Risico’s grote projecten

Deze week is in de commissie financien het voorstel omtrent ‘regeling grote projecten’ en ‘regeling kredieten’ aan de orde. Deze vormen een reactie op de eerdere raadsnotitie van de PvdA-fractie dienaangaande en hiermee worden afspraken gemaakt over wanneer de raad op welke punten wordt geïnformeer en betrokken bij risico’s en overschrijdingen.

Een actueel thema voor Amsterdam, waarin de stad – terecht – verantwoordelijk neemt voor enkele grote projecten, en hiermee ook het risico op grote overschrijdingen. De Noord Zuid lijn is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar ook het Afval Energie Bedrijf kent enorme overschrijdingen. Binnenkort besluit de raad over de Zuidas, die we gedegen voorbereiden – ik voor het financiele deel.

 

Reactie op raadsnotitie van PvdA-fractie hierover, alsmede op rapporten van rekenkamer, accountant en ‘Ringeling’ (over overschrijding Afval Energie Bedrijf). Er worden afspraken in vastgelegd aangaande de manier waarop met grote projecten wordt omgegaan (>20 miljoen euro met een complex karakter) en met kredieten. Paar in het oog springende punte zijn:

  • voor kredieten meer dan 5 miljoen euro moet altijd een raming van een externe worden aangevraagd;
  • de bestuursdienst krijgt een rol als het gaat om risicobeheersing van grote projecten die onder verschillende diensten vallen;
  • het weerstandsvermogen wordt voortaan op meer geavanceerde wijze berekend;
  • er wordt de mogelijkheid gecreëerd van het vormen van een externe risico reserve;
  • de wijze waarop de risico’s in kaart worden gebracht bij aanvang van en gedurende een project wordt beter omschreven
  • overschrijdingen van kredieten ten bedrage van 1 miljoen euro óf 5% van de kredietsom kunnen onder voorwaarde bij jaarrekening verwerkt worden, grote overschrijdingen vergen tussentijdse expliciete bestuurlijke afweging.

 

Op zich een goede aanzet, maar ik betwijfel of de regeling afdoende is als het gaat om dienstoverschrijdende projecten. Dit was een belangrijk kritiekpunt van accountant (Arcam) en rekenkamer. De bestuursdienst krijgt een adviserende rol, maar verder lijkt de regeling nog steeds ervan uit te gaan dat de verkokerde diensten de risico’s kunnen beheersen. Weliswaar worden strakkere regels afgesproken mbt rapportageplicht en overschrijdingen van kredieten, maar het is de vraag of deze algemene punten voor dit specifieke probleem een adequate oplossing zijn. Kunnen we echt niets slimmers/beters bedenken?

 

Verder zal ik op twee punten voorstellen ipv het college de verantwoordelijkheid te geven de raad deze bevoegdheid te geven. Het gaat dan om scope wijzigingen van grote projecten en kredieten en om het herbesteden van onderschrijdingen van kredieten. Een scope wijziging is een inhoudelijke wijziging van het project. Daar moet echt de raad over gaan.

 

Er wordt gesteld dat voor projecten groter dan 25 miljoen euro de dekking in jaartranches kan worden geregeld. Dit lijkt een poging te zijn met terugwerkende kracht de niet zo prudente dekkingswijze van de meest recente NoordZuidlijn overschrijdingen tot algemeen beleid te verklaren. Het is ook de vraag of een accountant hiermee akkoor gaat, aangezien financiële verplichtingen moeten worden gedekt op het moment dat de verplichting wordt aangegaan.

 

Wordt dus vervolgt in de commissie aanstaande donderdag en wat mij betreft ook in de raad.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s