Prinsjesdag op de Vrije Universiteit

Deze week werd er ook in Amsterdam een Prinsjesdagdebat georganiseerd. Het waren de studenten aan de Vrije Universiteit die ondergetekende hadden uitgenodigd, tezamen met Stef Blok van de VVD, Jack Biskop van het CDA en Arjan Vliegenthart van de SP. Voorzitter was de ons welbekende Rob Oudkerk (met Paarse bril!). Omdat het een aardig debat was en mede vanwege de dynamiek die de voorzitter erin bracht de keuzes goed bloot legde, doe ik er hier kort verslag van.

 

Ik heb de miljoenennota verdedigd, omdat het een echte sociaal-democratische begroting is. Er zitten heel veel elementen in die de PvdA al heel lang wil en nu binnenhaalt. Natuurlijk, zoals dat gaat binnen een coalitie, niet voor de volle honderd procent en in de omvang zoals wij ze idealiter zien. Maar er worden principiële keuzes gemaakt, die ook in de toekomst verder ontwikkeld kunnen worden. Ik noem er een aantal.

 

De arbeidskorting wordt inkomensafhankelijk. Dat klinkt technisch, maar is heel belangrijk voor lage en middeninkomens. Elke werkende krijgt een korting op de belastingen: deze wordt nu verhoogd voor lage en middeninkomens en verlaagd voor hoge inkomens. Zo gaat deze meer lijken op de ‘Earned Income Tax Credit’ die Bill Clinton in Amerika invoerde en een belangrijk nivellerend effect had, zodat werken weer ging lonen. Deze maatregel is essentieel als het gaat om het aanpakken van de armoedeval: het feit dat mensen die vanuit een uitkering gaan werken er momenteel te weinig op vooruitgaan (of helemaal niet).

 

Verder noem ik het aftoppen van fiscaal gefascilieerd pensioen sparen. Een oud PvdA-plan dat om de volgende reden van heel groot belang is. Momenteel kun je de pensioenpremies die je betaald aftrekken van de belasting. Hogere inkomens bespaard dit 42% of 52% belasting. Lage inkomens besparen slechts 33% omdat zij in een lagere belastingschijf zitten. Na je 65ste wordt dit vervolgens belast, maar voor het grootste deel tegen het lage ouderen tarief. Het is heel aantrekkelijk via allerlei constructies te schuiven met je pensioen, zodat rijke mensen fiscaal gunstiger uitkomen. Bovendien: denk aan de topverdieners die riante pensioenen krijgen waarbij alle premies fiscaal gesubsidieerd worden. Het is dus van groot belang dat deze scheefgroei wordt aangepakt en het aftoppen van de fiscale subsidie op pensioenpremies die met de miljoenennota zijn weerslag krijgt

 

Als derde noem ik de verhoging van het eigen woningforfait, hetgeen natuurlijk geen echte zoden aan de dijk zet aangezien het systeem van hypotheekrenteaftrek ingrijpend hervormd moet worden, maar het leidt er wel toe dat de behandeling van het eigen huis door de fiscus iets eerlijker wordt.

 

Stef Blok was het eens met het feit er veel echte PvdA-elementen in de begroting zaten en hij verweet het CDA het zich gemakkelijk te hebben gemaakt door een verkiezingsprogramma te maken met vrijwel geen profiel en vrijwel geen echte keuzes. De SP maakte binnen een halve minuut een draai van dat hij geen verschil zag met de vorige begrotingen in dat het toch in elk geval wel beter is.

 

Zit er dan helemaal geen zuur in de begroting? Natuurlijk wel. Het enige dat wél opviel in het CDA-verkiezingsprogramma was een miljardenbezuiniging op de zorg. Helaas zien we deze – in sterk afgeslankte vorm – terug in de vorm van een bezuiniging op de eenvoudige hulp voor zorgbehoevenden. Wellicht dat er mogelijkheden zijn om de verruimde mogelijkheden die het kabinet biedt voor gemeentes om participatiebanen te creëren aangegrepen kunnen worden om de effecten van deze bezuiniging te compenseren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s