Recreeren

Waarschijnlijk is het zo dat als je ergens mee bezig bent, je automatisch stuit op dingen die daarmee te maken hebben. Als de ogen en oren er dan beter voor open staan. Ik schreef al eerder over het project aangaande recreatie en het grondgebruik in Nederland. Zo stuitte ik op een boek uit het begin van de jaren zestig, waarin werd geanalyseerd dat Nederland niet meer alleen het land was van de klompen, van de molens en kaas, maar steeds meer ook een land was met een industrie en technologie. Behalve de geneugten die dit met zich meebracht, werd ook gewezen op de Nadelen. De toenemende motorisering van het verkeer, waarbij Nederland toen nog achterliep bij de rest van Europa, leidde tot steeds meer verkeersdoden. In 1960 ging het al om 1900 doden per jaar. Dit maakte, dat wellicht gezocht moest worden naar ingrijpende, landelijke maatregelen. Die zijn er gekomen, en niet zonder effect. Het aantal verkeersdoden is inmiddels meer dan gehalveerd, tot ongeveer 800 per jaar. Maar men zag ook andere problemen. Door de toenemende welvaart en mobiliteit nam de vraag naar recreatie toe. Waar kunnen die mensen allemaal heen? Geanalyseerd wordt dat als men op topdagen genoegen neemt met 3 m2 per persoon op het strand, het strand nog een vraag aankon van 2,25 recreanten per dag. Er werd evenwel een grootscheeps plan voor het groene hart gepresenteerd. Een brede groene zone, lopende van Rotterdam tot Amsterdam, moest een recreatieve functie krijgen. Op de kaart waren ik weet niet hoeveel kampeerterreinen getekent, want dat leek waarschijnlijk in die tijd het summum van recreeren. Maar ja, men moest er wel zien te komen. Dus werd een gigantische autosnelweg van Rotterdam naar Amsterdam getekend, dwars door het groene hart. Zo zou het groene hart een half miljoen recreanten per dag kunnen herbergen. Het mag inmiddels genoegzaam bekend zijn dat die snelweg er nooit gekomen is, evenals overigens het grootscheepse recreatiegebied. Wél is het probleem serieus genomen want sinds de jaren zestig want sinds die tijd is het oppervlak van Nederland dat gebruikt wordt voor natuur en recreatie toegenomen van 14% van heel het land tot 18%. Desalniettemin is het van belang stil te blijven staan hoe, met de toenemende vrije tijd, de stad en het land het beste ingericht kan worden voor recreatieve doeleinden. Het idee van het extreme aantal kampeerterreinen waar men in de jaren zestig aan dacht lijkt wellicht niet het gelukkigste, maar wat dan wel? Ook de binnensteden zijn van belang voor andere vormen van recreatie dan kamperen: winkelen en museumbezoek en wat dies meer zij. In het boek werd reeds geconstateerd dat de binnensteden in de toekomst een vrijwel onmogelijke opgave krijgen het verkeer te verwerken. In de biografie van Joop den Uyl konden wij reeds lezen van zijn plannen delen van de binnenstad plat te gooien en grote boulevards aan te leggen, zoals Napoleon in Parijs had gedaan. Zijn beleid als wethouder van Amsterdam was er op gericht de binnenstad ‘juist voor de auto’ goed bereikbaar te maken. Gelukkig is het zo’n vaart niet gelopen, maar blijkens mijn bron uit begin jaren zestig was dat ook in die tijd inmiddels redelijk achterhaald, hoewel er wel melding wordt gemaakt van plannen voor grote autobanen in de binnensteden. Nee, de oplossing in mijn bron wordt eerder gezocht in het invoeren van betaald parkeren. Ook daarvan weten we hoe het is afgelopen. Hoewel, afgelopen is het nog niet. Met andere woorden: een visionair boek dat het heden vanuit historisch perspectief benaderd. En het is altijd goed een bepaalde kwestie vanuit een ander perspectief te bezien dan men gewend is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s