Maandelijks archief: september 2007

Hedge funds

Gisteren was ik bij een bijeenkomst van de economische werkgroep van de Wiardi Beckmanstichting over corporate governance, hedge funds en zo nog wat zaken. Beetje breed van opzet dus.

Ooit schreef ik een artikeltje over corporate governance (zie hier) met de porté dat de werknemersbelangen meer vertegenwoordigd moesten zijn in de Raad van Commissarissen. Inmiddels is de invloed op de benoeming van commissarissen wel uitgebreid en ook aandeelhouders hebben een sterkere stem gekregen in de benoeming van commissarissen.

 

Eén van de inleiders stelde dat de rechten van alle stakeholders, zoals werknemers en consumenten, goed zijn vastgelegd in de wet, met maar één uitzondering: de aandeelhouders.

Dit vormt volgens spreker een belangrijke argumentatie voor meer invloed van aandeelhouders op het bedrijfsbestuur.

 

Volgens de man was het feit dat hedge funds momenteel nogal actief zijn in Nederland te wijten aan underperformance, veroorzaakt door falend management (dat dus onvoldoende tegenspraak heeft gekregen van Raad van commissarissen en aandeelhouders). Een ander wees op de fusiegolf die rond de eeuwwisseling plaatsvond in Nederland. Dat was Hans Schenk van de Universiteit van Utrecht en hij beweerde dat die fusies niets hadden opgeleverd. Er worden voordat fusies plaatshebben altijd synergievoordelen beloofd die niemand waar kan maken. 60% tot 70% van de fusies wordt binnen tien jaar weer ongedaan gemaakt. Het private equity van de Hedge funds zorgt voor een correctiemechanisme: het bedrijf wordt weer opgeknipt, niet zelden langs de oude scheidslijnen.

 

Hij signaleerde wel een probleem. De leverage buy out van private equity fondsen leidt tot onderinvesteringen in zaken die op lange termijn rendement op leveren. Dit geldt zowel voor de investeringen in Research en Devalopment, als in duurzame productiegoederen.

 

Tevens komen er meer faillissementen voor onder bedrijven waar een leverage buyout plaats heeft gehad dan onder andere bedrijven. In de VS lag het aantal faillissementsaanvragen tussen 1996 en 2007 onder ondernemingen na een leverage buyout op 15,6%, onder andere ondernemingen was dit 4,3%

 

Volgens Hans Schenk was het het beste als die fusiegolf simpelweg niet had plaatsgevonden.

 

In alle verhalen hoorde ik veel argumenten voor mijn oude punt: versterk de positie van werknemers in het bedrijfsbestuur. Werknemers zijn over het algemeen tégen fusies en hebben van alle stakeholders de langste termijnhorizon, dus meer oog voor lange termijn investeringen zoals in Research en Development.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Enquete

Afgelopen donderdag gingen wij langs ondernemers in de Baarsjes met een enquête. Hoewel de steekproef niet representatief was, was de indruk die we kregen dermate eenduidig dat het niet moeilijk is vast te stellen wat er speelt bij ondernemers en tegen welke problemen zij aanlopen. Van de winkeliers die wij bezochten had íedereen wel eens te maken gehad met criminaliteit, niemand uitgezonderd. Iedereen bevestigde ook dat de veiligheid minder is geworden sinds het ‘VIP-team’ is afgeschaft. Dit VIP-team liep op koopavond door de buurt en hield toezicht in bewakingsuniform. Sinds dit team is afgeschaft is de koopavond langzaam weggesuddert: één voor één stopte een winkelier hiermee omdat ze het niet veilig vonden.

De hoop dat men iets aan de politie heeft heeft men volledig opgegeven. Men ziet ze ófwel met z’n tienen voorbij lopen, ofwel niemand. Men voelt geen bescherming. Een winkelier die aangifte wilde doen van een bedreiging, die hij zelfs op video had opgenomen, kreeg op het politie bureau nul op request: men zag geen reden de aangifte op te nemen.

Steen des aanstoots is ook dat men een stalen rolluik alleen vóór het winkelglas mag installeren van het stadsdeel en niet aan de buitenkant.

Verder zijn de huurverhogingen een bedreiging voor de winkel buur. Als een winkel leegkomt vraagt de vastgoedeigenaar prijzen die een normale winkelier die zorgt voor een afwisselende branchering niet betalen. Het onderhoud laat te wensen over.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Economie, Politiek

Debuut

Ook Marcel Wiegman heeft een goed debuut als Haags redacteur. De Parool shuffle pakt wat dat betreft aardig uit. Hij heeft én de begrotingsplannen van de regering én het sociaal-democratisch gedachtegoed beide beter begrepen dan Jan Pronk. Er is nog niks openbaar natuurlijk dus het blijft gissen, maar meestal weet Marcel alles wat niet openbaar is dus het zal er niet ver naast zitten.

Er zitten één à twee gigantische PvdA-klappers in: het aftoppen van pensioensparen boven modaal. Daar ben ik al driehonderééntriljard jaar een groot voorstander van. Het is uiteindelijk niet in het verkiezingsprogramma terecht gekomen, maar het leidt ertoe dat bovenmodalers niet meer gesubsisidieerd door ondermodalers exhorbitante pensioenen kunnen sparen. Ze kunnen nogwel persioensparen, maar dan niet meer fiscaal gefaciliteerd. Hoera!

Dan is er de ‘werkbonus’ ofwel arbeidskorting die nu toch echt inkomensafhankelijk blijkt te gaan worden. Daar ben ik al éénmiljoendriehondervijfentachtigtriljard jaar voorstander van.

Ondertussen in Amsterdam…

Heb ik met een woningcorporatie gesproken die onlangs belaagd was door krakers. Gelukkig waren er geen gewonden gevallen, maar het geeft wel de verloedering binnen delen van de kraakbeweging aan. Steeds vaker wordt er bínnen een jaar gekraakt. Ik kon de input van het gesprek doorgeven aan mijn collega’s van de commissie Algemene Zaken, want het staat nav het persbericht van de VPRO en het kraakgebeuren in de krant vorige week geagendeerd te zijn.

Verder heb ik nog een beetje tijd gestoken in de voorzitterscampagne van de PvdA, alwaar ik Erik de Baedts hier en daar van advies voorzie. Hij heeft een leuk promofilmpje gemaakt waarin ik figureer:

Filmpje Erik

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Een hype ontmaskerd

Addie Schulte heeft een goeie binnenkomer als nieuwe Parool columnist. Hij zet een aantal uitspraak uit een raadsvergadering op een rijtje en constateert dat het enige wat er verschilt met de uitspraken die deze week zijn gedaan, een persbericht van de VPRO is.

u kunt op de column hieronder klikken om deze te vergroten.

Op onze site vind u ons meer uitgebreide standpunt over kraken: alhier

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek