Maandelijks archief: april 2008

Ziek

Als ik ergens een gloeiende hekel aan heb, dan is het wel aan ziek zijn. Toch is dat het geval.

Gisteren in mijn nog niet zieke hoedanigheid zaten we in de raad. Freek Ossel gekozen als wethouder, en, heel kinderachtig: VVD en CDA stemden blanco, terwijl ze hem wel een goede wethouder vonden! Om de PvdA ‘uit de tent te lokken’ omdat intern gestemd is over zijn kandidatuur. Dat is dus volksverlakkerij. Politieke spelletjes. De commentatoren van Parool, die vaak een stukje analyse schrijven over de Amsterdamse politiek, veegden de vloer aan met de oppositie. Dat is toch uit onverdachte hoek.

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk, Politiek

Transvaalbuurt

We komen met stevige oplossingen voor de veiligheid in de Transvaal buurt in Oost, die zeer laag scoort op de veiligheidsindex, uit de Telegraaf vandaag:

Drugspanden tussen woonhuizen in de Transvaalbuurt moeten eindelijk worden opgespoord, aangepakt en dichtgetimmerd. Politie, justitie en de gemeente moeten dit snel regelen, vindt de PvdA in de gemeenteraad naar aanleiding van recente cijfers die een explosieve stijging van drugsoverlast in de buurt laten zien.

,,Sommige panden in de buurt staan al jaren bekend als drugspand en zijn een bron van overlast,” zegt fractievoorzitter Manon van der Garde. ,,Bewoners weten het al jaren en melden dat ook aan de politie, maar ze worden niet echt aangepakt en gesloten. Dat moet nu gebeuren.”

Onlangs bleek dat de Transvaalbuurt zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een waar junkenwalhalla. De buurt is in termen van drugsoverlast zelfs Zuidoost voorbijgestreefd en heeft alleen de Wallen nog voor zich op de dubieuze ranglijst.

Afspraken

Van der Garde wil dat de gemeente, justitie en politie nu nieuwe harde afspraken maken om drugspanden in de woonbuurt op te sporen en dicht te timmeren.

,,Justitie zegt nu: ,ja, we weten dat er wordt gedeald, maar het is volgens jullie (de gemeente, JdS) geen prioriteit om drugspanden te sluiten.’ Daarom zeggen we nu: dat moet hoger op het prioriteitenlijstje.”

Daarnaast wil Van der Garde de overlast op straat in de buurt bestrijden met mobiel cameratoezicht. ,,Camera’s kunnen helpen de overlast van jeugd en dealers op straat te bestrijden. Wij gaan het college vragen om daar een proef mee te doen in die buurt.”

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Stadsdeeltarieven

Eerder maakte ik mij nogal druk om het feit dat stadsdeeltarieven zo sterk van elkaar kunnen verschillen. Voor een bouwvergunning moet je bijvoorbeeld in stadsdeel De Baarsjes 190 euro betalen, terwijl dit in stadsdeel Centrum ruim het dubbele bedraagd. In een artikel in Parool brak ik een lans voor meer transparantie en volgens mij zou dan ook blijken dat de verschillen niet zo groot hoeven zijn.

Nu komt een werkgroep van stadsdelen onder leiding van Hans Weevers met een plan om de tarieven meer gelijk te trekken en meer transparantie, zo kunnen wij vandaag vandaag lezen. Hardstikke goed dat deze mensen zo hun nek uitsteken tbv van de Amsterdammer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Populisme

Mijn artikel over populisme dat per abuis zowel in Trouw als Parool werd geplaatst- redacties excuus – staat nu ook op de landelijke website van de PvdA, alhier.

Ik had de eer hierover neergesabelt te worden door Bas Heijne. Zie: nrc

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Inbreng raadscommissie nav fotos Sooreh Hera

In de raadscommissie Kunst had ik de eer het volgende te mogen stellen namens de PvdA-fractie:Wij vinden het als fractie van belang dat kunst over kunst gaat en dat kunstzinnige argumenten daarbij centraal moeten staan. Kijkend naar de ervaringen van gemeentemuseum Den Haag en het museum in Gouda is het niet altijd vanzelfsprekend dat de kwaliteit van kunst centraal staat bij beslissingen een bepaald werk wel of niet tentoon te stellen. Eventuele zelfcensuur mag niet het antwoord zijn op maatschappelijke spanningen.

In dit kader zijn wij als fractie getriggerd nav berichtgeving in de media over foto’s van de beeldend kunstenares Sooreh Hera en het al of niet tonen hiervan op Art Amsterdam in de Rai. Een tentoonstelling overigens die van 7 tot 12 mei plaats vindt en die wij eenieder warm kunnen aanbevelen. 125 galeriehouders presenteren werk van 750 kunstenaars.

Het leek ons goed deze kwestie hier in de raadscommissie te bespreken. Hierbij willen wij de wethouder de volgende vragen stellen.

         Is zij het met ons eens dat kunst als kunst beschouwd en beoordeeld moet worden en dat niet andere overwegingen, zoals veiligheidsrisico’s of een eventueel beledigend karakter, hierbij betrokken mogen worden.

         Heeft de wethouder signalen of door externe factoren een afweging op kunstzinnige gronden onder druk staat bij Art Amsterdam

         Vind de wethouder dat de gemeente voldoende doet in de randvoorwaardelijke sfeer en kunnen wij nog meer doen.

         Is de wethouder bereid in debat te gaan met de tegenstanders van het tonen van de foto’s?

De beantwoording was naar tevredenheid: Ja, kunst moet als kunst beschouwd worden, nee de wethouder heeft geen signalen dat bij Art Amsterdam andere overwegingen een rol spelen, ja de wethouder is bereid wat nodig is in de randvoorwaardelijke sfeer te bewerkstelligen (maar acht dit niet nodig wegens het ontbreken van signalen van de RAI, en ja de wethouder is bereid in debat te gaan met de tegenstanders van de foto’s.

 

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Kunst moet gaan over kunstzinnigheid

Het stukje dat ik met collega Anne op de site schreef:

Rond de fotografe Sooreh Hera doet zich opnieuw een controverse voor. Het werk van de – van origine Iraanse – kunstenares werd eerder geweerd uit het gemeentemuseum in Den Haag. Aanvankelijk was het de bedoeling dat zij daar haar foto’s zou exposeren, maar toen bleek dat er foto’s bijzaten waar Iraanse homo’s werden afgebeeld, met ontbloot botenlijf en een masker van de profeet Mohammed en zijn neef Ali, werd dit aanbod ingetrokken.

De galerie die het werk van Hera tentoonstelt, overweegt de foto’s te laten zien tijdens Art Amsterdam in de RAI. Over de in opspraak geraakte foto’s zegt de directrice van Art Amsterdam Anneke Oele dat ze het ‘minder prettig’ zou vinden als deze onderdeel van de expositie zouden vormen. ‘Dan weet je zeker dat het hele mediacircus weer opnieuw begint,’ zo stelde zij afgelopen vrijdag in dagblad De Pers. Het is niet onze bedoeling haar integriteit in twijfel te trekken, maar wij willen steun uitspreken voor het beschouwen van kunst als kunst en zien hier een taak voor de overheid om dit te garanderen.

Een eventueel beledigend karakter, veiligheidsrisico, noch een mediacircus mogen een reden zijn voor kunstenaars en expositieruimten om over te gaan tot zelfcensuur. Dat is de bijl aan de wortel van de vrije en open maatschappij waar Amsterdam voor staat. Het gaat hier overigens over een kunstenares die met een 8,5 slaagde aan de academie voor beeldende kunst. De vrijheid van kunstenaars wordt door ons erg hoog geacht en deze vrijheid mag niet onder druk komen te staan door zelfcensuur. Als kunstuitingen mogelijkerwijs tot onveilige situaties leiden is het juiste antwoord een versterkte garantie van deze veiligheid en het aangaan van debat en niet een aansporing tot censuur. Tentoonstellingen moeten op hun kunstzinnige waarde worden beoordeeld, niet op hun veiligheidsrisico’s of op hun beledigende karakter. Waar een vakinhoudelijke afweging onder druk staat, moet de (gemeentelijke) overheid zorgen voor de juiste randvoorwaarden om dit te voorkomen.
Hopelijk laat de galeriehouder de uiteindelijke beslissing afhangen van de kunstzinnige kwaliteit die de individuele foto’s hebben en niet van allerlei andere overwegingen. En voorzover zij daarvoor steun nodig hebben van de gemeente om de juiste randvoorwaarden te scheppen, is het de verantwoordelijkheid van de overheid om hiervoor zorg te dragen. In Amsterdam mag zelfcensuur niet nodig zijn.

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

De Pers en De Metro

(klik om te vergroten)

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek