare verhoormethode van de politie Amsterdam-Amstelland?
 3. Is het college het met vragensteller eens dat dergelijke opmerkingen een intimiderend karakter hebben, waardoor de cartoonist onnodig onder druk wordt gezet op een oneigenlijke manier?
 4. Klopt het dat het Openbaar Ministerie de cartoonist verzocht heeft 8 van zijn cartoons van zijn website te verwijderen?
 5. Klopt het dat het Openbaar Ministerie niet van plan is de zaak tot een rechtszaak te laten komen, zoals een vertegenwoordiger van het Meldpunt Discriminatie Internet vrijdag 16 mei jl. in een uitzending van NOVA vertelde, hetgeen deze vertegenwoordiger betreurde?
 6. Kan het college aangeven of het doen van een verzoek aan een kunstenaar tot wijziging van zijn werk zonder dat rechtsvervolging in gang wordt gezet onder de gangbare werkmethode van het arrondissementsparket Amsterdam van het Openbaar Ministerie valt?
 7. Zo nee, is het college bereid via haar portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid deze kwestie aan de orde te stellen in het ‘driehoeksoverleg’ tussen korpsbeheerder, korpschef en officier van justitie?
 8. Is het college het met vragensteller eens dat een effectieve bestrijding van discriminatie van het allergrootste belang is?
 9. Is het college het met vragensteller eens dat, juist een effectieve bestrijding van discriminatie gebaat is bij een toetsing door de rechter en dat het diens taak is om te toetsen of de uiting van een kunstenaar een mogelijk discriminerend karakter heeft?
 10. Is het college het met vragensteller eens dat het niet de taak is van politie en het Openbaar Ministerie om druk uit te oefenen op een kunstenaar om de inhoud van zijn/haar kunstuiting te wijzigen, anders dan via uitspraken van een rechter?

 

Michiel Mulder

 

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Een Reactie op “Schriftelijke vragen Gregorius Nekschot

 1. Pingback: MulderMail! « Website van Michiel Mulder!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s