Maandelijks archief: maart 2008

Filmrecensie

Nu is de film van Geert Wilders dan uitgekomen.

‘Fitna the movie’ te downloaden op Liveleak

In de film wordt telkens een vers (Sjoera) uit de Koran

aangehaald met een onverkwikkelijke tekst, waarbij

vervolgens beelden worden getoond van hoe het

desbetreffende vers in praktijk wordt gebracht door

Moslims.

Eerst wordt een vers aangehaald waarin het terrorisme

wordt aangemoedig. Beelden verschijnen van de Twin

Towers, waarbij de vliegtuigen in de torens vliegen.

Vervolgens wordt een vers aangehaald waarin de Joden het

moeten ontgelden. Een klein meisje van 3 1/2 jaar wordt

getoond die op haar jonge leeftijd stelt dat joden ‘apen

en zwijnen’ zijn.

Ongelovigen verdienen de dood, is het volgende vers dat

aan wordt gehaald. Het voorbeeld van Theo van Gogh

passeert de revue en de doodsbedreigingen aan het adres

van Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. Er worden bebaarde

sprekers getoond die zij die zich bekeren de dood in het

vooruitzicht stellen, gevolgd door de krantenkoppen van

de molestatie van Jami.

Vervolgens gaat het over de wereldhegemonie die

Islamisten nastreven. Er worden beelden getoond van

Moslimleiders, onder ander van de president van Iran, die

stellen dat eens de Islam zal regeren ‘over alle

bergtoppen’.

Vervolgens wordt het decor verplaatst naar Nederland. In

1909 waren er 54 Moslims in Nederland, in 1960 1399,

vervolgens 458.000 in 1990 en in 2004 944.000, zo luiden

de statistieken die voorbij komen. Schotelantennes worden

getoond op troostelozen flats, en agenten die hun

schoenen uit doen.

Vervolgens volgt een citaat van – naar ik aanneem – een

Nederlandse Moslim die stelt dat hij zijn zus of moeder

zou  vermoorden als die een buitenechtelijke sexuele

relatie aangaat met iemand.

Vervolgens volgt een fragment van een preek van imams in

een Nederlandse Moskeeen waarin zij zich uitlaten tegen

democratie, liberalisme en socialisme.

Daarna wordt onder de suggestieve kop ‘Nederland in de

toekomst!?’ beelden getoond van homo’s die worden

opgehangen (elders) kinderen die met bloed besmeurd zijn

en vrouwen die worden gefussilleerd.

Hierna worden wederom krantenkoppen getoond die de

suggestie moeten wekken dat de radicale Islam steeds meer

invloed krijgt in Nederland en steeds meer vaste voet aan

de bodem zet.

Tot slot wordt er een pagina gescheurd.

Gevolgd door de gortdroge tekst dat het een pagina uit

het telefoonboek betrof.

Dan volgt de boodschap van Wilders in enkel tekstblokjes:

in 1945 werd het Nazisme overwonnen, in 1989 werd het

communisme overwonnen, nu moet het Islamisme overwonnen

worden, zo luidt de boodschap. ‘Verdedig onze vrijheid’

De beroemde Deense Cartoon wordt getoond met de bom op

het hoofd van Mohammed waarbij de suggestie van een

tijdklok wordt gewekt.

Wat moet men nu van zo’n film denken? Zou ik zelf zo’n

film maken? Nee. Vindt ik dat zo’n film gemaakt moet

kunnen worden? Een overduidelijk ja. wat dat betreft was

alle ophef (met name door de media aangewakkerd) niet

nodig geweest.

De film bevat geen nieuws, want een compilatie van

allemaal reeds eerder vertoonde beelden en krantenkoppen.

En een paar reeds eerder bekende meningen van Geert

Wilders, die hij al eerder in extremere vorm heeft geuit.

De vraag is wat nu te doen met zijn film. Meer in het

algemeen vind ik het van belang stil te staan bij de

invloed van de radicale Islam in de wereld en in

Nederland. Dat gebeurd ook, zo heeft Amsterdam een

gedegen aanpak van radicalisering, de PvdA-fractie heeft

zelf een nota over eerwraak geschreven (dat ook in het

Hindoeisme voorkomt – dat toch algemeen bekend staat als

vredelievende godsdienst) die nu wordt uitgevoerd.

De suggestie die in de film wordt gewekt in de passage

aangaande ‘Nederland in de toekomst!?’ vind ik

verwerpelijk aangezien het werkelijk – alleen al

getalsmatig – onzin is dat het zo’n vaart zal lopen dat

de Sharia hier wordt ingevoerd en de beelden die Wilders

toont praktijk worden. De film is wat dat betreft ook

extreem eenzijdig, want nergens worden de voorbeelden

getoond van de overgrote meerderheid van Moslims die

gewoon een mooie toekomst willen opbouwen voor zichzelf,

hun kinderen en hun omgeving. Waarom zie ik niet de vrouw

met hoofddoek die van de week in bus 15 iemand vroeg of

die niet wilde opstaan voor een ouder iemand? Of de

oudere man met Turkse Fez die vorige week een collega van

mij erop wees dat hij uit moest kijken voor de tas van

zijn camera, die voor het grijpen lag? Of de vele

vriendelijke, tolerante Moslims die ik ken die hard

werken aan een betere maatschappij?

En wat het meest frappeert: voor alle problemen die in de

film gesignaleert worden, wordt nergens een oplossing

genoemd.

Een gemiste kans.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

WOZ

Vanochtend ging het in de commissie financien over de WOZ-waarde van woningen. WOZ staat voor Wet Onroerende Zaken en de WOZ-waarde is de waarde van een woning waarop de aanslag voor de OZB (onroerend zaak belasting) is gebaseerd. De ombudsman had een rapport geschreven over een casus, waarbij iemand bezwaar had gemaakt tegen de WOZ-taxatie en geen goed inhoudelijk antwoord kreeg. Pas toen hij dreigde naar de rechter te gaan daalde de WOZ-taxatie ineens met 50.000 euro.

Laten we niet onvermeld laten dat op 900.000 taxaties er slechts 12 klachten waren (maar dat achter een klacht vaak veel soortgelijke probleemgevallen schuilgaan) maar dat meer in het algemeen de Amsteramse belastingdienst zich niet hoeft te schamen voor haar prestaties. Namelijk, het aantal klagers bedraagt 0,0013% van het aantal hertaxaties.

Toch moet elke klacht serieus genomen worden en wel omdat de overheid de enige instantie is die mensen kan dwingen geld te betalen en het geweldsmonopolie bezit. Daarom moet een overheid altijd nóg klantgerichter zijn dan het gemiddelde bedrijf in de markt. Mensen kunnen namelijk niet stemmen met de voeten, zoals bij de keuze tussen de Aldi of de Albert Heijn.

Het meer structurele probleem dat zich voordoet is dat, als mensen bezwaar maken tegen hun WOZ-taxatie, zij niet of nauwelijks inhoudelijke repliek krijgen. In het geval waar het rapport van de Ombudsman op gebaseerd was was bijvoorbeeld een heel taxatierapport opgesteld door de woningbezitter. Dat kost ook een paar knaken. Dit moet dan wel serieus genomen worden natuurlijk. Bovendien, als mensen zich in het ootje genomen voelen of het gevoel hebben dat ze tegen een muur staan te schrijven, zullen ze eerder ook weer beroep aan gaan tekenen.

Daarom is er – op mijn aandringen – afgesproken dat de wethouder onder de loep zal nemen hoe de inhoudelijke reacties plaats hebben en of hier verbetering in mogelijk is.
Overigens: mijn hccnet mailaccount is even uit de lucht ik ben bereikbaar op mulder020@gmail.com

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Wie zijn die mensen?

Bijna niemand kent de Amsterdamse politici. Ons bekendste raadslid, oppositieleider Eric van der Burg, is bekend bij nog geen 2% van de Amsterdammers. Hij is tevens gekozen tot beste raadslid van 2007 door een burgerpanel van 50 Amsterdammers die de Amsterdamse politiek goed volgen. Ook de wethouders scoren niet hoog als het gaat om naamsbekendheid.

Om deze chronische kwestie aan te pakken hebben de Bloggers van Amsterdam Centraal iets bedacht. Een uiterst succesvol Blog overigens want zij wonnen de Dutch Bloggies in de categorie nieuws.

Om de politici wat meer bekend te maken hebben ze een spel ontwikkeld. Klik op de vakjes en via het ouderwetse memory game kunt u uw kennis wat ophalen. Voorwaar niet gemakkelijk!

Wat mij overigens verder opviel aan die Bloggies verkiezing was dat de winnaar, Moois Magazine, slechts 100 bezoekers per dag heeft. Blijkbaar geldt kwaliteit, niet kwantiteit. Dat weerhoudt mij er dus niet van om volgend jaar mee te doen, want dat bezoekersaantal zit ik overheen! Nu alleen nog een beetje aan de kwaliteit schaven.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

80.200

Een mooie dag voor iedereen die een huis zoekt, zo lijkt het. Vandaag maakte het CBS bekend dat er vorig jaar 80.200 nieuwe woningen zijn gebouwd. Dit is het hoogste aantal sinds 1998.

Ook een mooie dag voor mijn werkgever, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Het EIB voorspelde namelijk begin januari reeds een vergelijkbaar aantal woningen voor 2007: 78.000. Het EIB was toen de enige die zoveel nieuwe woningen voorspelde in het afgelopen jaar. Iedereen was toen nog vreselijk somber. Maar het EIB heeft gelijk gekregen.

Hiermee is tevens het streven van het kabinet gehaald. Het kabinet streeft naar de bouw van 80.000-100.000 woningen per jaar.

Overigens vind ik wel iets vreemds aan dat streven. Ten eerste sluit wat er gebouwd wordt niet noodzakelijk aan bij de vraag. Namelijk, 38% van de vorig jaar gebouwde woningen betreft appartementen. In het jaar 2000 was dit aandeel nog 25%. Dit terwijl de vraag van de consument met name grondgebonden/eengezinswoningen betreft. Als het aanbod minder goed aansluit bij de vraag, maar er zijn wel veel woningen gebouwd, schiet de gemiddelde woonconsument er dus tóch niks mee op.

Daarnaast is de woningtoename niet dezelfde als het aantal nieuwbouwwoningen waar het kabinetsstreven op is gericht. Zo vonden er in 2007 ook 7.000 ‘toevoegingen anderszins’ plaats (ombouw naar woningen) maar ook werden er 24.000 woningen gesloopt. Per saldo kwamen er 64.000 nieuwe woningen bij. Ook dit is overigens het hoogste aantal sinds het jaar 2000. Maar het is wel iets om rekening mee te houden bij het formuleren van de doelstellingen.

Op het succes in 2007 kan men zich bedrinken, later komt de kater. Want het aantal afgegeven bouwvergunningen verminderde in bijna alle provincies. Dit duidt op een afnemende nieuwbouw in de nabije toekomst…

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Vlinder

Zonder een dag

Ben ik vrijer dan een vlinder

Vlieg ik hoger dan de bomen

Lach ik mijn allergulste lach

Maar met de uren, de minuten

Worden dagen steeds gevuld

Sufgeleefd en moegeluld

Tot je de allerlaatste dag

Pas beseft wat je links liet liggen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gedichten

Verrommeling van rapporten

In De Volkskrant verscheen woensdag 19 maart een artikel onder de kop ‘Investeren in fraai uitzicht loont de moeite’. Hierin wordt onder meer geconcludeerd dat het Centraal Planbureau berekend zou hebben dat investeren dat een ‘Nationaal Fonds voor het Landschap’ 17,8 miljard euro aan netto maatschappelijke baten oplevert. Onbegrijpelijk, want het CPB is juist bijzonder kritisch over een studie waarin deze maatschappelijke baten worden becijferd.

Wat is er aan de hand? Het ministerie van LNV heeft door enkele planbureaus – uitgezonderd het CPB – een studie laten doen naar de opbrengst van ‘investeren in het landschap’. Dit gelijknamige rapport becijfert de kosten en baten van investeringen in het landschap. De baten bestaan volgens de opstellers van dit rapport onder andere uit verbetering van de luchtkwaliteit en betere recreatiemogelijkheden. De belangrijkste baat (65% van het totaal) betreft echter het woongenot van de huishoudens die uitzicht zouden hebben op het groen in de vorm van hogere huizenprijzen. Het CPB heeft deze studie aan een second opinion onderworpen. Bescheiden als het CPB is wordt in de inleiding gesteld dat de studie ‘methodisch juist’ is uitgevoerd. Pas als verder wordt gelezen blijkt dat het CPB concludeert dat “de kwaliteit en de aard van de gebruikte informatie onvoldoende om er, in redelijkheid, de conclusie op te baseren dat ‘investeren in landschap loont.’”

Als de CPB-notitie grondig wordt gelezen blijkt dat de genoemde 17,8 miljard euro boterzacht is onderbouwd. De baten in de vorm van hogere huizenprijzen zijn gevonden door aan te nemen dat 35% van de woningvoorraad in Nederland met 4% zal stijgen. Dat betekent dat bv. ook woningen in het centrum van Oss met 4% in waarde zullen stijgen door het aanleggen van groenranden. De 4% waardestijging is echter gebaseerd op studies die becijferen dat huizen in de directe nabijheid van parken en plantsoenen meer waard zijn. Bovendien blijkt uit één van die studies dat alleen huizen naast parken in de steden een hogere waarde hebben, terwijl huizen naast parken in buitengebieden een lagere waarde (!) zouden hebben.

Naast het gegoochel met cijfers over huizenprijzen, worden in het oorspronkelijke rapport van LNV nog tal van andere scheve schaatsen gereden: bij het berekenen van de baten in termen van extra opbrengsten in de toeristische sector, bij het bepalen van de milieuwinst is ‘vergeten’ dat minder landbouw in Nederland wel zal leiden tot meer landbouw in het buitenland, waardoor de milieuschade daar zal neerslaan.

Het kan natuurlijk maatschappelijk gewenst zijn om te investeren in het landschap. Maar politici moeten hiervoor pleiten op basis van visie en lef, en niet op basis van boterzachte berekeningen van onbetrouwbare rapporten en het onder tafel moffelen van onwelgevallige rapporten – zoals die van het Centraal Planbureau.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Zuiderzeelijn

Vandaag heeft het kabinet afspraken gemaakt met het Noorden des lands over de besteding van 2,2 miljard euro in ‘regiospecifieke’ projecten. Ondanks eerdere beloftes door Wim Kok, nogmaals bevestigd in het verkiezingsprogramma van 2006, komt de Zuiderzeelijn er niet, dus moet er een doekje voor het bloeden komen.

Toen ik in de programmacommissie zat moest ik op enig moment het verkiezingsprogramma verdedigen in Groningen. Op zo’n moment raak je er pas echt van overtuigd dat er een snellere railverbinding nodig is met het Noorden des lands. De aanwezig PvdA-leden waren onnoemelijk blij met de passages in het verkiezignsprogramma, waarin de Zuiderzeelijn werd beloofd. De reistijd tussen Schiphol en Groningen bedraagt nu 132 minuten. Nog afgezien van mogelijke vertragingen. In dit geval was er een deel van het spoor uitgevallen en werden bussen ingezet. Ondanks mijn zeer ruim ingebouwde marge kwam ik exact op tijd aan bij de bijeenkomst.

De ‘Zuiderzeelijn’ behelst deze breuk in het land te verbeteren. Dit kan op allerlei manieren. De futuristen onder ons kwamen met plannen voor een magneetzweefbaan, een inmiddels zeer gebruikelijk vervoersmiddel in Japan. De kosten zouden 9 miljard euro bedragen. Wubbo Ockels kwam met een alternatief: een ‘superbus’. Een supersnelle bus die 250 kilometer per uur rijdt over een eigen weg. De kosten zouden aanzienlijk lager liggen: 3 miljard euro.

De meest kansrijke optie lijkt/leek echter de HSL-variant: een hoge snelheidslijn van Schiphol naar Groningen en Leeuwarden waarbij nieuwe spoor wordt aangelegd vanaf Lelystad. In de derde variant zou dit de reistijd tot minder dan anderhalf uur kunnen bekorten, een aanzienlijke verbetering, en de kosten van dit alternatief zouden inclusief beheer 4 miljard euro bedragen.

Nu is het inmiddels goed gebruik in Nederland dat politici niet zelf durven te kiezen op grond van hun visie, maar zich verschuilen achter rapporten van rekenmeesters. Laat ik vooraf zeggen dat ik Camiel Eurlings een beroerde minister vindt en de kwalificatie die wethouder van verkeer Tjeerd Herrema aan hem gaf (‘Minster van stilstand’) buitengewoon terecht. De asociale manier waarop hij kritiek uitte op Amsterdam aangaande de milieuzone is het toppunt van hypocrisie: door Haagse regels wordt Amsterdam door de fijnstofnorm praktisch een bouwstop opgedrongen als we geen rigoreuze maatregelen nemen, en dan steekt men haar nek uit en dan krijg je dit. Terwijl de minister zelf veel meer kan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren in Amsterdam, zoals invoering van 80 km op meer delen van de ring en overkapping van grote delen ervan. Bovendien had Eurlings zich als Europarlementarier kunnen inzetten voor meer bronmaatregelen, zodat het wagenpark schoner zou worden, evenals de industrie: het Ruhrgebied is verantwoordelijk voor een groot deel van de fijnstof in Amsterdam. Als minister kan Eurlings ook iets doen om te zorgen dat een milieuzone op basis van de autoklasse ingevoerd kan worden, ipv bouwjaar. Dat kan nu niet doordat het RDW die gegevens niet levert.

Maar nee, de minister houdt zich liever bezig met allerhande luchtballonetjes en populistische praat aangaande het zgn. autopestende Amsterdam.

En dan die Zuiderzeelijn. Ecorys heeft berekend dat de maatschappelijke baten 1 miljard euro zijn van de HSL3 variant, en de kosten 4 miljard. Als men indertijd een kosten baten analyse van het Suez kanaal had gemaakt, was die er hoogstwaarschijnlijk niet gekomen.

Maar een Zuiderzeelijn is nodig voor een ongedeeld Nederland. In de Randstad verdringt men zich omdat men het landschap open wil houden en men propt de mensen in appartementen op binnenstedelijke locaties. Het Noorden des lands daarentegen biedt veel woonmilieus waar mensen behoefte aan hebben, maar die niet geboden worden in de Randstad. In zuid-Friesland liggen de woningprijzen over het algemeen nog hoger dan in het Noorden van de provincie, wat aangeeft dat de consument geld over heeft voor een dergelijk woonmilieu op reisbare afstand van de Randstad. De krimp van de bevolking in het Noorden zal grote problemen opleveren. Het kabinet denkt aan eilanden in de Noordzee om de druk van de Randstad af te nemen, terwijl met een beetje meer visie de gewenste woonmilieus beter bereikbaar gemaakt kunnen worden.

Deze kosten en baten worden allemaal niet meegenomen, terwijl die voor netto 3 miljard euro allemaal bereikt kunnen worden.

Nu wordt als doekje voor het bloeden bloeden inclusief de investering van de provincies 2,8 miljard euro ‘geinvesteerd’ in het Noorden. Maar wat houden die investeringen in? Strooigeld in economische projectjes, extra afslagen van de rijkswegen, enzovoort. Een doekje voor het bloeden om het schuldgevoel van de minister af te kopen. Ook hier is een kosten baten analyse op los gelaten. Conclusie was, zowel van Ecorys als CPB, dat er nauwelijks maatschappelijk rendement zit aan dergelijke investeringen.

Ik mag hopen dat inmiddels, ook voor de oppervlakkige lezer, duidelijk is wat voor gepruts Eurlings levert en welk een visieloos oppertunisme hij tentoon spreid. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de PvdA nu door deze Limburger een jarenlange belofte aan het Noorden breekt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek