Welvaartsverdeling in internationaal perspectief

Het was een D66’er die mij aanspraak en afvroeg of er wel genoeg aandacht is voor de grote internationale issues. De welvaartsverdeling in de wereld.

Het goede antwoord is natuurlijk: nee, nooit genoeg. Want de welvaart is natuurlijk nog steeds veel te oneerlijk verdeeld. Het aantal mensen dat rond moet komen van 1 dollar per dag is weliswaar de afgelopen twintig jaar gedaald (met 200 miljoen) maar bedraagt nog altijd 1,2 miljard en de daling is met name toe te schrijven aan de opkomst van China en India, Afrika, het vergeten continent, ligt er nog steeds armzalig bij.

Ik gaf evenwel het antwoord: ja hoor daar heb ik een keer een essay over geschreven en een conferentie over georganiseerd. Op die conferentie hadden we Ad Melkert uitgenodigd die toen bestuurder bij de Wereldbank was en de zaal (van de Melkweg) zat bom vol, maar dat lag ook aan het onderwerp dat altijd veel ‘anders globalisten’ trekt. Ook waren er een paar Pim Fortuyn aangangers die af en toe het woord namen en excuses de vragen aan Ad Melkert. Dit leidde evenwel tot boegeroep uit de zaal.

Nou heb ik dat essay van vijf jaar geleden (alhier) nog eens een keer gelezen en het zit toch wel bijzoner aardig in elkaar moet ik zeggen. Met een paar jongens hadden we ons opgeworpen als studieclubje bij de Wiardi Beckman Stichting en in Socialisme en Democratie een artikel geschreven waarin we vier vicieuze cirkels ontwaarden die de ongelijke welvaartsverdeling in stand hield:

> De relatie tussen besparingen en investeringen in een land is ongeveer één op één;
> Een slechte sociale infrastructuur houdt zichzelf in stand;
> Tussen scholing en groei is een causaal verband, maar het omgekeerde is ook het geval;
> De internationale arbeidsverdeling werkt in het voordeel van de rijke landen.

Dit na een analyse waaruit bleek dat verschillen in kapitaal slechts één zesde van de welvaartsverschillen kunnen verklaren en de rest met name toe te schijven is aan verschil in human capital. Aangezien de kapitaalcomponent slechts een klein deel van de welvaartsverschillen kan verklaren en de sociale infrastructuur grotendeels samenhangt met de binnenlands-politieke situatie in landen, blijven de laatste twee punten over als onderwerp van westerse politiek. Concreet betekent dit dat de politiek zich moet richten op human capital, technologische ontwikkeling en institutionele handelsbelemmeringen zoals staatssubsidies voor bepaalde sectoren van de economie.

Zo kwamen we op de voorstellen om de Verenigde Naties patenten op te laten kopen ze ter beschikking te stellen aan noodlijdende landen. Een ander voorstel was het invoeren van Erasmusbeurzen voor Ethiopiërs: de braindrain die in Afrika bizarre vormen aanneemt (Sub-Sahara-Afrika verloor tussen 1960 en 1987 dertig procent van zijn opgeleide bevolking) zou gekenterd moeten worden.

En last but not least moeten de handelsbelemmeringen opgeheven worden. Prins Claus wees er in de jaren tachtig al op dat de politiek van het Westen enigszins hypocriet is, gezien het in stand houden van die handels belemmeringen en het tegelijkertijd geven van ontwikkelingshulp. Uit een rapport van de Wereldbank bleek dat het wegnemen van de handelsbelemmeringen de ontwikkelingslanden jaarlijks vijfhonderd miljard dollar kan opleveren. Dit terwijl de wereldwijde ontwikkelingshulp slechts 45 miljard dollar bedraagt.

In 2006 zouden de landbouwsubsidies ondanks de geplande hervormignen nog altijd in de Europese Unie zo’n vijfde deel van de productprijs bedragen. In de oeso-landen betalen de consumenten één miljard dollar per dag aan landbouwsubsidies,

Dit alles naar aanleiding van een economische analyse waarin werd gesproken over ‘pingpongbaleconomie’ en ‘notenkraker economien’.

Besloten werd met de hoop dat in het verband van de World Trade Organisation hierover zou worden gesproken ‘en hopelijk doen ze dat niet alleen als een koopman in domineesvermomming, maar uit de oprechte overtuiging dat een ongelijke welvaartsverdeling eenvoudigweg onethisch is.’

En zo is het maar net. Maar of er gehoor aan is gegeven?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s