Maandelijks archief: december 2007

Limmen en D’Ancona

De discussie gaat nog even voort in de Volkskrant over het artikel dat ik met Manon schreef. alhier reageert Hedy D’ancona op ene Jolande Wilthuis die ons voor vrouwen hater en wat dies meer zij had uitgemaakt. Zij schrijft hele verstandige dingen.

Wat zo frappant is van reacties à la Wilthuis is dat zij zichzelf als bevrijders van de Islamitische vrouw zien, hetgeen ik op zichzelf nobel vind, maar ik denk niet dat hun methode op deze wijze werkt en ik denk dat de manier waarop het debat gevoerd wordt over integratie (en dat was m’n major punt) alleen averechts werkt.

Vervolgens reageert CDA-leider te Amsterdam Limmen op het stuk, alhier te lezen, waarmee hij eindigt met een dramatische oproep aan het stadsbestuur om afstand te nemen van ons artikel.

Evenwel geeft zijn artikel exáct aan waarom ik het níet met hem eens ben. Hij haalt namelijk de ‘kleine’ normen en waarden zoals we die kennen van Balkenende (vriendelijke de buurman gedag zeggen, voeten van de bank, een hand geven enz.) door de war met de ‘grote’ normen en waarden (gelijkheid man/vrouw/homo/hetero, vrijheid van meningsuiting, eigenlijk heel mooi verwoord in de rechten van de mens, die overigens as maandag centraal staan in de dag van de rechten van de mens). Het ene gaat meer over gedrachtspatronen, het andere gaat over de basis ideeen waarop een samenleving is gestoeld. Deze basis van onze maatschappij vloeit voort uit eeuwen verlichtingsdenken en is niet onderhandelbaar. De rest is in eerste instantie aan het individu, en voor zover de politiek zich daarmee wil bemoeien past grote terughoudendheid.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Mooi Amsterdam

Samen met mijn collega Hetti Willemse schreven we een raadsnotitie over ‘Mooie AMsterdam’. Uit het Amsterdams STadsblad deze week:

AMSTERDAM – De Amsterdamse PvdAfractie wil burgers meer gaan betrekken bij het woningbouwproces. Op die manier kan de Amsterdamse identiteit in de architectuur beter behouden blijven.

De raadsnotitie ‘Prachtstad eens en voor altijd’ die hierover gaat is door raadsleden Hetti Willemse en Michiel Mulder aangeboden aan het College van B en W. In het voorjaar werd er een discussienotitie opgesteld, waar de raadsleden veel positieve reacties op kregen. ,,Participatie van bewoners moet nadrukkelijker aanwezig zijn bij het woningbouwproces,” aldus Willemse. ,,Dit zou je kunnen realiseren door middel van bijvoorbeeld ontwerpwedrstrijden.” Ander belangrijk punt in de notitie is het behoud van de Amsterdamse identiteit in de architectuur. Volgens Mulder horen gebouwen verbonden te zijn met de plek waar ze staan. ,,Een gebouw moet iets toe te voegen hebben aan de stad. We moeten de beleving behouden.”

Zie verder voor het mooie Amsterdam alhier.

Vanochtend werd voorts de eerste Starterslening uitgereikt! Ook een initiatief van Hetti en mij. Sterker, het was mijn eerste initiatief als raadslid. Bijzonder om te zien dat het nu echt gaat gebeuren. Je kunt nu bij achterlating van een sociale huurwoningen een renteloze lening krijgen als je een woning koopt. Bevorderd de doorstroming en vergroot de kansen voor starters. Als je inkomen stijgt wordt de renteloze lening rentedragend.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek